👉มิลดูรา เมือง Regional ที่สามารถมาทำงานเพื่อต่อ WAH ปี 2 และ 3 ได้ เพราะเมืองนี้จัดอยู่ใน areas of regional Australia in plant and animal cultivation ค่ะ งานที่น้องๆสามารถมาทำเพื่อต่อวีซ่าได้ เช่น🔻

– picking fruits on an orchard

– feeding and herding cattle on a farm

– horse breeding and stud farming

– conservation and environmental reforestation work

– zoo work involving plant or animal cultivation

.

👉Mildura เป็นเมืองทางตอนเหนือตะวันออกของรัฐวิกตอเรียในประเทศออสเตรเลีย เป็นเมืองที่มีแม่น้ำ Murray River ไหลผ่าน มีการทำไร่ไวน์ ฟาร์มผลไม้ และธุรกิจ hospitality และ Aged care รวมถึงมีร้านขายยา ห้างร้านต่างๆ ให้น้องๆได้หางานทำกันนะคะ เมืองนี้อยู่ไกลจากตัวเมืองเมลเบิร์นไปประมาน 6 ชั่วโมงค่ะ และถูกจัดเป็น Regional centres and other regional areas ของรัฐ Victoria⭐️

.

ที่นี่มีมหาวิทยาลัย🏫 La Trobe University Mildura Campus ที่ก่อตั้งมานานกว่า 20 ปี หลักสูตรที่น่าสนใจเช่น สายเกษตรอย่าง The Bachelor of Business (Agribusiness) หรือสายวิทยาศาสตรอย่าง Master of Science

.

ดูรายละเอียดสำหรับ Working Holiday Maker (WHM) program ได้ที่ 👉https://immi.homeaffairs.gov.au/…/specified-462-work

.

Disclaimer: ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลบางส่วนที่แปลมาจากเว็บไซต์ของรัฐบาลเท่านั้น ไม่ใช่การให้คำแนะนำทางไมเกรชั่น ผู้อ่านไม่ควรนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการตัดสินใจหรือใช้ประกอบการดำเนินการเกี่ยวกับไมเกรชั่นทุกรูปแบบ

.

แอดไลน์👉 @edenstudentservice เพื่อรับคำปรึกษาและข้อมูลข่าวสารกันได้เลย

—————————————-