📢โอกาสดีโอกาสเด็ด! ออสเตรเลียแจกทุนวิจัย Women in STEM! (แอบบอกเลยว่าให้มากถึง AU$20,000 ต่อคน) 🔬👩‍🔬

หากคุณเป็นนักวิจัยหญิงที่ทำงานด้าน #STEM และอยากทำงานวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาของออสเตรเลีย ห้ามพลาดโอกาสร่วมโครงการ APEC-Australia Women in Research Fellowship! ประจำปี 2566

โครงการนี้สนับสนุนโดยรัฐบาลออสเตรเลียที่มุ่งให้ทุนนักวิจัยหญิง 20 คนจากเขตเศรษฐกิจที่กำลังพัฒนา ผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับทุนการทำวิจัยมากถึงคนละ AU$20,000 ให้ไปทำวิจัยที่สถาบันการศึกษาออสเตรเลียที่ร่วมโครงการเป็นเวลา 1-3 เดือน

👉สมัครได้ที่ https://www.apec.org.au/apec-australia-women-in-research

🚨ปิดรับสมัครเที่ยงคืนวันที่ 16 กรกฏาคม 2566 (เวลาตามโซนออสเตรเลียตะวันออก) 📩สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล [email protected]

—–

📢Calling applicants for the 2023 APEC-Australia Women in Research Fellowship! 🔬👩‍🔬

If you’re a researcher in #STEM & want to work in partnership with an Australian education institution on a research project, don’t miss your chance!

The programme is funded by the Australian Government and provides grants to 20 women researchers from developing economies. Successful applicants will receive a funding of up to AU$20,000 per person.

👉Apply now:https://www.apec.org.au/apec-australia-women-in-research

🚨Application deadline: 00:00hrs, 16 July 2023 AEST. 📩Enquiries can be directed to the RMIT program management team at [email protected]