Brisbane

Schools in Brisbane

1. ILSC Brisbane

สถาบัน ILSC Language Schools เป็นโรงเรียนสอนภาษาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดา ปัจจุบันมีนักเรียนมาจากประเทศอื่นๆทั่วโลกมากกว่า 100 ประเทศ ก่อตั้งมาแล้วตั้งแต่ปี ค.ศ. 1991 โดยเปิด Campus แรกที่ประเทศแคนาดาที่เมือง แวนคูเวอร์ , โตรอนโต และ มอนทริเอล ปัจจุบันขยายสาขาออกไปอีกหลายประเทศ ดังนี้

 • ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เมือง ซานฟรานซิสโก และ นิวยอร์ค
 • ประเทศออสเตรเลีย ที่เมืองบริสเบน, เมลเบิร์น และ ซิดนีย์
 • ประเทศอินเดีย ที่เมืองนิวเดลี

ILSC มีหลักสูตรให้เลือกมากมาย คุณสามารถเลือกเรียนเต็มเวลา (Full-time Intensive), เต็มเวลา (Full- time) หรือ Part-time และคุณยังสามารถเลือกเรียนหลายหลักสูตร ประกอบกันตามที่คุณต้องการ ขึ้นอยู่กับความสนใจ เป้าหมาย ระดับภาษาอังกฤษ และตารางเวลาของคุณ

หลักสูตรส่วนใหญ่ มีให้เลือกในหลายระดับ และใช้เวลาเรียน 4 สัปดาห์ เมื่อจบแต่ละหลักสูตรจะมีการวัดระดับภาษา นักเรียนสามารถเลือกเรียนหลักสูตรใหม่ หรือเรียนหลักสูตรเดิมในระดับที่สูงขึ้นก็ได้

ที่ ILSC มีนโยบายที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษได้อย่างแน่นอน

 • นักเรียนใช้เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นขณะที่อยู่ในชั้นเรียนและบริเวณโรงเรียน

2.Browns

Browns English Language School การออกแบบหลักสูตรระดับ First Class Common European Framework of References for Languages: Learning, Teaching, Assessment (หรือที่มักจะเรียกกันทั่วไปว่า CEFR) คือกรอบการวัดระดับความชำนาญของการใช้ภาษาใดภาษาหนึ่งที่กำหนดโดยสหภาพยุโรป (Council of Europe) ซึ่งกรอบดังกล่าวนี้ได้ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในการจัดระดับความสามารถของ ผู้เรียนในโรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถาบันภาษาทั่วทั้งสหภาพยุโรป ซึ่ง มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอย่าง Cambridge University ได้นำกรอบการวัดระดับอันนี้ไปใช้ การจัดระดับคะแนนสอบภาษาอังกฤษของคณะ ESOL Department ของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดระดับนักศึกษาผู้เข้าสอบเป็นระดับต่างๆ ได้แก่ PET, CAE, CPE เป็นต้น ซึ่งหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ Brown English Language School ก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ CEFR

จุดเด่นของ Browns English Language School

 • การออกแบบหลักสูตรระดับ First Class Common European Framework of References for Languages: Learning, Teaching, Assessment (หรือที่มักจะเรียกกันทั่วไปว่า CEF) คือกรอบการวัดระดับความชำนาญของการใช้ภาษาใดภาษาหนึ่งที่กำหนดโดยสหภาพยุโรป (Council of Europe) ซึ่งกรอบดังกล่าวนี้ได้ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในการจัดระดับความสามารถของ ผู้เรียนในโรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถาบันภาษาทั่วทั้งสหภาพยุโรป ซึ่ง มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอย่าง Cambridge University ได้นำกรอบการวัดระดับอันนี้ไปใช้ การจัดระดับคะแนนสอบภาษาอังกฤษของคณะ ESOL Department ของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดระดับนักศึกษาผู้เข้าสอบเป็นระดับต่างๆ ได้แก่ PET, CAE, CPE เป็นต้น ซึ่งหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ Brown English Language School ก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ CEF

 • BROWNS Active8 เป็นแนวสร้างให้ผู้เรียนใช้ภาษาได้คล่องแคล่ว โปรแกรม Active8 เน้นที่การพัฒนาการทักษะหรือกระบวนการเฉพาะด้าน เพื่อต่อยอดโอกาสในการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา โรงเรียนประเมินระดับภาษาของนักเรียนในแต่ละด้านของทักษะและกระบวนการเพื่อ จัดนักศึกษาไปเรียนตามระดับที่แตกต่างกันในแต่ละด้าน เนื่องจากนักเรียนแต่ละคนมีระดับความชำนาญในการใช้ภาษาในแต่ละด้านที่หลากหลายและต้องการพัฒนาในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสมของจุดอ่อนและจุดแข็งของนักเรียนในแต่ละด้าน วิธีการเช่นนี้ทำให้นักเรียนได้เรียนในระดับที่เหมาะกับทักษะการใช้ภาษาของตนเองในแต่ละด้านอย่างมีประสิทธิภาพ

 • โปรแกรม Accelerate Further Learning เป็นหลักสูตรต่อยอดการเรียนที่ทางโรงเรียนจัดไว้ให้กับนักศึกษา ด้วยการมอบหมายการบ้านและคำปรึกษาเป็นรายบุคคลกับนักศึกษาในด้านที่ต้องการจะพัฒนาเป็นพิเศษ โปรแกรมดังกล่าวจะมุ่งเป้าไปที่การแก้ไขจุดอ่อนเฉพาะด้านให้กับนักเรียน โดยอาจารย์จะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้และฝึกฝนด้วยตัวเอง ในแต่ละสัปดาห์อาจารย์ประจำโปรแกรมหลักจะให้คำแนะนำกับนักศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรบน BROWN’s Passport เพื่อให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมในห้องสมุดของ BROWNS ซึ่งเป็นแหล่งความรู้ที่หลากหลายและได้รับการจัดหมวดหมู่เป็นด้านต่างๆ ของ Active8 และตามระดับภาษาของผู้เรียน

Website: https://brownsenglish.edu.au/

3. Impact

Impact English College สถาบันสอนภาษาชั้นนำที่มีชื่อเสียงและได้รับรางวัลการันตีคุณภาพมากมาย เปิดสอนสำหรับนักเรียนจากทั่วทุกมุมโลก

อีกทั้งยังเป็นสถาบันที่เข้มงวดกับการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก โดยทางสถาบันมีนโยบายที่น่าสนใจคือ “English Only Policy” คือ นักเรียนทุกคนจะต้องพูดภาษาอังกฤษเท่านั้นขณะที่อยู่ในโรงเรียน แม้ว่านักเรียนจะอยู่เพื่อนชาติเดียวกันก็ต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษ

 ทางสถาบันมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ สถาบันเปิดสอนหลักสูตร “Barista Kick Start Work” เป็นหลักสูตรที่เพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานให้คุณ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์การสอบ Cambridge อย่างเป็นทางการอีกด้วย

สถาบันเต็มไปด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญที่ช่วยให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือในทุกๆเรื่อง ถ้าคุณกำลังมองหาสถาบันที่มีคอร์สเรียนที่หลากหลายแล้วละก็ Impact English College ถือเป็นสถาบันที่มีคุณภาพในการสอนภาษาอังกฤษ คุณจึงมั่งใจได้เลยว่าที่นี่เป็นสถานที่ฝึกซ้อมจากประสบการณ์จริงต่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณอย่างแน่นอน

จุดเด่นของ Impact English College

 • ชั้นเรียนขนาดเล็กเฉลี่ยนักเรียนต่อห้อง 12 คน แต่ไม่เกิน 15 คน
 • ได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองการสอนภาษาเช่น ASQA, NEAF, และEnglish Australia
 • มีนโยบายให้นักเรียนพูดภาษาอังกฤษเท่านั้นเพื่อนเป็นการส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนชาติอื่นๆ
 • เข้าใจความต้องการของนักเรียนและจัดระบบการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียน
 • มีการจัดตารางเรียนอย่างเหมาะสมเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและการเรียนรู้สูงสุดของนักเรียน
 • มีนักเรียนกว่า320 คน และมีนักเรียนหลากหลายเชื้อชาติจาก ละตินอเมริกา, ยุโรป, เอเชีย
 • สถานที่ตั้งของสถาบันเดินทางได้สะดวกเพียง 1 บล็อกจาก Southern Cross Station
 • มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต, ห้องครัว พร้อมทั้งอุปกรณ์การประกอบอาหาร
 • มีคอฟฟี่ช็อป Impresso ซึ่งดำเนินการโดยนักเรียน Barista ของสถาบัน

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • มีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาได้ทุกเรื่องอย่างใกล้ชิด
 • มีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตให้บริการ รวมทั้งให้ยืมหนังสือเพื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม
 • มีห้องรับประทานอาหารและพื้นที่ประกอบอาหาร ไมโครเวฟ, ตู้เย็น, เครื่องจำหน่ายขนมและเครื่องดื่ม
 • มีห้องรับรอง ห้องพักผ่อน สำหรับนักเรียน
 • บริการฟรี Wi-Fi ภายในสถาบันสำหรับนักเรียนทุกคน
 • Impact Café มีบริการเครื่องดื่มรสเยี่ยม ราคาถูก ชงโดยนักเรียนบาริสต้าที่อบรมมาอย่างดี

4. Sero

โรงเรียน Sero Institute เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนทั้ง ภาษา+วิชาชีพ มีหลายหลักสูตรให้น้องๆ นักศึกษาได้ลงเรียน ไม่น่าเบื่อ มีนักเรียนจากหลายประเทศที่เข้ามาเรียนที่แห่งนี้ โรงเรียนมีคุณภาพ เป็นที่รองรับจากสถาการศึกษาของออสเตรเลีย และสถานทูต โรงเรียนมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆคอยให้คำแนะนำกับนักเรียนเป็นอย่างดี โรงเรียนมีกิจกรรมให้ทำตลอด เราจะได้พบกับเพื่อนใหม่ๆที่เป็นต่างชาติ ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่เราไม่เคยทำ โรงเรียนนี้มีอยู่ด้วยกันด้วยกันทั้งหมด 2 แคมปัส คือ เมืองเพิร์ทและบริสเบนโกลด์โคสต์ ซึ่งอากาศดีทั้ง 2 ที่ และแคมปัสที่โกลด์โคสต์จะอยู่ติดกับทะเลด้วยความเงียบ สงบ เหมาะกับคนที่ต้องการไปศึกษาหาความรู้แบบจริงจัง และได้ความรู้กลับมาจริงๆที่สามารถไปต่อยอดในอนาคตได้

คอร์สภาษาที่โรงเรียน SERO Institute แบ่งเป็น 4 หลักสูตร

The General English – Elementary to Advanced Level

คอร์สนี้ มี 5 ระดับ ระดับละประมาณ 10 สัปดาห์ จุดมุ่งหวังของคอร์สนี้คือเพิ่มความสามารถทางด้านภาษาในทุกทักษะ ไม่ว่าจะเป็น ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเปิดสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงระดับสูง เนื้อหาของคอร์สเน้นให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ภาษาให้ใช้ได้กับสถานการณ์ต่างๆ

 

English for Academic Purposes Level 1 & 2

คอร์ส EAP มีความมุ่งหวังให้นักเรียนมีความสามารถทางภาษาสูงขึ้น เพื่อใช้ในการเรียนในอนาคต นักเรียนควรมีทักษะทางภาษาในระดับ Intermediate และมีอายุ 16 ปีขึ้นไป คอร์สมีระยะเวลาตั้งแต่ 5 ถึง 20 สัปดาห์ ทักษะต่างๆที่จะได้รับจากคอร์สนี้ ได้แก่ Note Taking, เทคนิค และทักษะในการทำวิจัย, การเขียนแบบ Academic ทั้งโครงสร้าง และการใช้คำศัพท์, Critical Thinking เป็นต้น

 IELTS Preparation Level 1 & 2

 นักเรียนควรมีระดับคะแนน IELTS ที่ 5.5 และมีอายุ 16 ปีขึ้นไป หลักจากเรียนคอร์สนี้แล้วนักเรียนควรทำข้อสอบ IELTS ได้ที่ประมาณ 6.0 – 6.5 คอร์สเน้นหนักในด้านต่างๆดังต่อไปนี้ Reading, Writing, Listening, Speaking, Pronunciation, Grammar, Vocabulary การเรียนจะเน้นไปที่การจำลองสถานการณ์การสอบจริงเพื่อให้นักเรียนมีความคุ้นเคย และรับมือกับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี

Young Learners English Program

เป็นโปรแกรมที่สนุกและสร้างประสบการณ์ที่ดี น้องๆจะได้ท่องเที่ยวทั้งใน โกลด์โคสต์ และบริสเบน เหมาะสำหรับน้องๆอายุตั้งแต่ 8 ถึง 15 ปี ระยะเวลาของคอร์สตั้งแต่ 1 – 8 สัปดาห์ นักเรียนจะได้พบกับเพื่อนใหม่จากทั่วทุกมุมโลก และเรียนภาษาไปด้วยกัน มีกิจกรรมต่างๆมากมาย และมีทริประยะสั้นตลอดหลักสูตร นักเรียนจะได้พักกับโอสแฟมิลี่

สิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียน SERO Institute

 • ห้องสมุด
 • ห้องทำการบ้าน
 • ห้องคอมพิวเตอร์
 • ห้องอาหารในโรงเรียน

มี Orientation Sessionsสำหรับนักเรียนใหม่ และบริการให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ เช่น การหางาน เป็นต้น

โรงเรียน SERO Institute มี 4 Campus

Queen Street ใจกลางเมืองบริสเบนใกล้ห้างสรรพสินค้า Myer Centre, Queens Plaza และ Winter garden

North Quay ใกล้ Brisbane River และสามารถเดินเพื่อเข้าไปยังกลางเมืองได้ โรงเรียน SERO Institute อยู่ใกล้สถานีรถไฟ Roma Street, Southbank, Brisbane Convention and Exhibition Centre, State Library of Queensland และ Suncorp Stadium

Nexus Centre ห่างจากตัวเมืองบริสเบน 12 กิโลเมตร ใกล้กับมหาวิทยาลัย Griffith University Nathan Campus และ Mount Gravatt Campus นักเรียนสามารถซื้อของ และรับประทานอาหารได้ที่ห้างสรรพสินค้า Westfield Garden City

Perth ตั้งอยู่ใจกลางเมือง สามารถเดินทางไป The University of Western Australia รอบๆโรงเรียนมีร้านค้า ร้านอาหาร และร้านกาแฟ เป็นจำนวนมาก

Website: https://seroinstitute.com/

5. Kaplan

Kaplan International Colleges หรือเรียกสั้นๆ ว่า KIC คือ สถาบันสอนภาษาที่ก่อตั้งมานานกว่า 70 ปี มีสาขากระจายตัวในประเทศชั้นนำทั่วโลก ทั้งในสหราอาณาจักร (UK) ออสเตรเลีย (Australia) นิวซีแลนด์ (New Zealand) สหรัฐอเมริกา (USA) และ แคนาดา (Canada) จุดประสงค์ของ KIC นั้นเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนให้ดี และตรงกับความต้องการของนักเรียนแต่ละคน ด้วยสาขาที่ครอบคลุมอยู่ทั่วโลกทำให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้ามีสิทธิ์ที่จะเลือกเรียนในสาขา ประเทศที่ต้องการ และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเจ้าของภาษาพร้อมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมจากเพื่อนใหม่ทั่วโลก ซึ่งนี่คือวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการเรียนภาษาอังกฤษ

ทำไมถึงควรเลือก Kaplan International Colleges ?

 • KIC มีสาขาทั่วโลก กระจายตัวในประเทศชั้นนำ ซึ่งมีมากกกว่า 45 สาขา
 • ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตลอดทั้งปี และรับนักเรียนทุกระดับความสามารถภาษาอังกฤษ
 • ได้เรียนภาษาอังกฤษกับโรงเรียนระดับ World Class ที่นานาชาติยอมรับ
 • นักเรียนมากกว่า 94% แนะนำสถาบัน KIC และเลือกที่จะมาเรียนที่นี่

ข้อดีของการมาเรียนที่ Kaplan International Colleges

 • ขั้นตอนการสมัครไม่ซับซ้อน ไม่มีระยะเวลาสิ้นสุดการสมัคร จึงสามารถสมัครเรียนได้ตลอด
 • มีทุนการศึกษาเพื่อลดค่าเล่าเรียน

วิชาที่เปิดสอนมีหลากหลาย

 • เป็นพันธมิตรร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักร (UK) หลายแห่ง
 • มีเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ทันสมัยอย่าง K+ มีความทันสมัยด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน เช่น Electronic Whiteboard และ E-Learning Library บริการครบวงจรทั้งด้านการเรียน ที่อยู่อาศัย การเดินทางและการท่องเที่ยว
 • ประเมินผลการเรียนของนักเรียนและออกประกาศนียบัตร Kaplan International Colleges Certificate ที่มีการบอกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อหรือสมัครเข้าทำงานได้ในอนาคต

Website: https://www.kaplaninternational.com/

6. Shafston

Shafston ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1996 ซึ่งเปิดมานานกว่า 60 ปี และดำเนินงานจนกระทั่งกลายเป็นวิทยาลัยในบริสเบน ด้วยจำนวนนักเรียนกว่า 50,000 คน เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับทั่วไป (General English) จนถึงระดับเตรียมสอบ Cambridge Exam มีหลักสูตรภาษาอังกฤษหลากหลายซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาก่อนไปจนถึงนักเรียนที่ต้องการเตรียมพร้อมเพื่อทดสอบ Cambridge, IELTS, TOEFL หรือ TOEIC

เรียนภาษาที่ Shafston International College เมือง Brisbane ออสเตรเลีย

สถาบัน Shafston Brisbane โรงเรียน ตั้งอยู่ใกล้กับใจกลางเมืองของบริสเบน Shafston เป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการสอนภาษาอังกฤษทางวิชาการและทางธุรกิจ นักเรียนมีหลากหลายเชื้อชาติ โรงเรียนมีกฎที่ ทุกคนจะพูดภาษาเดียวกันคือภาษาอังกฤษ เมื่ออยู่ภายในสถาบันช่วงวันหยุดทางสถาบัน Shafston Brisbane ยังจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมให้การค้นพบประสบการณ์ใหม่ๆ

 1. Kangaroo Point Campus แคมปัสหลัก ซึ่งเป็นที่ตั้งของ Shafston House ถูกสร้างในปี ค.ศ. 1851 แคมปัสนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ บริสเบน
 2. City Campus เป็นแคมปัสแห่งใหม่อยู่ห่างจากศูนย์กลางธุรกิจของเมืองบริสเบนเพียง 5 นาที แคมปัสนี้จะทำให้นักเรียน สัมผัส สภาพแวดล้อมที่เหมือนมหาวิทยาลัยและบรรยากาศโดยรอบที่สวยงาม นอกจากนี้ที่แคมปัสนี้ยังมีอุปกรณ์การเรียน การสอน ที่ครบครัน และทันสมัยด้วย

เรียนภาษาที่ Shafston International College เมือง Gold Coast ออสเตรเลีย

 สถาบัน Shafston Gold Coast โรงเรียน มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ครบครันและทันสมัย ตั้งอยู่ใกล้กับใจกลางเมืองของโกลโคส นักเรียนสามารถเดินทางสะดวกและอยู่ไม่ไกลจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ Shafston เป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการสอนภาษาอังกฤษทางวิชาการและทางธุรกิจ นักเรียนมีหลากหลายเชื้อชาติ โรงเรียนมีกฎที่ทุกคนจะพูดภาษาเดียวกันคือภาษาอังกฤษ เมื่ออยู่ภายในสถาบันช่วงวันหยุดทางสถาบัน Shafston ยังจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมให้การค้นพบประสบการณ์ใหม่ในโกลโคส ออสเตรเลีย

การเรียนที่ Gold Coast เป็นเมืองที่คนไทยน้อย ทำให้เหมาะแก่การเรียนรู้ พัฒนาภาษาอังกฤษ และค่าครองชีพไม่แพง เมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนในเมืองใหญ่ๆ เช่น ซิดนีย์ หรือ เมลเบิร์น สภาพแวดล้อมเหมาะแก่การเรียนและด้วยจำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียนน้อยช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ ได้ อย่าง รวดเร็วเมือง Gold Coast เมืองท่องเที่ยว ที่สวยที่สุดในออสเตรเลีย

Website: http://shafston.edu/

7. TAFE

TAFE ย่อมาจาก Technical and Further Education ที่แปลเป็นไทยว่า “วิทยาลัยเทคนิคและการศึกษาต่อเนื่อง” เป็นสถาบันในกลุ่มอาชีวศึกษา ที่ส่วนใหญ่จะได้รับการสนับสนุนและรับรองโดยรัฐบาลของรัฐ (State/Territory) นั้น ๆ ซึ่งต่างจากพวกมหาวิทยาลัยที่มักจะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางของออสเตรเลียโดยตรง

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสถาบันของ TAFE  ในแต่ละรัฐจะถูกดูแลให้อยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั้งทั้งประเทศ จากระบบที่เรียกว่า.. “กรอบคุณวุฒิออสเตรเลีย” หรือ Australian Qualifications Framework (AQF) ซึ่งระบบนี้ยังดูแลครอบคลุมไปถึงการศึกษาในระดับมัธยมปลาย และมหาวิทยาลัย

TAFE เปิดสอนทั้งในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ประกาศนียบัตร และอนุปริญญา มุ่งเน้นไปทางด้านสายวิชาชีพ เพื่อป้อนสู่ตลาดแรงงานภายในประเทศ หากเทียบกับไทยก็คงคล้ายกับการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิค ในบางประเทศอาจมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปเช่น Polytechnic, Technical College หรือ Community College

 สถาบันของ TAFE ได้รับการพัฒนาอยู่โดยตลอด ด้วยความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม จึงทำให้มีชื่อเสียงค่อนข้างดีสำหรับผู้ที่จบการศึกษา เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

 เมื่อผู้ทำการศึกษาจบออกมาแล้ว ก็จะได้รับวุฒิการศึกษาในกลุ่มระดับการฝึกอบรมวิชาชีพ (Vocational Education and Training, VET) เพื่อนำไปใช้เป็นเกณฑ์วัดคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา ในการสมัครเข้าทำงานต่อไปได้

หลักสูตรของ TAFE

หลักสูตรที่เปิดสอนของ TAFE มีหลากหลายทั้งช่างฝึกหัด ช่างฝีมือ ช่างฝีมือชั้นสูง ช่างเทคนิค รวมไปถึงด้านพาณิชย์ การเกษตร การโรงแรม การพยาบาล เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ และอื่น ๆ อีกมากมาย เรียกได้ว่าครอบคลุมแทบจะทุกสาขาวิชาชีพที่มีอยู่

ระดับของหลักสูตร

 • ประกาศนียบัตร ระดับ 1 ถึง 4 (Certificate I-IV)
 • อนุปริญญา (Diploma) เทียบคล้าย ปวช.
 • อนุปริญญาชั้นสูง (Advanced Diploma) เทียบคล้าย ปวส.
 • อนุปริญญาตรี (Associate Degree)

ระยะเวลาในการเรียนของแต่ละหลักสูตรก็จะแตกต่างกันไปไม่มีกำหนดตายตัว บางตัวสามารถเรียนจบได้โดยใช้เวลาไม่ถึง 6 เดือน บางตัวก็อาจจะนานยาวถึง 3 ปี

Website: https://www.tafeinternational.wa.edu.au/

8. Academia

โรงเรียนอคาเดเมียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (Academia International)

โรงเรียน Academia International เป็นสถาบันชั้นนำตั้งอยู่ใจกลางเมืองเมลเบิร์น รัฐวิกตอเรีย

เปิดสอนหลากหลายหลักสูตร English for General Purposes, English for Academic Purposes, Hospitality, Cookery, Business

 • โรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
 • โรงเรียนมีศูนย์บริการช่วยเหลือ และสนับสนุนนักเรียนตลอดหลักสูตร
 • โรงเรียนเป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัล และการยอมรับจากหน่วยงานชั้นนำของออสเตรเลีย
 • โรงเรียน Academia International เป็นสมาชิกของ Australian Council of Private Education and Training (ACPET)
 • คุณครู และเจ้าหน้าที่มีประสบการณ์สูงในการดูแลนักศึกษาต่างชาติ
 • โรงเรียนระดับมาตรฐาน ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ
 • การเรียนการสอนมีการผสมผสานระหว่างการเรียนภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

Website: https://www.academia21.com/

9. ELSIS

สถาบันสอนภาษา ELSIS English Language Schools ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1991 เปิดสอนคอร์สภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนต่างชาติจากทั่วโลก จึงมี Nationality Mix ที่ดีทั้งจาก South East Asia, South America และ Europe ทำให้เป็นสถานที่ที่เหมาะกับการเรียนและพัฒนาภาษาอังกฤษ
นอกจากนี้บรรยากาศการเรียนยังมีความเป็นกันเอง มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย และที่ตั้งที่สะดวกต่อการเดินทาง
นอกจากคอร์สสอนภาษาอังกฤษแล้ว ทางโรงเรียนยังจัดเวิร์คช็อปและกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ ให้นักเรียนได้เข้าร่วม เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษของนักเรียนเองแล้วยังได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ๆอีกด้วย

ทำไมถึงควรเลือกเรียนที่ ELSIS

 • ELSIS มีเปิดสอนคอร์สภาษาอังกฤษที่หลากหลาย
 • อาจารย์ผู้สอนที่มีคุณภาพและได้รับการรับรอง
 • มีแคมปัสในเมืองหลักๆทั้ง Brisbane, Melbourne และ Sydney
 • เรียนภาษาที่นี่สามารถใช้เป็น pathways ในการเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้ เช่น Victoria University, Swinburne University และ Asian Pacific College
 • มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ทั้งสนุกและน่าสนใจ รวมถึงเวิร์คช็อปฟรีสำหรับนักเรียน
 • มีบริการด้านที่พักให้กับนักเรียน

FREE WORKSHOPS

อย่างที่ได้บอกไปว่าทาง ELSIS ได้มีการจัดเวิร์คช็อปฟรี เป็นกิจกรรมเสริมให้กับนักเรียน โดยทุกสัปดาห์นักเรียนจะมีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปฟรีต่างๆ เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ทางภาษาและวิชาการ เช่นเดียวกับเพิ่มโอกาสในการหางานให้กับนักเรียนระหว่างเรียน

เวิร์คช็อปมีจัดขึ้นทุกวันในเวลาที่แตกต่างกัน เพื่อให้นักเรียนที่เรียนทั้งคลาสเช้า, คลาสบ่าย หรือคลาสค่ำได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเหมือนกันทุกคน แต่ละเวิร์คช็อปใช้เวลาดำเนินกิจกรรมประมาณหนึ่งชั่วโมง บางกิจกรรมใช้เวลาจัดประมาณ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ส่วนกิจกรรมอบรมส่วนตัวหรือ individual tutorials มีจัดขึ้นทุกวัน

ELSIS ต้องการให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ที่นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน ดังนั้นการเวิร์คช็อปจึงพยายามปรับให้ตรงกับความต้องการของนักเรียน

 นอกจากนักเรียนจะได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแล้ว ยังจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในออสเตรเลีย เทคนิคในการใช้หางานที่เหมาะกับตัวเอง รวมไปถึงเรียนรู้การสื่อสารกับผู้คนอย่างมีประสิทธิภาพ

Free Workshops ของ ELSIS มีอะไรบ้าง?

 • Hospitality
 • Work Ready Skills
 • Academic Writing
 • IELTS Practice Test
 • Pronunciation
 • Coffee Conversation
 • One-on-One

SOCIAL ACTIVITIES

 ELSIS มีกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นและส่งเสริมการเรียนรู้มากมายให้กับนักเรียน เพราะ ELSIS เชื่อว่าการทำกิจกรรมเป็นอีกวิธีที่จะทำให้การเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนมีประสิทธิภาพ และนักเรียนยังสามารถหา Contact จากเพื่อนๆในออสเตรเลียได้อีกด้วย

ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ELSIS จะมีการจัดทริป รวมถึงแคมปิ้งทริปตามชายหาดต่างๆ เช่น Ulladulla ซึ่งอยู่ห่างจาก Sydney เพียงแค่ 2-3 ชั่วโมง กิจกรรมอื่นๆที่เคยจัดแล้ว เช่น ที่ Shark Island, Morisset Park และ Surf Camp ในรัฐ New South Wales, Southbank ในรัฐ Queensland และ Mt Buller ในรัฐ Victoria

Website: https://www.elsis.edu.au/

10. Imagine Education Australia

สถาบันสอนภาษาอังกฤษและหลักสูตรวิชาชีพ Imagine Education ตั้งอยู่ที่เมือง Southport บนชายฝั่งอันงดงามของ Gold Coast ห่างจากตัวเมืองเพียง 5 นาทีเท่านั้น และ 10 นาทีจาก Surfers Paradise บรรยากาศภายในโรงเรียนสงบและร่มรื่น  พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ นอกจากนี้ยังมีอีก 2 สาขาตั้งอยู่ใจกลางเมือง Southport และ Brisbane

Imagine Education มีหลักสูตรให้เลือกเรียนหลากหลาย อาทิ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้า high school หลักสูตรวิชาชีพทางด้านยานยนต์ การจัดการ บริหารธุรกิจ การตลาด การบัญชี ความเป็นผู้นำ บริการชุมชน การสอนเด็กปฐมวัย การทำอาหาร ฟิตเนส และอุตสาหกรรมการบริการ นักเรียนที่จบจากที่นี่สามารถเข้าศึกษาต่อกับสถาบันที่มีชื่อเสียง เช่น CQ university, Bond University, MEGT, University of Sunshine Coast และอื่นๆอีกมากมาย

ทำไมนักเรียนส่วนใหญ่เลือกเรียนที่ Imagine Education Australia

 • หลักสูตรจะเน้นการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร หรือ Communicative-based Approach มุ่งฝึกทักษะภาษาสำหรับการใช้งานในชีวิตจริง

   

 • ใช้ Whiteboard แบบ Interactive ในห้องเรียน

   

 • Imagine เป็นศูนย์สอบ TOEFL หรือ TOEFL (ETS) Testing Centre

   

 • เปิดสอนภาษาตั้งแต่ระดับ Beginner ถึง Advanced ( 1 Level ประมาณ 10 สัปดาห์)

   

 • มีทั้ง Class เช้าและบ่าย ให้ลงเรียน

   

 • เปิดรับนักเรียนทุก ๆ วันจันทร์ ตลอดทั้งปี

   

 • มี English-only Zone และ Multilingual Zone  สำหรับให้นักเรียนได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษและเรียนรู้ภาษาอื่นๆ

เหตุผลหลักที่นักศึกษาตัดสินใจเลือก Imagine Education Australia

– โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเมือง Gold Coast เมืองท่องเที่ยว ที่สวยที่สุดในออสเตรเลีย

 

– โรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวก มากมายเพื่อช่วยให้นักศึกษา เรียนรู้ได้เร็ว โรงเรียนมีกิจกรรมระหว่าง เรียนภาษา เพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษา อังกฤษ

– โรงเรียนมุ่งเน้นในการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ สร้างแรงบันดาลใจในการ เรียนรู้ให้กับนักเรียน

– ฟรี สัมมนา Job, Cambridge and IELTS Seminars

– ห้องเรียนมีอุปกรณ์การเรียนต่างๆมีความทันสมัย และมีอินเตอร์เน็ตคอยให้บริการ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ / E – Learning / Wireless Network / Media / ห้องเกมส์

– อาคารเรียน Imagine Education Australiaใหญ่โต และทันสมัย

Website: https://www.imagineeducation.com.au/

11.  Navitas

Navitas English เป็นโรงเรียนสอนภาษาที่น่าสนใจอีกแห่งของประเทศออสเตรเลียซึ่งมีสาขาทั่วโลก และสิ่งที่น่าสนใจของโรงเรียนคือการปูทางไปสู่มหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งเป็นเครือของสถาบันและมากกว่ายังมีหลักสูตรมากมายที่ถูกเลือกมา เพื่อปรับเข้ากับความต้องการของนักเรียน

นอกจากนี้ยังมีหลายสาขาซึ่งอยู่ตามรัฐต่างๆ ของประเทศออสเตรเลีย อาทิเช่น Bondi Manly Sydney Brisbane Perth และ Darwin ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างยิ่ง เพราะสามารถเลือกเมืองที่จะศึกษาตามแบบฉบับที่ตัวเองต้องการ โดยในแต่ละเมืองล้วนมีเสน่ห์และความแตกต่างในแบบของตัวเอง ตั้งแต่ผู้ที่รักธรรมชาติไปจนถึงผู้ที่มีความสนใจทางด้านศิลปะ

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • General English 1,2 and 3 (ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 ,2 และ 3) 3 ขั้นตอน เพื่ออนาคตของคุณ
 • General English fact file เรียนตั้งแต่ 20-14.30 น. ระยะเวลาการเรียน 1-24 สัปดาห์ ผู้เรียนต้องมีอายุอย่างน้อย 16 ปี ขึ้นไป
 • Evening course เป็นวิธีการเรียนที่จะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายทางภาษาอังกฤษ ขณะที่ก็สามารถทำงานหรือมี โอกาสท่องเที่ยวในระหว่างวันได้
 • Business English เรียนทั้งหมด 8 สัปดาห์ เป็นการเรียนในระดับขั้น Advanced ซึ่งคอร์สนี้จะต้องเรียนที่ซิดนีย์ บอนดี บริสเบน และเพิร์ท
 • Cambridge preparation ต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไป เรียน 8-12 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่เลือก
 • IELTS preparation คอร์สนี้จะเน้นเพื่อให้คุณทำคะแนนสอบ IELTS ได้สูงๆ ซึ่งจะเรียน 8 สัปดาห์
 • TOEIC preparation เรียนทั้งหมด 4 สัปดาห์ เรียนที่บอนดีและเพิร์ท
 • Academic English 1 , 2 , 3
 • Private lessons per hour

ทางโรงเรียนยังมีที่พักให้สำหรับนักเรียนให้เลือกระหว่างที่พักภายในบริเวณสถาบันหรือภายนอกสถาบันด้วย

                สถาบันนี้ก่อตั้งขึ้นปี 1981 เปิดสอนมากว่า 30 ปี โดยมีเป้าหมายที่เรียบง่ายนั้นคือการช่วยคนมีความเข้าใจในภาษาอังกฤษมากขึ้น นอกจากนั้นทางสถาบันยังได้รับการไว้วางใจจากเครือสถาบันและมหาลัยทั่วโลก เพราะทางสถาบันมีมาตรฐานสากลตั้งแต่บุคลลากรและสถานศึกษา ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักเรียนมากมายตั้งแต่อุปกรณ์ที่มีความเพียบพร้อม และยังมีโปรแกรมต่างๆ มากมายที่สอดข้องกับการศึกษา อย่างเช่น

– myJob ซึ่งช่วยนักเรียนในการหางานระหว่างและหลังจากการศึกษาเสร็จสิ้น

– myTravel ให้โอกาสสำหรับนักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวในประเทศออสเตรเลียในราคาที่เหมาะสม

– myStudy เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้นักเรียนประยุกต์ใช้   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ซึ่งประกอบไปด้วย

– E-learning นักเรียนสามารใช้สื่อออนไลน์ของสถาบันในการพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

– myStudy ซึ่งประยุกต์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โดยมีวิธีการใช้ที่สะดวกและเรียบง่าย

จุดเด่นของสถาบัน 

 • ที่ตั้งของสถาบันซึ่งตั้งอยู่ใน 6  เมืองหลักของประเทศออสเตรเลีย

   

 • มีความเป็นมาตรฐานความเป็นสากล

   

 • มีที่พักให้นักเรียนเลือกระหว่างภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย

   

 • สำหรับนักเรียนที่ลงเรียน 2 Campus มี Air Link สามารถบินไปเรียนระหว่าง Campusได้

ทำไมถึงต้องเป็น Navitas English

 • เป็นอันดับที่หนึ่งในการจัดอันดับจากนักเรียนมากกว่า 8,000  คน

   

 • เป็นที่ได้รับการไว้วางใจเนื่องจากเป็นสถาบันที่มีระดับความเป็นสากลในประเทศออสเตรเลีย

   

 • มีภูมิที่ตั้งที่หลากหลายที่นักเรียนสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสม

   

 • มีหลักสูตรที่มีคุณภาพโดยผ่านการคัดกรองและอาจารย์ที่มีประสบการณ์ควบคู่กับมาตรฐานสากล

   

 • ทางสถาบันมีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในการช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จทางด้านภาษาอังกฤษ

   

 • ทางสถาบันได้มีการปูทางให้นักเรียนไปสู่มหาวิทยาลัยระดับนานาชาติมากกว่า 50 วิทยาลัยทั่วโลก

   

 • ทางสถาบันมีความยินดีในการต้อนรับนักเรียนทุกเชื้อชาติจากทั่วโลก

Website: http://www.navitasenglish.edu.au

12. Lexis English

Lexis English Brisbane เป็นสถานที่เหมาะสมที่สุดในการเรียนภาษาอังกฤษในเมืองบริสเบน โรงเรียนของเราตั้งอยู่ที่ชั้น 6 ของอาคารซึ่งได้รับการตกแต่งใหม่ให้มีความทันสมัย มีวิว City Hall และมองเห็นอาคารที่สูงที่สุดของเมืองชื่อ Brisbane skyline ซึ่งนักเรียนสามารถขึ้นไปพักผ่อนได้ที่ระเบียงดาดฟ้าเพื่อชมวิวและรับแสงแดดของ Queensland ได้อีกด้วย

โรงเรียนของเรามีขนาดเล็กแต่มีความเป็นกันเอง และนักเรียนสามารถเรียนในหลักสูตรที่ปูพื้นฐานเข้าสู่การเรียนในระดับสูงต่อไปทั้งในมหาวิทยาลัยบริสเบนและ TAFE  อีกด้วย

Lexis English เป็นโรงเรียนสอนภาษาในประเทศออสเตรเลีย โดยมีสาขาทั้งหมด 5 แห่ง โดย Lexis ได้ ได้จัดเตรียมคอร์สเรียนภาษาที่มีคุณภาพไว้รองรับนักเรียน รวมไปถึงหลักสูตรการเตรียมพร้อมสำหรับการสอบ Cambridge, IELTS, General English

จุดเด่นของโรงเรียน Lexis English

 • มีแคมปัสอยู่เมืองชายทะเล สามารถย้ายแคมปัสได้ระหว่างเรียน

   

 • ช่วยเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์งาน และการหางาน

   

 • ในคลาสเรียนมี Nationality Mix ที่หลากลาย ส่วนใหญ่มากจาก Latin American, Europe, Middle East, และ Asia

ข้อมูลหลักสูตรคอร์สที่เปิดสอนได้แก่

 • General English

 • Cambridge (FCE, CAE, CPE)

 • IELTS Preparation

 • Cambridge CELTA

 • Certificate IV TESOL

 • Certificate III Business

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • General English
 • IELTS Test Preparation
 • Business English
 • English for Academic Purposes
 • Study Tour
 • Certificate & Diploma

13. OHC (Holmes)

OHC ให้คำมั่นสัญญาว่า นักเรียนทุกคนจะได้รับการเรียนการสอน ที่มีมาตรฐาน และมีคุณภาพ ทั้งความสำเร็จด้านวิชาการ และความสำเร็จตามเป้าหมายของนักเรียนแต่ละคน สถานที่มีความปลอดภัย สภาวะแวดล้อมที่ดี จึงทำให้ชีวิตของนักเรียนเต็มไปด้วยพลัง รวมถึงมีหลายเชื้อชาติ หลากหลายวัฒนธรรม แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้ อย่างมีความสุข

เรียนภาษาที่ OHC ดีอย่างไร

 1. มีประสบการณ์ด้านการสอน มากว่า 50 ปี
 2. เป็นเมืองสำหรับการศึกษา และการท่องเที่ยว
 3. มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เป็นสถาบันที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงของหลักสูตรการฝึกอบรมครู (CELTA)
 4. รับรองผล พัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนทุกคน
 5. จ่ายค่าสมัครเรียน เฉพาะนักเรียนใหม่เท่านั้น การต่อคอร์สไม่เก็บค่าสมัคร
 6. สามารถเปลี่ยนแคมปัสที่จะเรียนได้ โดยใช้ OHC Travel Pass
 1. สิทธิพิเศษสำหรับนักเรียนเก่าที่สมัครเรียนเพิ่ม ภายใน2ปี หลังจากจบคอร์ส จะได้รับสิทธิ์ เมื่อสมัครเรียน ทุกๆ 4 สัปดาห์ รับฟรี 1 สัปดาห์
 2. ทุกๆแคมปัส ของ OHC สอนเป็นภาษาอังกฤษ
 3. เจ้าหน้าที่ของสถาบัน จะมีกิจกรรมสันทนาการให้นักเรียนมีความสนุกสนาน อย่างเต็มที่

Campus ของ OHC

ประเทศออสเตรเลีย มี 5 Campus

– OHC Sydney เป็นเมืองที่มีชื่อเสียง มีSydney Harbor Bridge ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมือง มีกีฬา Surf

– OHC Melbourne เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัย มีหลากหลายภาษา และวัฒนธรรม เมืองกีฬา แฟชั่น มีงานเทศกาล มีโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมากมาย

– OHC Brisbane เป็นเมืองที่มีส่วนผสมที่ลงตัว ของการเรียน และความสนุกสนาน มีแสงแดด มีที่พักผ่อนมากมาย

– OHC Gold Cost เป็นสถานที่ที่มีการเล่นกีฬา Serf ท่ามกลางชายหาดสีขาว ท้องฟ้าสีคราม แสงแดดอ่อนๆ

– OHC Cairns เป็นเมืองเขตร้อน ทางเหนือของ ควีนส์แลนด์ มีแนวปะการังชายฝั่ง

Website: https://www.ohcenglish.com/

14. Langports English Language College

Langports บริสเบน มี 3 ชั้น, เป็นตึกเดี่ยว, อาคารทันสมัยทำให้เป็นหนึ่งในสถาบันเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในเมืองบริสเบน บริสเบนเป็นเมืองที่ถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองใหญ่อันดับสาม บริสเบนเป็นเมืองที่ติดอันดับว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่ ทั้งผู้คนที่เป็นมิตรและอากาศค่อนข้างอบอุ่นตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางที่สมบูรณ์แบบ สำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง และอยู่ใกล้กับชายหาดที่มีชื่อเสียงระดับโลกคือโกลด์โคสต์, มีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ในออสเตรเลีย, จึงมั่นใจได้ว่า เมืองบริสเบนเป็นจุดหมายที่สมบูรณ์แบบในการที่จะเลือกมาเรียน

                Langports เสนอทางเลือกของหลักสูตรที่เป็นนวัตกรรมใหม่และไม่ซ้ำใคร สำหรับผู้เริ่มต้นถึงระดับสูง หากต้องการที่จะศึกษาภาษาอังกฤษทั่วไป, ลองเลือกเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ UFO ของเรา ด้วยตารางเวลาเรียนส่วนบุคคลที่ได้รับการออกแบบตามจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณ หากคุณมีเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงหรือต้องการที่จะใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบที่ได้รับการยอมรับ สามารถเลือกเรียนหลักสูตร Cambridge, TOEIC, IELTS & ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ Langports เราจำกัดจำนวนของผู้เรียนสามารถมั่นใจได้ว่านักเรียนที่เรียนต่อ หนึ่งห้องนั้น จะมีจำนวนสูงสุดไม่เกิน 16 คน

โปรแกรมนี้มีบางตัวเลือกเฉพาะในช่วงบ่ายเช่น:

ตัวเลือก: ประถมศึกษาภาษาอังกฤษ (L1-2)  สนทนา (L2-7) คำศัพท์และการใช้ภาษา (L2-7) ไวยากรณ์ (L3-6) ความรู้เบื้องต้นสำหรับภาษาอังกฤษธุรกิจ (L2-3) , ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและบริหาร (L4-7) ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและอินเทอร์เน็ต (L4-7), อังกฤษวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ (L4-7) ภาษาอังกฤษสำหรับการเงินและกฎหมาย (L4-7)

การประชุมเชิงปฏิบัติการการขยายอังกฤษ (L2+), Aussie อังกฤษ (L2+), ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานในประเทศออสเตรเลีย (L3+), เทคนิคการทำข้อสอบและเคล็ดลับการ (L4+)

Job Support

Langports มีระบบการสนับสนุนเพื่อช่วยให้นักเรียนได้ทำงาน Part-Time ในขณะที่กำลังเรียน Job Help เป็นบริการฟรี ออกแบบมาเพื่อช่วยหางานที่ได้รับค่าตอบแทนให้กับนักเรียน ไม่ว่าจะถือวีซ่า Working Holiday หรือ Student Visa และยังช่วยหาที่ฝึกงาน เช่น งานรับเลี้ยงเด็ก งานอาสาสมัคร ที่จะช่วยให้นักเรียนได้รับประสบการณ์อันมีค่าในการใช้ภาษาอังกฤษในเมืองที่เลือก

Website: https://www.langports.com

Back to Top