📇ตอนยื่นวีซ่าเราได้เขียนจดหมาย Genuine Temporary Entrant statement ไปแล้ว แต่มันไม่ได้จบแค่นั้นนะคะ เรายังคงต้องเป็น “Genuine student” เมื่อได้วีซ่านักเรียนมาแล้ว หากทำผิดกฏอาจจะถูกยกเลิกวีซ่าได้ ยกตัวอย่างเช่น 🔻

.

❗️ไม่เข้าเรียน ไม่ไปเรียน

❗️มี gap ที่ไม่ได้เรียนระหว่างคอร์สเรียน นานเกินไป

❗️ไม่มีความรู้เกี่ยวกับสถาบันหรือคอร์สที่ตนเองเรียน

❗️จ้างให้คนอื่นมาเรียนหรือสอบแทนตนเอง

❗️หากถูกสัมภาษณ์แล้วยอมรับว่าวัตถุประสงค์ในการมาออสเตรเลียด้วยวีซ่านักเรียนคือการมาทำงาน

❗️ เรียนไม่จบสักคอร์ส

❗️เลื่อนเรียนโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอ หรือเหตุผลที่ไม่เป็นความจริง เช่น แจ้งเหตุผลขอเลื่อนเรียนเพื่อเดินทางกลับไทยชั่วคราว แต่ถูกตรวจสอบว่าไม่เคยเดินทางออกนอกประเทศตามที่แจ้ง

❗️ มีความประพฤติที่ไม่เหมาะสมทำให้เกิดการเลื่อนเรียน เปลี่ยนคอร์สเรียน

.

การถูก cancel❌ วีซ่านั้นผลลัพธ์ร้ายแรงกว่าการถูก refuse หรือปฏิเสธวีซ่า ดังนั้นเมื่อได้วีซ่านักเรียนมาเรียน ควรตั้งใจเรียนและทำตามกฏของวีซ่านะคะ

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

📍ไม่อยากพลาดข่าวสารหรือข้อมูลดีๆ

เกี่ยวกับการเรียนต่อ

ทำงาน หรือย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศออสเตรเลีย

นิวซีแลนด์ และแคนาดา

อย่าลืมติดตาม Eden Student Service

ให้ครบทุกช่องทางนะคะ😊😊

Facebook: https://bit.ly/3Bs4o12

Instagram: https://bit.ly/3DwVqBn

Website: https://bit.ly/3kHtP7I

Line: https://bit.ly/3t1RiV3

YouTube: https://bit.ly/38tOO8p

Twitter: https://bit.ly/3BlQ4H2

TikTok: https://bit.ly/3kFAUFT

.

💟เพราะเราใส่ใจมากกว่า💟