มาเป็นทีมเดียวกัน #edenstudentservice

👩‍💻Data Entry Administrator

***ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ที่ไม่มีประสบการณ์*** เรียนรู้งานไว กล้านำเสนอผลงาน

.

หน้าที่หลัก: ทำงานร่วมกับทีมพัฒนาธุรกิจในการจัดการและบันทึกข้อมูลของลูกค้าและนำเข้าสู่ระบบการจัดการฐานข้อมูล ใช้ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ในการจัดการงานแอดมินทั่วไปที่ได้รับมอบหมาย

.

คุณสมบัติ🔻

-สามารถใช้ Microsoft excel ได้เป็นอย่างดี

-สามารถพิมพ์ข้อมูลได้เร็ว

-มีความละเอียดรอบคอบ และมีทัศนคติในการทำงานและต่อเพื่อร่วมงานที่ดี

-มีทักษะในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานในทีม

-ทักษะภาษาอังกฤษดี โดยเฉพาะทักษะการอ่านและเขียน

-มีความรับผิดชอบ

-หากมีประสบการณ์การจัดการฐานข้อมูลลูกค้า เคยใช้ระบบ CRM หรือ customer database program อื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-หากมีความเข้าใจขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าและการสมัครเรียนของประเทศออสเตรเลีย หรือเคยทำงานที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

.

ลักษณะงาน: Full time (contract)

Career level: Entry level

.

📍สถานที่ทำงาน: 93/1 Moo 6 Phahonyothin Rd. Chiangraknoi, Bangpa-in, Ayutthaya 13180

.

ส่งใบสมัคร📇 : [email protected]