SYDNEY

ซิดนีย์เป็นเมืองหลวงของรัฐ New South Wales มีประชากรมากที่สุดและเจริญที่สุดในออสเตรเลีย มีคนหลากหลายเชื้อชาติหลายวัฒนธรรม ซิดนีย์เป็นเมืองธุรกิจการค้า การท่องเที่ยว และแหล่งการศึกษาที่สำคัญ การเดินทางสะดวกในเมืองซิดนีย์มีรถไฟ รถประจำทาง ซิดนีย์เป็นเมืองที่อากาศสดใสมีแสงแดดมากกว่า 300 วันต่อปี เหมาะแก่การท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่สวยงามตลอดทั้งปี และยังมีสถานที่ท่องเที่ยว Opera House กับ Harbor Bridge ที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศออสเตรเลียด้วย

MELBOURNE

เป็นเมืองสำคัญที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศออสเตรเลีย เมล์เบิร์นได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรมที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ การคมนาคมของเมืองเมลเบิร์นสะดวกและไม่แพง มีรถรางวิ่งในเมือง มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมายเช่น Great Ocean Road ถนนลัดเลาะชายฝั่งที่มุ่งสู่เมืองแอดิเลด , เสาหิน Twelve Apostles และเมล์เบิร์นยังมีงานเทศกาลสำคัญต่างๆของเมือง เช่น การแข่งรถ Australian Grand Prix, เทศกาลแข่งม้า Melbourne Cup อีกด้วย

BRISBANE

เป็นเมืองหลวงของรัฐควีนส์แลนด์ประเทศออสเตรเลีย ได้รับขนานนามว่า Sunshine State เพราะมีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 16-25 องศาเซลเซียส เป็นเมืองที่มีอากาศอบอุ่นตลอดปี บริเวณโดยรอบเมืองบริสเบนมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อว่ามีความสวยงามตามธรรมชาติมากมาย เช่น หาดทรายสีทอง Gold Coast, ถนนสาย Great Sunshine Way ที่มุ่งหน้าไปยังหาด Gold coast, แนวปะการังใหญ่ Great Barrier Reef ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

GOLDCOAST

โกลด์โคสต์ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองบริสเบน เป็นเมืองที่มีสภาพภูมิอากาศที่นี่อบอุ่นตลอดทั้งปี โกลด์โคสต์เต็มไปด้วยอาคารสูงระยับรอบ ๆ ชายหาดที่สวยงามที่มีความยาวกว่า 57 กิโลเมตร จึงได้รับการขนานนามว่าเป็นสวรรค์ของนักโต้คลื่น นอกจากนี้ยังมีย่านช้อปปิ้ง รีสอร์ท คาสิโนและแหล่งสถานบันเทิงยามราตรีมากมาย นอกเหนือจากนี้ โกลด์โคสต์ยังมีอุทยานแห่งชาติอันเขียวขจี จนถูกขนานนามว่า “The Green Behind the Gold” เพราะด้วยความอุดมสมบูรณ์ต่างๆ ของชั้นหิน น้ำตกด้วย

CANBERRA

โกลด์โคสต์ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองบริสเบน เป็นเมืองที่มีสภาพภูมิอากาศที่นี่อบอุ่นตลอดทั้งปี โกลด์โคสต์เต็มไปด้วยอาคารสูงระยับรอบ ๆ ชายหาดที่สวยงามที่มีความยาวกว่า 57 กิโลเมตร จึงได้รับการขนานนามว่าเป็นสวรรค์ของนักโต้คลื่น นอกจากนี้ยังมีย่านช้อปปิ้ง รีสอร์ท คาสิโนและแหล่งสถานบันเทิงยามราตรีมากมาย นอกเหนือจากนี้ โกลด์โคสต์ยังมีอุทยานแห่งชาติอันเขียวขจี จนถูกขนานนามว่า “The Green Behind the Gold” เพราะด้วยความอุดมสมบูรณ์ต่างๆ ของชั้นหิน น้ำตกด้วย