Melbourne

Schools in Melbourne

1.EC English Language Schools: Melbourne

EC Melbourne ตั้งอยู่ใจกลางเมลเบิร์นและเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับความนิยมสูงสุดในออสเตรเลีย โรงเรียนนี้มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนต่างชาติ และก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1991 จำนวนนักเรียนต่อชั้นสูงสุดคือ 18 คน และอาจารย์ทุกท่านเป็นผู้ใช้ภาษาภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักและมากด้วยประสบการณ์ในการสอน พร้อมด้วยสื่อการเรียนสอนทีทันสมัย สถาบันนี้ได้รับการับรองวิทยฐานะโดย NEAS ซึ่งเป็นสมาชิกของ English Australia College และเมื่อเรียนจบแล้ว นักเรียนจะได้รับใบประกาศรียบัตรรับรองที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล การเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ แกรมมา คำศัพท์ภาษาอังกฤษ การเขียน การพูด การอ่าน การฟัง ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้เร็วยิ่งขึ้น

EC English ประกอบไปด้วยวิทยาเขต 18 แห่งทั่วโลกซึ่งตั้งอยู่ในประเทศต่าง ๆ ได้แก่ อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

EC English Melbourne จากสถานีรถไฟกลางเมืองจากถนน Lonsdale Street (มุมถนนของ Hardware Lane) และยังสมารถเดินทางด้วย Bus Tram หรือจักรยานได้ด้วย

จุดเด่นของโรงเรียน

 • EC English มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำด้านการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย การสมัครงาน รวมถึงการจัดหางานให้ฟรี
 • EC English มีห้องเรียนที่ทันสมัย พร้อมด้วยอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ครบครัน มีห้อมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย ห้องสมุด ห้องนั่งเล่น ห้องพยาบาล
 • อาจารย์แต่ละท่านมีประสบการณ์การเรียนการสอนมากกว่า 30 ปี
 • บทเรียนที่สนุกสนาน ทันต่อเหตการณ์ปัจจุบัน และมีเทคนิคการสอนที่เข้าใจง่าย

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • -Wifi-Internet
 • -IT suite
 • -Interactive whiteboards
 • -Student lounge
 • -Work placement assistance seminars
 • -Student iPads
 • -เจ้าหน้าที่ที่คอยแนะนำการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย
 • -กิจกรรมต่าง ๆของโรงเรียน

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Semi-Intensive English (Evening Classes)
 • General English
 • Semi-Intensive English
 • Intensive English
 • One-to-One (5 lessons per week)
 • One-to-One (10 lessons per week)
 • English for Academic Purposes
 • Semi-Intensive Language Semester Abroad
 • Intensive Language Semester Abroad
 • IELTS Semi-Intensive Exam Preparation (Evening Classes)
 • IELTS Exam Preparation
 • IELTS Semi-Intensive Exam Preparation
 • IELTS Semi-Intensive Exam Preparation
 • Cambridge FCE Intensive Exam Preparation (10 weeks)
 • Cambridge CAE Intensive Exam Preparation (10 weeks)
 • English in the City (20 GE + 8 English in the City)
 • English for Work (20 GE + 8 English for Work)

Location

Level 3/30 Church St, Melbourne VIC 3000 Victoria 3000 Australia

Website

https://www.ecenglish.com/en/school-locations/australia/learn-english-in-melbourne/english-courses/general-english

2. Hawthorn Melbourne

เปิดสอนภาษาอังกฤษแก่นักเรียนต่างชาติมาตั้งแต่ปี 1986 นับว่าเป็นสถาบันภาษาที่มีชื่อเสียงเก่าแก่และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในออสเตรเลียเนื่องจากคุณภาพในการบริการ การสอนและสิ่งอำนวยความสะดวกระดับมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่และอาจารย์พร้อมที่จะช่วยเหลือนักเรียนให้พัฒนาภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนที่เตรียมความพร้อมในการเรียนมหาวิทยาลัย โรงเรียนและวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย และอีกส่วนหนึ่งเป็นนักเรียนที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อ อาชีพและการท่องเที่ยว ไม่ว่าเหตุผลในการมาเรียนกับ Hawthorn Melbourne โรงเรียนพร้อมที่จะช่วยเหลือให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียนและเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในประเทศออสเตรเลีย

จุดเด่นของโรงเรียน

 • คุณภาพการสอน อาจารย์ของ Hawthorn Melbourne มีคุณภาพ ประสบการณ์ในการสอน และพร้อมที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนมีความก้าวหน้าในภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการสอนและอุปกรณ์การเรีนนระดับมหาวิทยาลัย
 • เจ้าหน้าที่ให้บริการและดูแลนักเรียนดี รวมถึงให้คำแนะนำเรื่องการศึกษาต่อ กิจกรรมทางสังคม ประกันสุขภาพสำหรับนักเรียน และบริการจัดหาที่พัก
 • ห้องเรียนขนาดเล็ก นักเรียนเฉลี่ย 15 คน/ห้อง
 • โปรแกรม myStudyTMบทเรียนออนไลน์ ที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนและพัฒนาภาษาอังกฤษได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • หลักสูตรของ Hawthorn Melbourne ใช้ระบบ 10 สัปดาห์/บล็อค นักเรียนสามารถเข้าเรียนในสัปดาห์ที่ 1 หรือ 6ได้ เปิดสอนหลักสูตร

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ห้องสมุดขนาดใหญ่พร้อมด้วยวีดีโอ เครื่องเล่นดีวีดี เครื่องคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • ห้องกีฬา gymnasium, squash courts, เบดบินตันและบาสเก็ตบอล
 • ศูนย์LABภาษา
 • การให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพและสวัสดิการของนักศึกษา
 • การแนะแนวการศึกษาต่อ
 • ชมรมหลังจากเลิกเรียนเพื่อทำกิจกรรมในวันหยุดหรือวันพักผ่อน (ลานบาร์บิคิวและลานกิจกรรม)
 • ศูนย์การจัดหาที่พัก, Homestay, ห้องพักรวม หรือหอพักนักศึกษา
 • ศูนย์การสอบIELTS

หลักสูตรที่เปิดสอน

General English

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป เรียน 25 ชั่วโมง/สัปดาห์ เปิดสอนตั้งแต่

 • General English 1 ระดับ Elementary – Pre-Intermediate ระยะเวลา 5 – 20 สัปดาห์
 • General English 2 ระดับ Intermediate – Upper-Intermediate ระยะเวลา 5 – 20 สัปดาห์
 • General English 3 ระดับ Pre-Advanced – Advanced ระยะเวลา 5 – 20สัปดาห์

English for Business

ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ ระยะเวลา 10 สัปดาห์/ระดับ เปิดสอนในระดับ Upper Intermediate, Pre-Advanced และ Advanced

English for Academic Purposes (EAP)

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ เรียน 25 ชั่วโมง/สัปดาห์ แบ่งเป็น

 • EAP 1 ระยะเวลา 10 สัปดาห์ ระดับภาษา Upper-Intermediate
 • EAP 2 ระยะเวลา 10 สัปดาห์ ระดับภาษา Advanced

Intensive Academic Preparation (IAP)

หลักสูตรเตรียมพร้อมทางวิชาการหลักสูตรเร่งรัด ระยะเวลา 5-10 สัปดาห์ เรียน 25 ชั่วโมง/สัปดาห์ นักเรียนต้องมีระดับภาษาอังกฤษ Advanced

ELTS Preparation

หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS เรียน 25 ชั่วโมง/สัปดาห์ ระยะเวลา 10 สัปดาห์ สำหรับนักเรียนที่มีระดับภาษา Advanced

University of Melbourne English Language Bridging Program (UMELBP)

สำหรับนักศึกษาที่ได้รับ Conditional Offer เพียงแต่ผลภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเข้าศึกษาต่อที่ The University of Melbourne ซึ่งหลักสูตรนี้นักศึกษาจะได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษไปพร้อม ๆกับการเรียนรู้ในสาขาวิชานั้น ๆ และเมื่อจบการศึกษาในหลักสูตรนี้จะมีการวัดผลว่านักศึกษามีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การเข้ามหาวิทยาลัยหรือไม่ เรียนทั้งหมด 25 ชั่วโมง/สัปดาห์ ระยะเวลา 10 สัปดาห์

High School Preparation Program

หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่ระดับมัธยมศึกษา เรียน 25 ชั่วโมง/สัปดาห์ ระยะเวลา 5-20 สัปดาห์ สำหรับนักเรียนที่มีระดับภาษา Intermediate ขึ้นไป วิชาที่จะได้เรียนได้แก่

 • English macro skills: speaking, listening, reading and writing
 • School subjects: English, Mathematics, Science and Information Technology
 • Research skills and learning strategies used in the Australian classroom
 • Social language
 • Australia society

Study Tours

English Language Study Abroad Programs

Professional Development for English Teachers

English SELECT เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น และนักศึกษาสามารถท่องเที่ยวหรือทำกิจกรรมที่ชอบในเวลาที่เหลือได้

** หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ (EAP) ได้รับการยอมรับจากสถาบันดังต่อไปนี้

 • University of Melbourne ผ่านหลักสูตร UMELBP
 • Australian Maritime College (University of Tasmania)
 • Chisholm Institute of TAFE
 • Holmesglen
 • Kangan Institute
 • William Angliss
 • La Trobe University
 • RMIT University
 • Swinburne University of Technology
 • Melbourne Institute of Business and Technology (MIBT)
 • Northern Melbourne Institute of Technology (NMIT)
 • SAE Institute/ Qantm College

Location

442 Auburn Road Hawthorn, Victoria, 3122, Australia อยู่ไม่ไกลจาก City Centre สามารถนั่งรถไฟเพียง 15 นาทีจาก City Centre หรือรถรางก็ได้

Website: http://www.hawthornenglish.edu.au/

3. ILSC Melbourne

ILSC Language Schools เป็นสถาบันสอนภาษาที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดาและเปิดทำการมายาวนานกว่า 28 ปี ปัจจุบันมีนักศึกษาต่างชาติจากประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกเดินทางมาเรียนมากกว่า 100 ประเทศ ด้วยระยะเวลาที่ยาวนานประกอบกับคุณภาพด้านการเรียนการสอนที่ดี ทำให้ ILSC กลายเป็นสถาบันภาษาที่เป็นผู้นำในด้านอบรมการสอนเป็นเลิศ ที่ ILSC มีนโยบายที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษได้อย่างแน่นอน

*นักเรียนใช้เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นขณะที่อยู่ในชั้นเรียนและบริเวณโรงเรียน*

หากนักเรียนไม่พูดภาษาอังกฤษในโรงเรียน จะถูกทำโทษดังนี้

 • ทำผิดครั้งแรก: นักเรียนจะถูกตักเตือน
 • ทำผิดครั้งที่สอง: พักการเรียนสามวัน (นักเรียนจะไม่ได้เงินคืนในครั้งนี้)
 • ทำผิดครั้งที่สาม: พักการเรียนหนึ่งสัปดาห์
 • ทำผิดครั้งที่สี่: พักการเรียนหนึ่งเทอม หรือเทียบเท่า

ปัจจุบัน ILSC ในประเทศออสเตรเลียตั้งอยู่ใจกลางเมืองใหญ่ มีทั้งหมด 4 campus ได้แก่ Melbourne, Brisbane, Sydney, Adelaide

จุดเด่นของโรงเรียน

 • FREE ชมรม Chit Chat ที่สามารถเข้าร่วมเพื่อพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษกับคนท้องถิ่นได้
 • FREE ชมรม Job ที่จะชวนให้นักเรียนเตรียมตัวสำหรับการหางานในออสเตรเลีย
 • มีcourse Cafe Work skills เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และพัฒนาทักษะการเป็น barista

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • -Wifi-Internet
 • -IT suite
 • -Interactive whiteboards
 • -Student lounge
 • -Work placement assistance seminars
 • -Student iPads
 • -เจ้าหน้าที่ที่คอยแนะนำการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย
 • -กิจกรรมต่าง ๆของโรงเรียน

ILSC Language Schools (ELICOS) ภาษาอังกฤษทั่วไป

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Full-Time Morning 20 ชั่วโมง/สัปดาห์ เรียน จ.-ศ. 08.30-13.00 น.
 • Full-Time Afternoon 20 ชั่วโมง/สัปดาห์ เรียน จ.-ศ. 13.15-17.15 น.
 • Full-Time Evening 20 ชั่วโมง/สัปดาห์ เรียน จ.-ศ. 17.30-21.30 น.
 • Full-Time Intensive 28 ชั่วโมง/สัปดาห์ เรียน จ.-พฤ. 08.30-16.00 น., ศ. 08.30-13.00 น.

**หมายเหตุ : คลาสเรียนหลักสูตรภาษาจะเริ่มเรียนทุกวันจันทร์

หลักสูตร Certificate และ Diploma โดย Greystone College

 • Business
 • Customer Engagement
 • International Trade
 • Marketing & Communication
 • International Business
 • Project Management
 • Leadership & Management

Location

ILSC Melbourne level 7/120 Spencer St, Melbourne VIC 3004, Australia

ตั้งอยู่ในย่านเศรษฐกิจใจกลางเมือง ใกล้กับสถานีรถไฟ Southern Cross ซึ่งเป็นสถานีหลักสำหรับการเดินทางเข้า-ออกเมือง Melbourne การเดินทางสะดวก มีรถรางให้นั่งฟรีอากาศเย็นสบาย ฝนตกเกือบตลอด

https://www.ilsc.com/melbourne

4. Kaplan International English

Kaplan International English Melbourne สถาบันตั้งอยู่ในตัวเมืองย่าน Docklands เป็นท่าเรือที่มีความสวยงาม บรรยากาศสดชื่นผ่อนคลาย  Melbourne ได้รับการโหวตว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก 5 ปีซ้อน และยังขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ ซึ่ง Kaplan International English เป็นสถาบันที่มีคุณภาพการเรียน การสอนดีเยี่ยม มีสาขาอยู่กว่า 40 แห่งทั่วโลก เปิดสอนคอร์สพัฒนาทักษะของภาษาอังกฤษ หลากหลายหลักสูตร สถาบันมีเจ้าหน้าที่ และ อาจารย์ผู้มากด้วยประสบการณ์ คอยดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างอบอุ่น จึงทำให้นักเรียนจากทั่วทุกมุมโลกให้ความไว้วางใจเมื่อมาเรียนที่นี่

โรงเรียน Kaplan International กว่า 45 แห่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพการเรียนการสอนทุกแห่ง ที่ ออสเตรเลีย นักเรียน 94% ของเราพึงพอใจและเห็นด้วยกับการเรียนการสอนที่ทันสมัยของเราและแนะนำเพื่อนๆ ที่ ออสเตรเลีย บริการครบวงจรทั้งด้านการเรียน ที่อยู่อาศัย การเดินทางและการท่องเที่ยว ที่ ออสเตรเลีย ขึ้นชื่อด้านความทันสมัยด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน เช่น Electronic Whiteboard และ E-Learning Library  ประสบการณ์การดูแลนักเรียนที่ ออสเตรเลีย มากกว่า 75 ปีที่ดูแลอย่างใกล้ชิดกับนักเรียนทุกคน ที่Kaplanออสเตรเลีย มีคอร์สให้เลือกหลากหลายและวันเริ่มเรียนที่สะดวกแก่นักเรียนทุกคน

จุดเด่นของโรงเรียน

 • มีอาจารย์ที่มากด้วยประสบการณ์และเป็นกันเอง
 • มีห้องเรียนที่กว่างขวางและพร้อมไปด้วยสื่ออุปกรณ์การเรียนต่าง ๆที่ทันสมัย
 • ที่Kaplan มีบริการให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการแก่น้อง ๆนักเรียน
 • มีชมรม Study Clubs และมีบริการจัดหาสถานที่ฝึกงาน

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ห้องเรียนพร้อมเครื่องปรับอากาศ 12 ห้อง พร้อมอุปกรณ์การเรียน การสอนที่ทันสมัย เช่น กระดานอัจฉริยะ
 • ศูนย์สอบ Cambridge
 • Study Centre, ห้องสมุด และห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย
 • ห้องพักผ่อน ห้องนั่งเล่น 2 บริเวณที่กว้างขว้าง ทั้งในตัวอาคาร และรับแสงแดดอุ่น ๆ สูดอากาศบริสุทธิ์นอกอาคารที่มี Coffee Bar, ตู้ยอดเหรียญจำหน่ายเครื่องดื่ม และอาหารว่างพวกขนม ช็อคโกแลต
 • Sports facilities ที่ทาง Kaplan Melbourne (เมลเบิร์น)จะมีเจ้าหน้าที่เฉพาะจัดทำตารางทั้งกีฬาประเภทต่าง ๆ, Movie Night, restaurant night ทุกสัปดาห์
 • ศูนย์ออกกำลังกายบริเวณใกล้กับโรงเรียน และราคาส่วนลดสำหรับนักเรียน Kaplan
 • กิจกรรมสันทนาการที่ Kaplan เตรียมไว้ให้นักเรียนหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปตามตารางกิจกรรมของแต่ละเดือน

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Intensive English Course เรียน26.25 ชั่วโมง/สัปดาห์ ระยะเวลาเรียน 2 – 52 สัปดาห์ เริมเรียนทุกวันจันทร์
 • Vacation English Courses เรียน15 ชั่วโมง/สัปดาห์ ระยะเวลาเรียน 2 – 17 สัปดาห์ เริ่มเรียนทุกวันจันทร์
 • Intensive English Evening & IELTS Preparation Evening เวลาเรียน 16.15-20.30 น. ระยะเวลาเรียน 2 – 52 สัปดาห์ เริ่มเรียนทุกวันจันทร์
 • IETLTS Preparation (Intensive) ระยะเวลาเรียน 2 – 52 สัปดาห์ เริ่มเรียนทุกวันจันทร์
 • English for Business                 ระยะเวลาเรียน2 – 23 สัปดาห์ เริ่มเรียนทุกวันจันทร์
 • English for Academic Purpose – EAP ระยะเวลาเรียน สามารถสอบถามตารางเรียนกับอีเดนได้อีกที
 • Intensive Academic Year                 ระยะเวลาเรียน 32 สัปดาห์
 • Cambridge Exam Preparation (PCE, CAE) มีแบ่งเรียนเป็น 8 สัปดาห์/10 สัปดาห์/12สัปดาห์
 • Intensive Academic Semester 6 months ระยะเวลาเรียน 6 เดือน 
 • Intensive Academic Semester 5 months ระยะเวลาเรียน 5 เดือน

Location

Level 5, 370 Docklands Drive Docklands, VIC 3008, Australia

 อยู่ห่างจาก Melbourne CBD เพียง 2 กิโลเมตร สามารถเดินทางไปยัง Kaplan International Melbourne (เมลเบิร์น) ได้หลายทาง เช่น รถประจำทาง, รถราง หรือ จะเดินเท้าเพียง 25 นาทีจาก CBD

https://www.kaplaninternational.com/th/australia/melbourne/english-school-melbourne

5. Oxford House College

Holmes Institute ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Oxford House College  เป็นสถาบันที่ก่อตั้งมายาวนานมากกว่า 44 ปี (ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1963) มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารธุรกิจ และด้านหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป ซึ้งได้รับการยอมรับจากรัฐบาลออสเตรเลีย และแต่งตั้งให้เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษเอกชนแห่งแรกในรัฐวิคตอเรีย  มีทั้งหมด 5 เมืองในประเทศออสเตรเลีย ได้แก่ Sydney,Melbourne,Brisbane,Gold Coast,Cairns  ซึ่งเป็นทางเลือกให้นักเรียนได้พิจารณาที่ตั้งที่เหมาะสมกับตนเองว่าเหมาะที่จะเรียนที่แคมปัสไหนดี สถาบันแห่งนี้ตั้งอยู่บนถนน Spring Street ซึ่งอยู่ใจกลางเมือง อาคารเรียนเป็นอาคาร 5 ชั้น มีห้องเรียนขนาดใหญ่ และห้องเรียนเล็กสำหรับรักเรียนที่เรียนแบบตัวต่อตัว นอกจากจะได้เดินทางมาเรียนภาษาแล้ว น้องๆนักเรียนยังจะได้สัมผัสวัฒนธรรมที่หลากหลาย และสิ่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่นพิพิธภัณฑ์ในยุควิคตอเรีย รวมทั้งแหล่งช๊อปปิ้ง และสถานที่ท่องเที่ยวยามค่ำคืนที่สวยงาม สถานที่ท่องเที่ยวทั้งหลายนี้อยุ่ไม่ไกลขากสถาบัน ซึ่งนักเรียนจะสามารถเดินทางไปได้อย่างสะดวกสบาย

Campusของ OHC ประเทศออสเตรเลีย มี 5 Campus

 • OHC Sydney เป็นเมืองที่มีชื่อเสียง มีSydney Harbour Bridge ที่เป็นสัญญลักษณ์ของเมือง มีกีฬาเซิร์ฟ
 • OHC Melbourne เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัย มีหลากหลายภาษา และวัฒนธรรม เมืองกีฬา แฟชั่น มีงานเทศกาล มีโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมากมาย
 • OHC Brisebane เป็นเมืองที่มีส่วนผสมที่ลงตัว ของการเรียน และความสนุกสนาน มีแสงแดด มีที่พักผ่อนมากมาย
 • OHC Gold Cost เป็นสถานที่ที่มีการเล่นกีฬาเซิร์ฟ ท่ามกลางชายหาดสีขาว ท้องฟ้าสีคราม แสงแดดอ่อนๆ
 • OHC Cairns เป็นเมืองเขตร้อน ทางเหนือของควีนส์แลนด์ มีแนวปะการังชายฝั่ง

จุดเด่นของโรงเรียน

 • มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ คำปรึกษาเรื่องแผนการเรียน
 • มีSocial Club ที่เป็นคลับของสถาบัน เพื่อให้นักเรียนที่สนใจด้านกีฬา วัฒนธรรมและกิจกรรมต่าง ๆ ให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกได้
 • มีห้องพักผ่อน อินเตอร์เน็ต และห้องสมุดไว้คอยบริการ
 • มีการใช้อุปกรณ์สื่อการเรียนการสนที่ทันสมัย การใช้ประสบการณ์จริงในการสอน การจำลองเหตุการณ์ รวมไปถึงการศึกษานอกสถานที่ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ที่กว้างขวางและสามารถรับมือกับสถานการณฺจริงได้

หลักสูตรการเรียนการสอน OHC – Oxford House College, เมลเบิร์น (Melbourne)

ภาษาอังกฤษทั่วไป (English Course)

 • General English ภาษาอังกฤษทั่วไปทั้ง 4 ทักษะ พูด ฟัง อ่าน เขียน สามารถเรียนได้ตั้งแต่ 1 สัปดาห์ขึ้นไป โดยจะเรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • General English Plus ภาษาอังกฤษทั่วไปทั้ง 4 ทักษะ พูด ฟัง อ่าน เขียน เรียน 25ชั่วโมงต่อสัปดาห์ บวก วิชาเลือกอีก 5 ชั่วโมง รวม 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ สามารถเรียนได้ตั้งแต่ 1 สัปดาห์ขึ้นไป
 • English for Academic Purpose (EAP) ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เชิงวิชาการเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา
 • IELTS Exam Preparation ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนเตรียมตัวสอบ IELTS 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • Cambridge Examination Courses

Location

185 Spring Street, Melbourne, Victoria 3000, Australia

อาคารเรียน OHC Melbourne Campus ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง CBD ใกล้กับขนส่งสาธารณะต่าง ๆ, ร้านกาแฟ, ร้านอาหาร, สวนสาธารณะ, แหล่งช้อปปิ๊ง และศูนย์รวมแฟชั่น Melbourne จัดเป็นเมืองที่จัดได้ว่าระบบขนส่ง การเดินทางดีที่สุดในประเทศออสเตรเลีย จากรถขนส่งสาธารณะเดินเพียงไม่กี่ก้าวก็เข้าอาคารเรียนได้เลย

Website:  https://www.ohcenglish.com/school/MELBOURNE

6. Impact English College

Impact English College ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ใช้เวลาเดินเพียง 4 นาที หรือ 300 เมตร จากสถานีรถไฟ Southern Cross และเดินเท้าเพียง 18 นาที จาก Flinder Street Station ซึ่งเป็นสถานีขนส่งที่ให้บริการเครือข่ายรถไฟในเมืองทั้งหมด ทั้งยังรายล้อมไปด้วยร้านอาหาร โรงแรม แหล่งช้อปปิ้งและสถานที่สำคัญอีกมากมาย

ทั้งนี้้ เมื่อเดือนมิถุนายน 2558 Impact English College ได้เปิดสาขาใหม่ที่เมือง บริสเบน ประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยู่ใจกลางเมือง และมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เหมาะสำหรับน้องที่ต้องการเรียนในเมืองที่คนไทยไม่เยอะมากนัก และยังอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี น่าพักผ่อน

ที่Impactเป็นสถาบันที่เข้มงวดกับการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก โดยทางสถาบันมีนโยบายที่น่าสนใจคือ “English Only Policy” คือ นักเรียนทุกคนจะต้องพูดภาษาอังกฤษเท่านั้นขณะที่อยู่ในโรงเรียน แม้ว่านักเรียนจะอยู่เพื่อนชาติเดียวกันก็ต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษ ทางสถาบันมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ สถาบันเปิดสอนหลักสูตร “Barista Kick Start Work” เป็นหลักสูตรที่เพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานให้คุณ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์การสอบ Cambridge อย่างเป็นทางการอีกด้วย

จุดเด่นของโรงเรียน

 • ชั้นเรียนขนาดเล็กเฉลี่ยนักเรียนต่อห้อง12 คนแต่ไม่เกิน15 คน
 • ได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองการสอนภาษาเช่นASQA, NEAF, และEnglish Australia
 • มีนโยบายให้นักเรียนพูดภาษาอังกฤษเท่านั้นเพื่อนเป็นการส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนชาติอื่นๆ
 • เข้าใจความต้องการของนักเรียนและจัดระบบการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียน
 • มีการจัดตารางเรียนอย่างเหมาะสมเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและการเรียนรู้สูงสุดของนักเรียน
 • มีนักเรียนกว่า320 คนและมีนักเรียนหลากหลายเชื้อชาติจากละตินอเมริกา, ยุโรป, เอเชีย
 • สถานที่ตั้งของสถาบันเดินทางได้สะดวกเพียง1 บล็อกจากSouthern Cross Station
 • มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเช่นคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต, ห้องครัวพร้อมทั้งอุปกรณ์การประกอบอาหาร
 • มีคอฟฟี่ช็อป Impresso ซึ่งดำเนินการโดยนักเรียนบาริสต้าของสถาบัน

กิจกรรมเสริมนอกห้องเรียน (Impactivities)

มีชั้นเรียนเสริมและกวดวิชาฟรีเพื่อที่จะช่วยนักเรียนให้สนุกและได้ปฏิบัติและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและให้คำแนะนำในเรื่องต่าง ๆที่น่าสนใจ

Pathways

เพียงแค่เรียนภาษากับโรงเรียนอิมแพค นักเรียนสามารถเข้าเรียนต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสถาบัน และมหาวิทยาลัยชั้นนำต่าง ๆ โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับคะแนนสอบ IELTS

สิ่งอำนวยความสะดวกที่นักเรียนจะได้รับจาก Impact English College

 • มีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาได้ทุกเรื่องอย่างใกล้ชิด
 • มีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตให้บริการ รวมทั้งให้ยืมหนังสือเพื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม
 • มีห้องรับประทานอาหารและพื้นที่ประกอบอาหาร ไมโครเวฟ, ตู้เย็น,เครื่องจำหน่ายขนมและเครื่องดื่ม
 • มีห้องรับรอง ห้องพักผ่อน สำหรับนักเรียน
 • บริการฟรี Wi-Fi ภายในสถาบันสำหรับนักเรียนทุกคน
 • Impact Café มีบริการเครื่องดื่มรสเยี่ยม ราคาถูก ชงโดยนักเรียนบาริสต้าที่อบรมมาอย่างดี

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • General English (ภาษาอังกฤษทั่วไป)
 • Business English/ (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
 • IELTS / Further Study Preparation (การเตรียมสอบ IELTS หรือเตรียมศึกษาในระดับที่สูงขึ้น)
 • Barista / Cafe English (ภาษาอังกฤษสำหรับนักชงหรือเจ้าของร้านกาแฟ)
 • Cambridge First Certificate in English (FCE) Exam Preparation (การเตรียมสอบใบประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษใบแรกของเคมบริดหรือ FCE)
 • English Skills for TESOL (ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ TESOL)
 • English Plus Conservation Volunteer Work experience (ภาษาอังกฤษควบกับประสบการณ์เป็นอาสาสมัครเชิงอนุรักษ์)

Location

Melbourne Campus: 350 Queen Street, Melbourne, Victoria 3000 Australia

Brisbane Campus: Level 1,110 Eagle Street Brisbane, QLD 4000 Australia

Website: https://www.impactenglish.edu.au/melbourne-campus.html

7. OZFORD English Language Centre

Ozford English Language ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจของเมลเบิร์น และใกล้กับสถานีขนส่งสาธารณะ, RMIT, แหล่งช้อปปิ้ง, ควีน วิคตอเรีย, หอสมุดและ Carlton Gardens เนื่องจากเมลเบิร์นเป็นเมืองหลวงของรัฐวิคตอเรียและเป็นเมืองใหญ่อันดับสองในออสเตรเลีย ซึ่งเป็นสถานที่สวยงามและปลอดภัยสำหรับทุกคนโดย เฉพาะด้านการศึกษา ศูนย์การวิจัยพัฒนาธุรกิจและการอุตสาหกรรม โรงเรียนมัธยมปลาย, สถาบันอาชีวศึกษา ศูนย์ภาษาอังกฤษและสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศ นักศึกษาต่างชาติเลือกที่จะศึกษาในเมลเบิร์นเพราะสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ค่าครองชีพที่เหมาะสม ร้านอาหารจำนวนมาก รวมถึงระบบการขนส่งที่ไม่แพงและมีประสิทธิภาพ ทำให้มีนักศึกษาหลั่งไหลเข้ามาอยู่เป็นจำนวนมาก

สถาบันมีความภาคภูมิใจในการนำเสนอหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนต่างชาติ เจ้าหน้าที่และอาจารย์มุ่งมั่นที่จะสอนและสนับสนุนนักเรียน แต่ละคน ให้มีความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ ความสำเร็จของนักเรียนคือความสำเร็จของ Ozford English Language Centre  ทางสถาบันมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในด้านที่ทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จทั้งในด้านการเรียนและความมุ่งหวังส่วนตัว

จุดเด่นของการเรียนต่อออสเตรเลีย เรียนภาษาที่ Ozford English Language Centre

 • ความหลากหลายของโปรแกรมภาษาอังกฤษที่มีหลายระดับสำหรับนักเรียนที่อายุแตกต่างกัน
 • สามารถเลือกตารางเรียนได้
 • ชั่วโมงเรียนนานกว่าที่อื่น
 • มุ่งเน้นการเร่งรัดกับทักษะความชำนาญที่แตกต่างกันในแต่ละสัปดาห์เพื่อรองรับความต้องการที่แตกต่างกันของนักเรียน
 • มีสองชั้นเรียนของการสนทนาพิเศษในแต่ละสัปดาห์ (ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่ม)
 • มีโปรแกรมเข้าศึกษาตรงกับ TAFE และ VET ในรัฐวิคตอเรีย ที่จะจัดขึ้นในทุกวันจันทร์

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักเรียน

 • ห้องเรียนทันสมัยพร้อมอุปกรณ์การสอน เช่น โทรทัศน์ เครื่องเล่นดีวีดี คอมพิวเตอร์ และเครื่องฉายโปรเจ็กเตอร์ โดยเฉพาะวิทยาเขต Lonsdale ที่มีการตกแต่งห้องเรียนใหม่โดยใช้แสงธรรมชาติ
 • ห้องคอมพิวเตอร์ 9 ห้องใช้สำหรับเป็นห้องเรียนและบริการฟรีสำหรับนักเรียนเพื่อใช้ในเวลาว่าง ห้องคอมพิวเตอร์ของทุกวิทยาเขตจะติดตั้งโปรแกรมซอฟแวร์รุ่นล่าสุด เช่น Macromedia, MYOB, Adobe และ Maya พร้อม Wireless Internet บริการอินเตอร์เนทฟรี แบบไฮสปีด พร้อมรหัสใช้งานส่วนตัว
 • ห้องสมุดขนาดใหญ่พร้อมคอมพิวเตอร์ มีทั้งหนังสือ ดีวีดี วีดีทัศน์ บริการให้นักศึกษายืม นอกจากนี้แต่ละวิทยาเขตยังมีบริการถ่ายสำเนาเอกสารโดยใช้การรูดบัตร
 • เจ้าหน้าที่แผนก Student Services คอยช่วยเหลือให้คำแนะนำแก่นักเรียนต่างชาติ

หลักสูตรภาษาที่เปิดสอน

General English/English for Secondary School Preparation นักเรียนจะได้รับการประเมินใน 4 ทักษะ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ในแต่ละสัปดาห์ของหลักสูตร ซึ่งครููผู้สอนจะดูแลการประเมินผลในชั้นเรียนและเก็บบันทึกผลของนักเรียน เมื่อนักเรียนมีคะแนนอย่างต่อเนื่องประมาณ 70% หรือสูงกว่าในการประเมินผลงานเหล่านี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าพวกเขาพร้อมที่จะทดสอบในระดับที่สูงกว่าแล้ว

Duration: 1-40 weeks

Class hours/week: 20 hrs.

Start Date: Any Monday

IELTS Preparation (หลักสูตรเตรียมตัวสอบ IELTS) หลักสูตรสำหรับผู้ต้องการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อทดสอบ IELTS สำหรับนำไปเรียนต่อระดับสายอาชีพ หรือเพื่อจุดประสงค์อื่น ๆ นักเรียนต้องมีผลการเรียนได้ 75% ขึ้นไปจึงจบหลักสูตรนี้ได้

Duration: 10 weeks

Class hours/week: 20 hrs.

Start Date: สามารถเช็คตารางเปิดสอนคอร์สนี้ได้กับอีเดนค่ะ

English for Academic Purposes EAP (ภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อ) หลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาภาษาเพื่อนำผลไปศึกษาต่อในออสเตรเลีย นักเรียนจะได้เรียนรู้พัฒนาทักษะการฟังเพื่อหัดจดบันทึกบทเรียนจากการบรรยายในห้องเรียน ฟังสารคดี การฟังวิทยากรบรรยาย และอภิปรายแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมชั้น นอกจากนี้จะได้ฝึกทักษะการอ่านในบริบทที่ยากขึ้น ส่วนการเขียนจะได้เรียนรู้การเขียนเชิงวิชาการ การเขียนเรียงความ รายงาน รวมทั้งให้ความสำคัญกับการเขียนเชิงวิเคราะห์ อ้างอิง และสรุปความโดยย่อ

Duration: 10-20 weeks

Class hours/week: 20 hrs.

Start Date: สามารถเช็คตารางเปิดสอนคอร์สนี้ได้กับอีเดนค่ะ

English for Secondary School Preparation (ESSP) หลักสูตรนี้ออกแบบเฉพาะสำหรับให้นักเรียนต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อโรงเรียมมัธยมศึกษาในประเทศออสเตรเลีย เน้นสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในรายวิชาหลัก เช่น คณิตศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เคมีและ ฟิสิกส์ และทักษะที่ต้องนำไปใช้ในการเรียนระบบมัธยม โดยครูผู้สอนจะคอยดูแลพัฒนการการเรียนของนักเรียนทุกคนอย่างใกล้ชิด

Duration: 10-40 weeks

Class hours/week: 25 hrs.

Start Date: Any Monday

English for TESOL (หลักสูตรภาษาเตรียมสอบ TESOL) หลักสูตรเตรียมพร้อมภาษาก่อนเข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร TESOL เหมาะสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ โดยจะเรียนคำศัพท์เชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาอังกฤษนักเรียนต่างชาติ โดยเน้นการสอนทักษะภาษาขั้นสูงทั้งพูด ฟัง อ่านและเขียน นักศึกษาจะได้วิเคราะห์การใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งสังเกตการสอนในชั้นเรียน และได้ดูการเรียนการสอนสอนจริงในชั้นเรียนภาษาอังกฤษของโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เขตการศึกษานั้นอีกด้วย

Duration: 12 weeks

Class hours/week: 20 hrs.

Start Date: สามารถเช็คตารางเปิดสอนคอร์สนี้ได้กับอีเดนค่ะ

Business English (หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ) หลักสูตรระยะสั้นเหมาะสำหรับผู้ที่มีระดับภาษา Intermediate ฝึกฝนภาษาในเชิงธรุกิจ ภายหลังจบหลักสูตรนี้ นักเรียนจะสามารถนำเสนอในที่ประชุมเป็นภาษาอังกฤษ ฟังและเข้าร่วมประชุมอย่างมั่นใจ สามารถโต้ตอบบทสนทนาทางโทรศัพท์ สื่อสารกับลูกค้าได้มากขึ้น รวมทั้งทักษะการเขียนจดหมายธุรกิจ โทรสาร บันทึกการประชุม ประวัติย่อ และใบสมัครงานอีกด้วย

Duration: 5-10 weeks

Class hours/week: 20 hrs.

Start Date: สามารถเช็คตารางเปิดสอนคอร์สนี้ได้กับอีเดนค่ะ

English for Young Learners (ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็กช่วงปิดภาคเรียน) รับนักเรียนอายุ 10-15 ปี หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อการสอนภาษาอังกฤษเหมาะสำหรับเด็กเล็กอายุ 6-12 ขวบโดยเฉพาะ โดยนักเรียนจะได้รับประสบการณ์ดังนี้

 • เรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวออสเตรเลีย
 • สนุกสนานกิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
 • สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่แบบชาวออสเตรเลีย
 • เรียนรู้ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน

Duration: Minimum 2 weeks

Class hours/week: 20 hrs.

Start Date: ช่วงSummer Program ของน้อง ๆนักเรียน

Location

310 King Street, Melbourne, VIC 3000 Australia

Website: www.ozford.edu.au

8. Universal English (เรียนภาษา+คอร์สบาริสต้า)

เป็นสถาบันที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองMelbourne ที่ UIT ไม่เพียงแต่เป็นสถาบันที่ให้ความรู้เท่านั้น แต่ยังให้ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมแก่นักเรียนอีกด้วย เป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจที่นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนไปใช้ในการเรียนต่อ และการทำงานได้ ซึ่งทางสถาบันให้ความสำคัญกับนักเรียนเป็นอันดับแรก ด้วยบรรยากาศที่เหมาะสมกับการเรียน นักเรียนจะมีความรู้สึกผ่อนคลายจากกิจกรรมที่เสริมทักษะทั้งภาษาอังกฤษและหลักสูตรวิชาชีพที่มีให้นักเรียนเลือกเรียนมากมาย

จุดเด่นของโรงเรียน

 • Universal English ได้รับการรับรองจากรัฐบาลออสเตรเลีย นอกจากนี้ยังเป็นสมาชิกของ NEAS องค์กรที่ช่วยรับรองคุณภาพของสถานศึกษาในออสเตรเลีย
 • Student Teacher Coaching เป็นบริการพิเศษที่มีเฉพาะที่ Universal English เท่านั้น โดยในการเรียนทุก ๆ 6 สัปดาห์ นักเรียนแต่ละคนจะมีเซสชั่นพิเศษที่ได้คุยกับอาจารย์ตัวต่อตัว เพื่อคุยถึงจุดอ่อน / จุดแข็งของนักเรียน และวิธีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน รวมถึงการตั้งเป้าหมายในอีก 6 สัปดาห์ข้างหน้า ที่นักเรียนจะได้เข้าคุยกับอาจารย์อีกรอบถึงการพัฒนาภาษาของนักเรียน
 • ที่นี่มีนักเรียนต่างชาติจากทั่วโลกที่สมัครเข้ามาเรียนภาษาอังกฤษกับ Universal English โดยในปี 2018 ที่ผ่านมามีนักเรียนต่างชาติมาจากประเทศต่าง ๆมากกว่า 62 ประเทศ ซึ่งการที่มีนักเรียนมาจากหลายๆชาติ จะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกภาษาไปพร้อม ๆกับการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องวัฒนธรรมกับเพื่อนชาติอื่น ๆ
 • ที่ Universal English จะมีนโยบาลที่เรียกว่า “English Only Zone” คือการอนุญาตให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้นในบริเวณที่กำหนด แม้ว่านักเรียนจะอยู่กับเพื่อนที่เป็นคนไทยเหมือนกันแต่ก็ห้ามพูดภาษาไทย เพื่อฝึกให้นักเรียนได้รู้จักใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน แม้ไม่ได้อยู่ในห้องเรียนก็ตาม
 • ที่นี่โดดเด่นด้านเทคโนโลยี facilities ต่าง ๆ สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน โดยในแต่ละห้องจะมีหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่ให้นักเรียนและอาจารย์ใช้ ซึ่งมีส่วนช่วยในการเรียนภาษาอังกฤษให้มีความง่ายขึ้น ด้วยการเรียนรู้จากรูปภาพ, วีดีโอ รวมถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้สำหรับการทำงานแบบกลุ่มในคลาส
 • ภายในโรงเรียนจะมี Universal Cafe ที่ที่ให้นักเรียนคอร์ส Barista ได้ฝึกทำเครื่องดื่มและให้บริการเครื่องดื่มจริงๆ ซึ่งยังเป็นสถานที่ที่ให้นักเรียนได้มานั่งพักผ่อนและทำความรู้จักกับเพื่อนคนอื่น ๆ ในโรงเรียนได้อีกด้วย

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • อินเตอร์เน็ต WIFI
 • ห้องคอมพิวเตอร์
 • Interactive whiteboards
 • กิจกรรมต่าง ๆ
 • เจ้าหน้าที่แนะนำการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย
 • ห้องสมุด
 • ห้องนั่งเล่น

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • English Language Center หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็น Speaking Listening Writing Reading รวมไปถึงการพฒนาเรื่องคำศัพท์ การออกเสียง และไวยกรณ์
 • English for Academic Purpose เป็นหลักสูตรเพื่อเตรียมตัวเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยเน้นทักษะทางวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนรายงาน การวิเคราะห์ การนำเสนองาน Academic ของนักเรียน ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญมากในการเรียนระดับสูงขึ้น ซึ่งนักเรียนจะต้องมีระดับผลภาษาที่ Intermediate ขึ้นไป
 • IELTS Exam Prearation หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เตรียมสอบ IELTS ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน การฟัง และการพูด สำหรับ General Module และ Academic Module และที่สำคัญเน้นเทคนิคการทำสอบเพื่อให้ได้คะแนนตามที่ต้องการ ซึ่งผู้สมัครเรียนในหลักสูตรนี้จะต้องมีผลภาษาในระดับIntermediate ขึ้นไป

**โปรแกรมบาริสต้าของที่Universalหมาะสำหรับนักเรียนที่ไม่เพียงแค่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่ต้องการเรียนรู้ทักษะบาริสต้าที่มีประสบการณ์คาเฟ่และพร้อมที่จะทำงานในเวลาเดียวกัน พร้อมทั้งยังได้รับรู้ถึงประวัติของกาแฟ วิธีการเขียนเรซูเม่ของบาริสต้า ศิลปะลาเต้ ทักษะในการบริการลูกค้า และเมื่อเรียนจบหลักสูตรบาริสต้าแล้ว นักเรียนจะได้รับใบCertificate ซึ่งเป็นการกรันตรีว่าเรามีความรู้และได้จบหลักสูตรบาริสต้ามาอย่างแท้จริง และสามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพด้านบาริสต้าได้

หลักสูตร Certificate,Diploma และ Advance Diploma

 • Cert IV TESOL
 • CER IV in Business
 • Diploma in Management
 • Diploma in Interactive Digital Media

Location

 1/131 Queen Street, Melbourne VIC 3000

ซึ่งนักเรียนสามารถเดินทางได้โดยรถไฟ รถราง หรือรถบัส สถานีรถไฟที่ใกล้ที่สดคือ Finders Street ซึ่งใช้เวลาเดินทางเพียง 5 นาที จากโรงเรียน

Website:  https://www.universalenglish.edu.au/

9. ABILITY English Melbourne

สถาบันสอนภาษาที่ได้มาตรฐานอีกแห่งสำหรับผู้ที่สนใจจะเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลีย สถาบันสอนภาษา Ability English เป็นสถาบันสอนภาษาเอกชนโดยมีวิทยาเขตอยู่ 2 แห่งด้วยกัน คือที่เมืองซิดนีย์ รัฐนิวเซาท์เวลส์ และเมืองเมลเบิร์น รัฐวิคตอเรีย ที่ Ability มีวิธีการสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบที่หลากหลาย เพราะทางสถาบันเชื่อว่านักเรียนแต่ละคนมีความสนใจและจุดประสงค์ในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ทำให้สถาบันคิดค้นแนวทางการสอนที่แตกต่างกันขึ้นมา เพื่อตอบสนองต่อการเรียนรู้และจุดประสงค์ของผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้นักเรียนสามารถทำความเข้าใจและซึมซับการใช้งานภาษาอังกฤษในแบบที่ตนเองถนัดโดยไม่รู้ตัว นอกเหนือไปจากนี้ทาง Ability  English ยังเข้าใจถึงความต้องการในการใช้งานภาษาอังกฤษของนักเรียนแต่ละคนได้อย่างเต็มที่ ทางสถาบันจึงมีหลักสูตรและกิจกรรมต่าง ๆ ไว้รองรับเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนพร้อม ๆ ไปกับการใช้งานในสถานการณ์ที่แตกต่างบนพื้นฐานของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

จุดเด่นของโรงเรียน

 • สถาบันตั้งอยู่ใจกลางเมืองทั้งซิดนีย์และเมลเบิร์นทำให้สะดวกต่อการเดินทางและสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ นอกเหนือจากในห้องเรียนได้อย่างเต็มที่
 • มี Pathway Program ทำให้สามารถเข้าเรียนต่อในสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่มีข้อตกลงกับทางสถาบันได้
 • มีการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานและระบบ PRON ที่ช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้นทำให้มั่นใจได้ว่าการเรียนการสอนที่นี่จะสามารถพัฒนาความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษได้อย่างแท้จริง
 • นักเรียนสามารถเลือกแนวการสอนและวิธีการเรียนที่เหมาะกับตัวเองได้ ทำให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านภาษาที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว
 • อาจารย์และบุคลากรมีความเชียวชาญและเป็นกันเองทำให้สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • อินเตอร์เน็ต WIFI
 • ห้องคอมพิวเตอร์
 • Interactive whiteboards
 • กิจกรรมต่าง ๆ
 • ห้องนั่งเล่น

หลักสูตรที่เปิดสอน

English Courses

 • General English (23 ชั่วโมง/ สัปดาห์)
 • General English Plus (23 ชั่วโมง/ สัปดาห์)
 • English for Academic Purpose (23 ชั่วโมง/ สัปดาห์)

Exam Preparation

 • IELTS Preparation (23 ชั่วโมง/ สัปดาห์)
 • Cambridge Exam Preparation FCE/CAE (23 ชั่วโมง/ สัปดาห์)

Location

Level 3, 55 Swanston St., Melbourne VIC 3000 Australia

Website: https://www.ability.edu.au/tag/melbourne/

10. Academia International Melbourne

Academia เริ่มตั้งขึ้นและมีนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเมื่อปี 2005 Academia สถาบันตั้งอยู่ในใจกลางของเมลเบิร์น นักเรียนต่างชาติส่วนใหญ่เลือกที่จะศึกษาที่ Academia เนื่องจาก ในแต่ละห้องเรียนของสถาบันจะมีการจัดสรรให้มีนักเรียนหลากหลายเชื้อชาติเพื่อการผสมผสานที่สมดุลของสัญชาติในแต่ละชั้นเรียนได้อย่างสมดุลและลงตัว นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ เรียนรู้วัฒนธรรมจากเพื่อนชาติอื่น ๆ ร่วมไปถึงบรรยากาศภายในโรงเรียนที่มีความเป็นกันเอง อบอุ่น และ ได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ในแผนกต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีนักเรียนสามารถพูดคุย สอบถาม และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักเรียนที่กำลังศึกษาด้านสาขาอาชีพ ซึ่งเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ จนถึงหลักสูตรวิชาชีพในสาขาต่าง ๆมากมาย และในทั้งนี้สำหรับนักเรียนที่อยากจะเขียนสูงขึ้นไปในระดับปริญญาตรีสามารถ Pathways เข้ามหาวิทยาลัยดังๆ ได้มากมาย อาทิเช่น CQ University, University of Ballarat, Charles Darwin University, Edith Cowan University และ Kaplan Business School Australia

จุดเด่นของโรงเรียน

 • Academia International มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำด้านการเรียน การสมัครเรียนในมหาวิทยาลัย การมสัครงาน รวมไปถึงการจัดหางานให้ฟรี
 • Academia International ประกอบด้วยห้องเรียนที่ทันสมัย พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครัน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตไร้สาย ห้องสมุด ห้องนั่งเล่น ห้องพยาบาล
 • Academia International มีอาจารย์ที่มากด้วยประสบการณ์ในการสอน ซึ่งนำทีมโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • สื่อการสอนที่ทันสมัย บทเรียนที่สนุกสานานทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน และเทคนิคการสอนที่เข้าใจง่าย

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • อินเตอร์เน็ต WIFI
 • ห้องคอมพิวเตอร์
 • Interactive whiteboards
 • กิจกรรมต่าง ๆ
 • ห้องนั่งเล่น
 • ห้องสมุด
 • เจ้าหน้าที่แนะนำการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • English for International Students
 • Community Service Courses
 • Business and Commerce Courses
 • Hospitality Management Courses
 • Commercial Cookery Courses
 • Hairdressing and Beauty Therapy Courses

Location

Level4/152 Elizabeath St. Melbourne VIC 3000

Website: https://www.academia21.com/

11. Discover English

Discover English เป็นโรงเรียน สอนภาษาชั้นนำ อยู่บนถนน Bourke ใจกลางย่านธุรกิจ ในเมือง Melbourne รับรองคุณภาพจากNEAS และยังเป็นสมาชิกอังกฤษออสเตรเลีย การเดินทางสะดวก ด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ด้วยรถบัส รถราง รถไฟ นักเรียนจะได้รับประสบการณ์ที่ดีมากจากโรงเรียน รวมไปถึงคณะครู อาจารย์ จะเอาใจใส่นักเรียนนำพาไปสู่จุด มุ่งหมายที่ตั้งใจ นอกจากนี้ทางโรงเรียนจะมีการเรียนการสอนที่หลากหลายในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

จุดเด่นของโรงเรียน

 • ให้ความสำคัญกับนักเรียนเป็นอันดับแรก
 • ได้เรียนตามระดับความรู้ความสามารถของตนเอง
 • เจ้าหน้าที่ Discover English ให้บริการอย่างใกล้ชิด
 • ต้องพูดภาษาอังกฤษเท่านั้นเมือ่อยู่ใยสถาบันDiscover English
 • บริการบัตรสมาชิก ISIC ฟรี
 • Discover more นักเรียนสามารถลงเรียนวิชาเลือกหลังเลิกเรียนฟรี
 • นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ Discover English จัดให้
 • Discover English สามารถนำผลภาษาอังกฤษไปเรียนต่อสถาบันอื่นได้

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ห้องรับรองนักศึกษา พื้นที่พักผ่อน
 • พื้นที่พักผ่อนนักเรียนตั้งอยู่ในชั้นใต้ดินของโรงเรียน และมีการตกแต่งสไตล์คาเฟ่
 • โต๊ะ อินเทอร์เน็ต ทีวี ตู้เย็น ไมโครเวฟ น้ำร้อน ตู้หยอดเหรียญและเตียงนอน นักเรียนสามารถผ่อนคลายทานอาหารกลางวันและพูดคุยกับเพื่อน ๆ ก่อนเลิกเรียนและหลังเลิกเรียน และในช่วงปิดภาคเรียนได้ที่นั่น
 • นอกจากนี้ยังมีเตียงนอนให้ในพื้นที่ในทุกชั้น เพื่อให้นักเรียนรวมตัวกัน ได้พบปะสนทนากับนักเรียนจากชั้นเรียนอื่น และใช้ประโยชน์จากบริการอินเทอร์เน็ตระบบไร้สายฟรี
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ / ห้องสมุด ซึ่งมีหนังสือและแหล่งข้อมูลมากมายสำหรับนักเรียนในการเข้าถึงทั้งสองอย่าง
 • ติดตั้งซอฟต์แวร์ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อสนับสนุนการเรียนในชั้นเรียน
 • สามารถยืมซีดีรอม หนังสือนิตยสาร และสื่อภาษาอังกฤษอื่น ๆ ได้ และชุดหูฟังพร้อมสำหรับการฟัง และฝึกพูด
 • มีครูประจำอยู่ในห้องสมุดทุกวันเพื่ออำนวยความสะดวกในการยืมและช่วยเหลือนักเรียนในการทำการบ้านหรือเมื่อมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน
 • มีคอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานของนักเรียนทั้งในห้องสมุดนักเรียน และบริเวณพักของนักเรียน
 • คอมพิวเตอร์ในห้องสมุดสงวนไว้สำหรับการศึกษาภาษาอังกฤษและการวิจัยเท่านั้น
 • พื้นที่พักสำหรับนักเรียนสามารถเข้าใช้อินเทอร์เน็ต หรืออีเมลได้ฟรี รายละเอียดรหัสผ่านการเข้าถึงสามารถรับได้ที่แผนกต้อนรับส่วนหน้าชั้น 1
 • นอกจากคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยแล้วยังมีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายฟรีทั่วทั้งบริเวณอีกด้วย
 • โทรทัศน์ ดีวีดี และรายการโทรทัศน์ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการฝึกฝนทักษะการฟัง
 • ห้องเรียนทุกห้องมีเครื่องฉายภาพต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อเล่นดีวีดี หรือวิดีโอ

ที่พัก

สถาบันสามารถจัดที่พักตามคำขอ สำหรับการจัดหาโฮมสเตย์หรือหอพักนักเรียน บริการที่พักทั้งหมดที่ทางสถาบันแนะนำนั้นได้รับการตรวจสอบโดย Discover English เพื่อให้นักเรียนมั่นใจได้ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

1.Homestay (อยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์) สถาบันมีเครือข่ายโฮมสเตย์ที่กว้างขวางซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน โดยโฮมสเตย์จะเอื้อต่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษกับครอบครัวชาวออสเตรเลียอย่างต่อเนื่อง นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของออสเตรเลียโดยดื่มด่ำไปกับอาหาร สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ๆ กับกิจกรรมและทัศนคติ โฮมสเตย์จัดไว้มี 2 แบบ

Half board: รวมอาหาร 2 มื้อ คืออาหารเช้าและเย็นในวันธรรมดาและอาหาร 3 มื้อในวันหยุดสุดสัปดาห์

 Room only: ห้องเดี่ยวที่ไม่รวมอาหาร แต่นักเรียนสามารถเข้าใช้ห้องครัวในบ้านได้

 1. Student Lodge (ที่พักแบบรีสอร์ท) หากนักเรียนต้องการความเป็นอิสระมากกว่านี้ Le Student 8 ให้บริการที่พักแบบพร้อมทุกสิ่งที่ต้องการ พร้อมกับการได้พบปะเพื่อนใหม่ ที่พักแห่งนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยมมากมาย เช่นโต๊ะเล่นปิงปอง บิลเลียด บาร์สำหรับนักเรียน และร้านอาหาร สระว่ายน้ำสไตล์รีสอร์ท และพื้นที่สำหรับบาร์บีคิว ห้องพักสำหรับนักเรียนมีเตาอบไมโครเวฟ และยังมีห้องครัวพร้อมอุปกรณ์ครบครัน ซึ่งสามารถแชร์กับนักเรียนคนอื่น ๆ รีสอร์ทยังเสนอกิจกรรมทางสังคมฟรี และราคาถูก เช่นดูหนัง และบาร์บีคิวเพื่อให้นักเรียนสามารถเพลิดเพลินกับสังคมที่ยอดเยี่ยมในราคาที่ถูกมาก

3.Shared Accommodation (พักรวมร่วมกับนักเรียนคนอื่น) ที่พักแบบแชร์ร่วม ให้โอกาสในการพักอาศัยกับนักเรียนคนอื่นจากหลากหลายเชื้อชาติ มีหลายทางเลือกตั้งแต่ห้องเดี่ยวเตียงคู่ ไปจนถึงห้องพักรวม สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ รวมถึงห้องรับประทานอาหาร ห้องครัวพื้นที่นั่งเล่น ระยะสั้นถึงระยะยาวมีให้บริการใน CBD, St Kilda และ Abbotsford

4.Hostel (หอพัก) ค่อนข้างคล้ายกับที่พักรวม แต่มีขนาดใหญ่กว่า สิ่งอำนวยความสะดวกรวมถึงห้องน้ำ ห้องครัว ห้องซักผ้าหยอดเหรียญ ห้องออกกำลังกาย พื้นที่บันเทิง และห้องสมุด มีแบบการเข้าพักระยะสั้นถึงแบบระยะยาวให้บริการใน South Yarra และ Collingwood

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • GENERAL ENGLISH
 • ENGLISH EXCEL
 • ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES (EAP)
 • IELTS PREPARATION
 • CAMBRIDGE ENGLISH B2 FIRST (FCE)
 • CAMBRIDGE ENGLISH C1 ADVANCED (CAE)
 • CAMBRIDGE ENGLISH C2 PROFICIENCY (CPE)
 • BUSINESS ENGLISH
 • PRIVATE TUITION
 • ENGLISH + DEMI-PAIR
 • ENGLISH + HOTEL INTERNSHIP
 • ENGLISH + HOSPITALITY
 • ENGLISH + LANGUAGE TEACHING ASSISTANT
 • FREE EXTRA CLASSES
 • FURTHER STUDY

Location

247 Collins Street, Melbourne VIC 3000

Website: http://www.discoverenglish.com.au/

12. Australian National College of English (ANCE)

ANCEเป็นสถาบันที่เป็นสมาชิกของ English Australia ซึ่ง English Australia เป็นตัวแทนของสถาบันกว่า 100 สถาบันในประเทศออสเตรเลีย ที่ทำหน้าที่ในการจัดหาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ เพื่อรองรับนักเรียนจากทั่วโลก โดยกว่า 80% ของนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษ เลือกเรียนกับสถาบันที่เป็นสมาชิกของ English Australia ANCE ทำงานร่วมกับ ANIBT, Holmesglen, Chisolm Institute และ Kaplan School of Business ซึ่งสถาบันเหล่านี้เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพและฝึกอบรม (Vocational and Training) ในด้าน Business, Hospitality และ Technical areas ANCE ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Melbourne ซึ่งรายล้อมไปด้วยคาเฟ่ ร้านอาหารมากมาย และอยู่ใกล้กับแม่น้ำ Yarra

จุดเด่นของโรงเรียน

 • สถาบันตั้งอยู่ใจกลางเมือง Melbourne ทำให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก โดยรถเมล์ รถราง และรถไฟ
 • มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
 • เมื่อนักเรียนเรียนจบหลักสูตรภาษาอังกฤษแล้ว สามารถปูทางเพื่อเรียนต่อในระดับ Vocational Training หรือการศึกษาขั้นสูงได้ ที่ ANIBT หรือสถาบันอื่น ๆ ที่ ANCE ทำงานร่วมด้วย
 • คุณครูผู้สอนมีคุณภาพ มากไปด้วยประสบการณ์ทั้งการสอนที่ประเทศออสเตรเลียและต่างประเทศ

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • อินเตอร์เน็ต WIFI,ห้องคอมพิวเตอร์
 • ห้องนั่งเล่น,ห้องสมุด
 • มีบริการรับส่งสนามบิน กละพาไปส่งจนถึงที่พักของนักเรียน
 • มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำแนวทางการศึกษาต่อ และการหางานต่าง ๆ
 • มีกิจกรรมสันธนาการภายในสถาบัน เช่น การกีฬา การแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว รวมไปถึงวัฒนธรรมต่างชาติ ที่นักเรียนจะได้สัมผัสกับหลากหลายวัฒนธรรม

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • General English
 • IELTS Test Preparation
 • Business English
 • English for Academic Purposes
 • Study Tour
 • Certificate & Diploma

Location

Level 8, 474 Flinders Street Melbourne VIC 3000 Australia

Website: https://ance.vic.edu.au/

13. ELSIS English Language Schools Melbourne

สถาบันสอนภาษา ELSIS English Language Schools ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1991 เปิดสอนคอร์สภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนต่างชาติจากทั่วโลกจึงมี Nationality Mix ที่ดีทั้งจาก South East Asia, South America และ Europe ทำให้เป็นสถานที่ที่เหมาะกับการเรียนและพัฒนาภาษาอังกฤษ นอกจากนี้บรรยากาศการเรียนยังมีความเป็นกันเอง มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย และที่ตั้งที่สะดวกต่อการเดินทาง นอกจากคอร์สสอนภาษาอังกฤษแล้ว ทางโรงเรียนยังจัดเวิร์คช็อปและกิจกรรมที่น่าสนใจต่าง ๆ ให้นักเรียนได้เข้าร่วม เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษของนักเรียนเองแล้วยังได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ๆอีกด้วย

จุดเด่นของโรงเรียน

 • ELSIS มีเปิดสอนคอร์สภาษาอังกฤษที่หลากหลาย
 • อาจารย์ผู้สอนที่มีคุณภาพและได้รับการรับรอง
 • มีแคมปัสในเมืองหลักๆทั้ง Brisbane, Melbourne และ Sydney
 • เรียนภาษาที่นี่สามารถใช้เป็น pathways ในการเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้ เช่น Victoria University, Swinburne University และ Asian Pacific College
 • มีหลักสูตรที่หลากหลาย ทั้ง English course, Pathway to University และ Free workshop
 • Free workshop เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาด้วยการเรียน One-on-One lessons
 • มีบริการด้านที่พักให้กับนักเรียน
 • ค่าเรียนที่เอื้อมถึง ไม่แพงเกินไปสำหรับการเรียนภาษาในต่างประเทศ

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • General English
 • Business English
 • Academic English
 • English for Academic Purpose
 • PTE Preparation
 • IELTS Preparation
 • Cambridge Exam Preparation Course

Location

Level 7, 399 Lonsdale St, Melbourne, VIC 3000

Website: https://www.elsis.edu.au/

14. Embassy English

Embassy English, Melbourne โรงเรียนตั้งอยู่ในใจกลางเมือง และเมลเบิร์น (Melbourne)ถือว่าเป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของออสเตรเลียและยังถูกจัดให้เป็น “เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก” และ”เมืองกีฬาของโลกที่ดีที่สุด” เห็นได้ชัดว่า Melbourne เป็นเมืองที่มีสีสรร นักเรียนจะมีกิจกรรมทำตลอดทั้งปี กิจกรรมทางวัฒนธรรมของเมืองจำนวนมาก กีฬา การแสดงคอนเสิร์ตดนตรีสดที่จัดไว้ให้ทุกรสนิยม และทั้งหมดนี้ตั้งอยู่ในเมืองซึ่งผสมสถาปัตยกรรมวิคตอเรียประวัติศาสตร์และสวยงามของตึกที่ทันสมัย​​ เมลเบิร์นที่เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์และน่าจดจำ โรงเรียน Embassy English Melbourne ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง นักเรียนเดินเพียงเดินระยะสั้นจากโรงเรียนก็ถึงใจกลางเมืองที่มีร้านค้า โรงละคร โรงภาพยนตร์และร้านอาหาร โรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ห้องเรียนที่ทันสมัย

จุดเด่นของโรงเรียน

 • Embassy English ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่ได้รับรางวัลมากที่สุด และยังเป็นโรงเรียนสอนภาษาแห่งแรกที่ได้ Super Star Award in 2015 และยังได้รับการกล่าวขวัญการเป็นโรงเรียนแห่งปี 5 ปีซ้อนอีกด้วย
 • สถาบันได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่สำคัญหลายแห่งทั่วโลก ได้แก่ ACCET (USA), English USA (formerly AAIEP USA), NYSED.gov, British Council, English UK (England), ISI (Independent School Inspectorate), Languages Canada, NEAS (Australia), English Australia Colleges, NZQA (New Zealand)
 • นักเรียนที่เข้ามาเรียนใน Embassy English จะเข้าถึงเป้าหมายภาษาอังกฤษตามที่ตัวเองตั้งไว้ และการันตีผลลัพท์ที่ได้ด้วยการคืนเงินค่าเรียนหากได้ไม่ถึงผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
 • มีการติดตามผลงานนักเรียนแต่ละคนอย่างแม่นยำผ่านทางแอพพลิเคชั่นที่เรียกว่า Embassy on Track เป็นแอพลิเคชั่นที่อัพเดทการพัฒนาภาษาของนักเรียน และมีการเปรียบเทียบระหว่างทักษะปัจจุบันและทักษะที่วางเป้าหมายไว้
 • สถาบันมีห้องเรียนที่ทันสมัย มีสื่อการเรียนการสอนที่ครบครัน อาทิ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กระดาน Interactive whiteboard เป็นต้น รวมถึงบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย ห้องสมุด ห้องนั่งเล่น ห้องพยาบาล และ ห้องอาหารเช่นกัน

สิ่งอำนวยความสะดวกภายใน Embassy English, เมลเบิร์น (Melbourne)

 • ขนาดโรงเรียนใหญ่รองรับนักเรียนได้ถึง 465 คน
 • ห้องเรียนที่ได้มาตรฐาน พร้อม Interactive whiteboards จำนวน 56 ห้องเรียน
 • ห้องคอมพิวเตอร์ และ IT
 • ห้องนั่งเล่น
 • ตารางกิจกรรมในแต่ละเดือนที่น่าเข้าร่วมกับทาง Embassy English, เมลเบิร์น (Melbourne)ทั้งกิจกรรมฟรี และ จ่ายค่าเข้าร่วมกิจกรรมเพียงเล็กน้อย
 • Job Workshops สำหรับนักเรียนที่ต้องการหางานพิเศษทำ ก็มีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ
 • University application counselling สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาก็มีเจ้าหน้าที่ที่มากด้วยประสบการณ์ให้คำแนะนำการสมัครเรียนอย่างถูกวิธี

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • General English, General English 30 Plus
 • Language Semester Abroad
 • Exam Courses
 • University Pathway
 • Business English
 • English in Action
 • English for Academic Purpose

Location

30 Church Ln, Melbourne VIC 3000, Australia

Website:  www.embassyenglish.com

15. Sydney College of English

English Unlimited Melbourne เป็นสถาบันสอนภาษาที่พร้อมไปด้วยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนด้วยความใส่ใจ สนุกสนาน มุ่งหวังและมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับนักเรียน สถาบันแห่งนี้เป็นสถาบันสอนภาษาที่มีคุณภาพอีกแห่งหนึ่งของเมืองเมลเบิร์น เป็นสถาบันในเครือของAustralian Pacific Collage (APC) ที่ซิดนีย์ที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน

จุดเด่นของโรงเรียน

 • English Unlimited Melbourne มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำด้านการเรียน การสมัครเรียนในมหาวิทาลัย การสมัครงาน รวมถึงการจัดหางานให้ฟรี
 • สถาบัน English Unlimited Melbourne ประกอบด้วยห้องเรียนที่ทันสมัย พร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ครบครัน มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมกับอินเตอร์เน็ตไร้สาย ห้องสมุด ห้องนั่งเล่น ห้องพยาบาล
 • อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์ในการสอนมากวว่า 30 ปี ซึ่งนำทีมโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย บทเรียนสนุกสนานทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน และมีเทคนิคการสอนที่เข้าใจง่าย

สิ่งอำนวยความสะดวก English Unlimited Melbourne

 • อินเตอร์เน็ต WIFI
 • ห้องคอมพิวเตอร์
 • Interactive whiteboards
 • กิจกรรมต่าง ๆ
 • มีเจ้าหน้าที่แนะนำการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย
 • ห้องสมุด
 • ห้องนั่งเล่น

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • หลักสูตร General English หรือการสอนภาษาระดับทั่วไป
 • หลักสูตร Business English หรือการสอนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ซึ่งคอร์สนี้หาที่เปิดสอนค่อนข้างยาก ในบริสเบนมีไม่กี่แห่งที่จะเปิดสอนคอร์สนี้ แต่คอร์สนี้น่าเรียนนะ พี่ว่าไม่น่าเบื่อ เพราะเราจะได้เรียนศัพท์ที่ใช้ในการทำงานในบริษัทต่าง ๆ การติดต่อ สื่อสารกัน  การโต้ตอบอีเมลล์กับลูกค้า   ซึ่งสถาบันแห่งนี้เขาเน้นในการฝึก และเตรียมความร้อมที่จะให้นักเรียนได้นำความรู้ไปใช้งานได้จริง
 • หลักสูตร RSA ( Responsibility of service alcohol ) สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการทำงานด้านบริการเครื่องดื่ม
 • หลักสูตร English plus hospitality skills การเรียนภาษาบวกกับทักษะทางด้านการโรงแรม
 • นอกจากนี้ สถาบันนี้ยังเปิดสอนภาษาที่เตรียมสอบทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น IELTS , FCE, OET (สำหรับน้อง ๆ ที่จะสมัครพยาบาลวิชาชีพ Nursing course) เป็นต้น

Location

Level 4,398 Lonsdale Street

Website: https://www.eu.edu.au/

16. Explore English

Explore English เป็นสถาบันที่อยู่ใจกลางเมืองเมลเบิร์น ภายในห้องเรียนจะมีอาจารย์คอยสนับสนุน และเข้าใจถึงความต่างแตกทางวัฒนธรรม เนื่องจากอาจารย์บางท่านเคยมีประสบการณ์สอนในต่างแดนมาแล้ว จึงทำให้นักเรียนมีความกล้า และรู้สึกผ่อนคลายในเวลาเรียน ทางสถาบันยังได้พยายามคละนักเรียน โดยไม่ให้นักเรียนสัญชาติเดียวกันเรียนห้องเดียวกันมากเกินไป เพราะจะเป็นอุปสรรคในการเรียนภาษา ทุก ๆ 5 สัปดาห์ นักเรียนในสถาบันจะเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางสถาบันจัดให้ เพื่อสำรวจรอบเมืองเมลเบิร์น และเมืองที่อยู่รอบ ๆ กิจกรรมเหล่านี้ทำให้นักเรียนมีโอกาสใช้ทักษะด้านภาษา และเผชิญกับสังคมภายนอก พร้อมกับมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้ดูแล และเพื่อนนักเรียนด้วยกันอีกด้วย รวมถึงพื้นที่สำหรับนักเรียนเพื่อการพักผ่อน ทั้งโทรทัศน์ โต๊ะปิงปอง โต๊ะฟุตบอล คอมพิวเตอร์ Ipad และยังมีพื้นที่ส่วนกลางให้อีกด้วย เพราะทางสถาบันอย่างให้นักเรียนมีความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านของตนเอง

จุดเด่นของโรงเรียน

 • ไม่มีเรียนวันศุกร์
 • เป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน Melbourne City Institute of Education สถาบันฝึกอบรมที่มีชื่อเสียง และดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2008
 • เน้นการใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ ทุกห้องเรียนจะมี Ipad ให้นักเรียนใช้งาน แล้วอัพโหลดขึ้น e-board เพื่อแชร์ให้อาจารย์ และเพื่อนๆดู
 • กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกภาษาจากสถานการณ์จริงในวิธีต่าง ๆ

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ฟรี WiFi สำหรับนักเรียน
 • มีพื้นที่นันทนาการสำหรับนักเรียนขนาดใหญ่
 • เจ้าหน้าที่กิจกรรมเฉพาะกิจ
 • ห้องคอมพิวเตอร์

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • General English
 • IELTS Prep Course
 • English for Academic Purpose
 • Commercial Cookery (Certificate III & IV)
 • Hospitality (Diploma)
 • Early Childhood Education and Care (Certificate III)
 • Early Childhood Education and Care (Diploma)
 • Leadership and Management (Diploma)
 • Leadership and Management (Advance Diploma)
 • Social Media Marketing (Diploma)

Location

Level 5, 250 Collins St, Melbourne VIC 3000

Website: https://exploreenglish.edu.au/

17. Greenwich English College

สถาบันสอนภาษา Greenwich English College ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2005 โดยคุณ Michael และ Simon โดยเริ่มจากการที่ทั้งสองคนร่วมกันก่อตั้ง English Language Center เล็ก ๆ ในเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น จากการปรับปรุงอาคารคลังสินค้าเก่าจากปี 1920 ใกล้ๆ กับแม่น้ำ Yodo โรงเรียนแห่งนั้นยังคงเติบโตขิ้นเรื่อย ๆ พร้อมทั้งสาขาอีกหลายแห่งในเมืองโอซาก้า ทุกวันนี้โรงเรียนสอนภาษาแห่งนั้นยังคงเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ พร้อมทั้งสาขาอีกหลายแห่งในเมืองโอซาก้า โทโยนากะ และโอโยโดะในประเทศญี่ปุ่น ในปี 2005 ทั้งสองคนจึงได้ตัดสินใจเปิดสถาบันสอนภาษาขึ้นที่เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยจุดมุ่งหมายคือต้องการก่อตั้งสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยเปิดสอน ทางด้านวิชาชีพและภาษาอังกฤษควบคู่กันไป โดยที่ทั้งสองคนได้นำประสบการณ์ในการสอน และการบริหารงานที่มากกว่า 30 ปีของเขามาพัฒนาสถาบันสอนภาษาแห่งนี้ ตั้งแต่นั้นมา Greenwich English College ก็ได้เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ โดยมีนักเรียนมากกว่า 80 ประเทศทั่วโลกมาเรียนที่นี่ ทั้งนี้ทางสถาบันยังคงมั่นใจว่าการเติบโตของทางสถาบันนั้นยังคงเน้นไปที่ คุณภาพของการเรียนการสอนตลอดจน คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่มีคุณภาพควบคู่กันไป
Greenwich College Melbourne เปิดสอนหลากหลายหลักสูตร และยังมีตารางเรียนทั้งภาคเช้า – ภาคบ่ายให้นักเรียนได้เลือกเรียน ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 10 ปี ขณะนี้ Greenwich College ได้เปิดแคมปัสใหม่ใจกลางเมือง Melbourne CBD ซึ่งนักเรียนสามารถเดินทางได้สะดวก สถาบันอยู่ใกล้สถานีรถไฟ Southern Cross Station สถาบันนอกจากจะดูแลเอาใจใส่การเรียน, การสอนนักเรียนเป็นอย่างดีแล้ว ยังมีบริการอื่น ๆไว้คอยอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียน เช่น Weekly Job Club และการจัดทัศนะศึกษารอบ ๆเมือง Melbourne อีกด้วย

จุดเด่นของสถาบัน

 • เจ้าหน้าที่ของ Greenwich English College คอยให้คำแนะนำด้านการเรียน การสมัครเรียนในมหาวิทยาลัย การสมัครงาน รวมถึงการจัดหางานให้ฟรี
 • สถาบัน Greenwich English College ประกอบด้วยห้องเรียนที่ทันสมัย พร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียนสอนที่ครบครัน มีห้องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตไร้สาย ห้องสมุด ห้องนั่งเล่น ห้องพยาบาล
 • สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย บทเรียนสนุกสนานเข้าใจง่าย และทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • อินเตอร์เน็ต WIFI
 • ห้องคอมพิวเตอร์
 • Interactive whiteboards
 • กิจกรรมต่าง ๆ
 • มีเจ้าหน้าที่แนะนำการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย
 • ห้องสมุด
 • ห้องนั่งเล่น

หลักสูตรภาษาที่เปิดสอน

 • General English
 • Pronunciation in Context
 • IELTS Preparation
 • IELTS Foundation
 • IELTS Advanced

Location

8/120 Spencer Street Melbourne VIC 3000 Australia

Website: https://www.greenwichcollege.edu.au/

18. LAB Language Across Border

Fusion English หรือชื่อใหม่ Language Across Border สถาบันสอนภาษาที่รวมนักเรียนจากทั่วโลกมากกว่า 40 ประเทศ โดยทีมงานผู้สอนที่เชี่ยวชาญที่จะพานักเรียนทุก ๆคนพัฒนาทักษะด้านภาษาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด โรงเรียนสอนภาษาประเทศออสเตรเลีย ที่มีหลักสูตรพัฒนาภาษาให้เลือกมากมายน้อง ๆสามารถเลือกเรียนภาษาในแบบที่ตัวเองต้องการ เรียนภาษาเมลเบิร์นเลือกสถาบันนี้แล้วจะไม่ผิดหวัง

จุดเด่นของโรงเรียน

 • โรงเรียนใหม่ ตั้งอยู่ย่านใจกลางเมืองเมลเบิร์น ซึ่งได้ถูกกล่าวไว้ว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่มากที่สุดในโลก
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับทุกระดับ
 • มีStudy Tour และการฝึกงาน (ขึ้นอยู่กับวีซ่าของแต่ละคนด้วย)
 • พนักงานมีความสามารถสื่อสารได้หลายภาษา
 • อาจารย์ที่มีความรู้และมากด้วยประสบการณ์ในการเรียนการสอน
 • ตารางเรียนที่ยืดหยุ่น ทั้งเรียนClass Moring และ Class Evening
 • มีกิจกรรมและการทัศนศึกษา ที่จะทำให้นักเรียนผ่อนคลายจากการเรียน

สิ่งอำนวยความสะดวก 

 • ห้องนั่งเล่น ห้องสมุดที่กว้างขวาง
 • มีห้องครัว
 • มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 • มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย WIFI
 • มีป้ายรถรางหน้าโรงเรียน
 • ร้านหนังสือขนาดใหญ่อยู่ชั้นล่างของโรงเรียน
 • ค่าเฟ่ แกลอรี่ อาร์ตๆสวยๆ และร้านอาหาร

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • General English
 • General English + Hospitality and Tourism
 • IELTS Preparation
 • EAP / Advanced – English for Academic Purposes
 • Business English
 • Cambridge English 1st FCE

Location

158 Swanston St, Melbourne VIC 3000

Website: https://www.languagesacrossborders.com/

19. Kangan Institute

Kangan Institute ก่อตั้งขึ้นในปี 1925 สถาบันการศึกษาแห่งนี้เกิดจากการควบรวมสถาบันการศึกษาหลัก 4 แห่งเข้าด้วยกัน 5 วิทยาเขตของสถาบันประกอบด้วย Broadmeadows, Docklands, Essendon, Moonee Ponds และ Richmond นักศึกษานานาชาติเลือกให้สถาบัน Kangan เป็นจุดหมายปลายทางในการสนับสนุนการเดินทางของตนเอง และเตรียมพร้อมกับการใช้ชีวิตในออสเตรเลียและในสถาบัน Kangan ด้วยคลาสปฐมนิเทศก่อนเข้าเรียน คลาสนี้มีข้อมูลในแง่มุมต่างๆของการเรียนและการใช้ชีวิตในประเทศออสเตรเลีย สถาบัน Kangan พร้อมต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ และภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มอบการศึกษาที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ

สถาบัน Kangan ตั้งอยู่ในเมือง Melbourne รัฐ Victoria และเป็นหนึ่งในสถาบันด้านการฝึกอบรมและฝึกหัดอาชีพที่ใหญ่ที่สุดของรัฐ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 80 ปีในด้านการศึกษาและการฝึกอบรมระดับอาชีวศึกษา สถาบัน Kangan ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับภาคธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรมซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามีโอกาสการได้งานหลังจากสำเร็จการศึกษา นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้หลากหลายวิชา ประกอบด้วย เครื่องยนต์, สุขภาพและการพยาบาล, ออกแบบแฟชั่น, บริหารธุรกิจ, ไอที, การต้อนรับ และการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัย ด้วยจำนวนนักศึกษาปีละกว่า 30,000 คน Kangan เปิดสอนหลักสูตรที่หลากหลายให้กับนักศึกษา

จุดเด่นของโรงเรียน

 • เจ้าหน้าที่คอยดูแลให้คำปรึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ
 • หลักสูตรของสถาบันKangan Institute ได้รับการยอมรับทั่วโลก
 • มีห้องรับรองและมีพื้นที่ให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
 • เป็นสถาบันของรัฐบาล จึงสมารถการันตรีได้ว่าเมื่อจบจากสถาบันนี้แล้ว จะสามารถpathway ไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้
 •  

สิ่งอำนวยความสะดวก 

 • อินเตอร์เน็ต WIFI
 • ห้องคอมพิวเตอร์
 • Interactive whiteboards
 • กิจกรรมต่าง ๆ
 • มีเจ้าหน้าที่แนะนำการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย
 • ห้องสมุด
 • ห้องนั่งเล่น

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • General English
 • IELTS Preparation
 • Aircraft Maintenance
 • Automotive (Packaged Enrolment)
 • Building and Construction
 • Business
 • Engineering
 • Fashion
 • Hairdressing
 • Hospitality and Tourism
 • Information Technology, Multimedia
 • Nursing and aged care

Location

Kangan ตั้งอยู่้ที่เมือง Melbourne รัฐ Victoria มีทั้งหมด 7 วิทยาเขตหลักได้แก่

 1. Melbourne Central Business District (CBD) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองย่านธุรกิจของเมืองเมลเบิร์น มีแหล่งชอปปิ้ง ร้านกาแฟ โรงหนัง ร้านอาหารต่าง ๆมากมาย การเดินทางสะดวก
 2. Dockland เรียนด้าน เทคโนโลยี และ ยานยนต์ ตั้งอยู่ในย่านเขตเมืองเช่นกัน วิทยาเขตนี้เปิดเมื่อปี ค.ศ.2006 เพื่อพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่าง ๆ และวิทยาเขตนี้ยังมีการสอนโปรแกรม Automotive อีกด้วย
 3. Richmond เรียนศิลปะ และ แฟชั่นตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองประมาณ 3 กิโลเมตร เปิดสอนหลักสูตรเกี่ยวกับศิลปะ และ แฟชั่น
 4. Broadmeadows ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองประมาณ 20 กิโลเมตร มีระบบคมนาคมที่สะดวกสบาย เปิดสอนหลักสูตรด้านธุรกิจ การจัดการ การตลาด มัลติมีเดีย เทคโนโลยีสารสนเทศ และการท่องเที่ยว
 5. Coburg ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองประมาณ 12 กิโลเมตร ซึ่งวิทยาเขตนี้เปิดสอนหลักสูตร Automotive เช่นเดียวกัน
 6. Moreland วิทยาเขตนี้ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองประมาณ 8 กิโลเมตร เปิดสอนหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ และการพยาบาล
 7. Essendon ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร เปิดสอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

Website: https://www.kangan.edu.au/

20. Ashton College

เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเมือง Melbourne ประเทศ Australia ก่อตั้งในปี 2009 Ashton College มีมาตรฐานการเรียนการสอนที่สูงและมีนักเรียนมากกว่า 2000 คน ซึ่งได้รับการดูแลเอาใจใส่และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนโดยเฉพาะซึ่งทำให้นักเรียนของ Ashton College ได้รับประสบการณ์และความรู้ได้อย่างเต็มที่
วิทยาเขตหลักของ Ashton College คือ Footscray Campus ซึ่งนักเรียนสามารถเดินทางมายังวิทยาเขตนี้ได้ง่าย โดยใช้เวลาเพียงห้านาทีจากสถานี Footscray และนักเรียนสามารถแวะทานอาหารหรือขึ้นรถโดยสารอื่น ๆได้ในระยะทางอันใกล้

จุดเด่นของโรงเรียน

 • มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาในการเรียนต่อ
 • มีพื้นที่และห้องสันธนาการให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
 • สถาบันตั้งอยู่ใจกลางเมืองเมลเบิร์น และเป็นหนึ่งในสถาบันที่ได้รับความนิยมสูงสุดในออสเตรเลีย
 • อาจารย์มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญพิเศษในด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน

สิ่งอำนวยความสะดวก 

 • โรงอาหารของโรงเรียน
 • ห้องครัวสำหรับนักเรียน
 • ไมโครเวฟสำหรับนักเรียน
 • ตู้เย็นสำหรับนักเรียน
 • ตู้จำหน่ายเครื่องดื่มหยอดเหรียญ
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 • ใช้ซอฟท์แวร์เรียนภาษานอกเวลาเรียนฟรี
 • ห้องชมภาพยนตร์
 • ห้องเล่นเกม
 • ห้องพักผ่อน
 • แผนกดูแลนักเรียน
 • เครื่องถ่ายเอกสาร
 • เครื่องพิมพ์ำสำหรับนักเรียน

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • General English
 • English for Academic Purposes
 • CERT IV IN COMMERCIAL COOKERY
 • ADVANCED DIPLOMA OF EVENT MANAGEMENT
 • CERT IV IN AUTO MECHANICAL DIAGNOSIS
 • DIPLOMA OF HOSPITALITY MANAGEMENT
 • CERT III IN AUTO DIESEL ENGINE TECHNOLOGY
 • CERT III IN LIGHT VEHICLE MECHANICAL TECHNOLOGY

Location

213 Nicholson St, Footscray 3011, Melbourne, Victoria, Australia

Website: https://www.ashtoncollege.edu.au/

21. Milestones English Academy

Milestones English Academy เป็นสถาบันเรียนภาษาที่มีคุณภาพ ใจกลางเมือง Melbourne รัฐ Victoria ประเทศ Australia สามารถเข้าเรียนได้แม้ไม่มีผลภาษาอังกฤษ ทางสถาบันจะจัดการทดสอบให้ฟรี เมื่อไปถึง Melbourne

จุดเด่นของโรงเรียน

 • สถาบันตั้งอยู่ใจกลางเมืองเมลเบิร์น และเป็นหนึ่งในสถาบันที่ได้รับความนิยมสูงสุดในออสเตรเลีย
 • มีหลักสูตรภาอังกฤษที่หลากหลาย ซึ่งได้รับการวางแผนการเรียนการสอนเพื่อประโชน์และให้ความช่วยเหลือกับนักเรียน
 • มีอาจารย์ที่มากด้วยประสบการณ์และความสามารถในการเรียนสอน เน้นการพูดภาษาอังกฤษเป็นหลักในสถาบัน
 • ทางสถาบันมาตารางเรียนที่ยืดหยุ่นเหมาะสำหรับการเริ่มต้นเรียนในทุกหลักสูตรของสถาบันนี้

สิ่งอำนวยความสะดวก 

 • ห้องสมุด
 • อินเตอร์เน็ตไร้สาย WIFI
 • ศูนย์สอบ IELTS การทดสอบ
 • ลิฟท์
 • ห้องครัว
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 • มีพื้นที่จัดกิจกรรมสันธนาการ อาทิเช่น การเล่นกีฬา การร่วมทำกิจกรรมร่วมกันของนักเรียน

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • General English
 • Speaking and Pronunciation
 • EAP/IELTS
 • Cambridge First Certificate FCE
 • CAE PREPARATION

Timetable:

Morning Classes: 8.30 am-12.45 pm

Afternoon Classes: 1.15 pm-5.00 pm

Evening Classes: 5.15 pm- 9.00 pm

Location

Level 11/190 Queen Street, Melbourne, Victoria 3000, Australia

Website: https://www.milestonesenglish.com.au/

22. International House (IH) Melbourne

สถาบันแห่งนี้ก่อตั้งในปี 2001 เป็นโรงเรียนทีมีชื่อเสียงทางด้านการสอนภาษาอังกฤษ ให้กับ น.ศ.ต่างชาติ และ คอร์สTESOL หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพครู โรงเรียนตระหนักดีว่า ภาษาอังกฤษ มีความจำเป็นและสำคัญในการสมัครงาน และได้รับ การคัดเลือกให้ทำงาน ถ้ามีทักษะทางด้านนี้ดี จึงได้จัดให้ครูผู้สอนมีความเป็นมิตร ให้คำ แนะนำ และมอบบรรยากาศที่ดีในการเรียน ครูผู้สอนมีประสบการณ์ในการสอนอย่างมี ประสิทธิภาพ รับรองด้วยรางวัลซึ่งทางโรงเรียนได้รับ

Campus มี 3 แห่ง ใน Australia

1.IH Sydney City อยู่ใจกลางเมือง และธุรกิจ เดินเพียง 5นาทีจากตึกควีนวิคตอเรีย และ 10 นาที จาก Town Hall และ สนานีรถไฟ Wynyard เดินจากโรงเรียนเพียง15 นาที จะพบOpera House และ Habour Bridge

2.IH Bondi ตั้งอยู่ที่ Bondi Junction เดินเพียง 5นาที ถึง สถานีรถไฟ มีร้านค้ารอบ ๆ นั่งรถ ไฟเพียง 10 นาที จาก Bondi Beach ถึงโรงเรียน

3.IH Darwin ตั้งอยู่บนถนน Parap เมืองDarwin Northern Territory นั่งรถบัสเพียง 15 รนาที จากใจกลางเมือง มีที่พักรอบ ๆ มีงานมากมายสำหรับนักเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนออสเตรเลีย มีความเป็นมิตร และการต้อนรับที่อบอุ่น

จุดเด่นของโรงเรียน

 • IH มีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในด้านการเรียนการสอนทุกหลักสูตร และมากด้วยประสบการณ์ บทเรียนเข้าใจง่าย
 • IH เป็นโรงเรียนสอนภาษาที่เก่าแก่ที่สุดในออสเตรเลีย
 • IH เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนในกลุ่ม International House World Organization(IHWO) ซึ่งบริหารโรงเรียนสอนภาษาและวิทยาลัยกว่า 150 แห่งใน 50 ประเทศทั่วโลก
 • IH มีที่ตั้งอยู่ใจกลางแลนด์มาร์กของเมืองต่าง ๆ ในประเทศออสเตรเลีย
 • มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยได้แก่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมอินเตอร์เน็ต ห้องนั่งเล่น ห้องครัว
 • นักเรียนที่นี่มาจากหลากหลายทวีปเช่น ยุโรป เอเชีย และละตินอเมริกา จึงทำให้พบปะกับเพื่อนใหม่จากทั่วทุกมุมโลก

สิ่งอำนวยความสะดวก 

 • อินเตอร์เน็ต WIFI
 • ห้องคอมพิวเตอร์
 • Interactive whiteboards
 • กิจกรรมต่าง ๆ
 • มีเจ้าหน้าที่แนะนำการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย
 • ห้องสมุด
 • ห้องนั่งเล่น

หลักสูตรที่เปิดสอน

English Courses

 • English Classes
 • English Courses for Teens and Adults
 • English for kids
 • Private Courses and Small Groups
 • Conversation English for Adults
 • Study Aboard

Business English

 • Business English Courses
 • TOEIC Exam Preparation
 • Global Business English Course
 • BEC Exam Preparation
 • English for Job Seekers

Teacher Training

 • CELTA vs TEFL TESOL
 • DELTA
 • IH Certificate in Teaching Young Learners and Teenagers
 • IH Certificate in Advanced Methodology Courses
 • IH Bangkok Grammar Refresher Course
 • IH Bangkok Intro to Young Learners
 • IH Bangkok Teacher’s Club

หลักสูตร Diploma

Business, Marketing & Communication, Project Management, Leadership & Management

 • Certificate IV
 • Diploma
 • Advanced Diploma

Location

Level 6,601 Bourke Street, Melbourne, VIC 3000 Australia

Website: http://www.insydney.com.au/

23.  Blue Lotus College (BLC)

Blue Lotus College เป็นสถาบันการศึกษาล้ำหน้าในเมลเบิร์น เรามีคอร์สให้เลือกหลากหลาง ทั้งคอร์สภาษาอังกฤษ คอร์สบัญชีและคอร์สบริหาร ซึ่งบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ เปี่ยมด้วยคุณภาพและมีประสบการณ์ ทั้งยังเป็นเจ้าของภาษา ทางสถาบันแห่งนี้มีความยินดีที่จะให้การดูแลนักเรียนทางด้านการเรียนการสอนจนจบคอร์ส อีกทั้งยังมีสถานที่ตั้งซึ่งเป็นศูนย์กลางของเมือง เมลเบิร์นCBD

Blue Lotus College (BLC) เป็นสถาบันที่ได้รับการจดะเบียนว่าเป็นองค์กรในการฝึกสอน (Registered Training Organization (RTO Code: 45392) ซึ่งมีทั้งคอร์สเรียนภาษา (ELICOS) และการเรียนต่อในระดับวิชาชีพหรืออนุปริญญาของประเทศออสเตรเลีย (VET Course) นอกจากนี้ยังหลักสูตร Pathway เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการจะศึกษาต่อระดับปริญญา ซึ่งทาง BLC ได้ดำเนินการร่วมกับ Southern Cross University (SCU)

จุดเด่นของโรงเรียน

 • พื้นฐานโปรแกรมการเรีนการสอนของสถาบันนี้ ส่วนใหญ่จะเน้นในการฝึกปฏิบัติโดยการจำลองสถานการณ์ เพื่อที่จะให้ผู้เรียนได้สัมผัสถึงการทำงานในอุตสาหกรรมและทักษะที่พวกเค้าจำเป็น
 • อาจารย์ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ และใส่ใจเด็กนักเรียนเป็นอย่างมาก
 • สถาบันมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนครบครัน และห้องเรียนที่มีสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย
 • สามารถPathway สำหรับผู้ที่ต้องการจะศึกษาต่อระดับปริญญา ซึ่งทาง BLC ได้ดำนินการร่วมกับ Southern Cross University(SCU)
 • สถาบันตั้งอยู่ในตัวเมืองเมลเบิร์นไม่ไกลจากตลาดควีนวิคตอเรีย (Queen Victoria Market) และสะดวกในการเดินทางซึ่งอยู่ใกล้สถานีรถไฟ

สิ่งอำนวยความสะดวก 

 • ห้องเรียนมีทั้งหมด 6 Classroom
 • มีห้องLab ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 • มีห้องสมุดให้นักเรียนสามารถค้นคว้าหาข้อมูลได้ด้วยตัวเอง
 • มีห้องครัวที่เป็นพื้นที่ส่วนกลางสำหรับนักเรียนทุกคน พร้อมทั้งเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ใหม่ สะอาด อำนวยความสะดวกให้นักเรียนได้ใช้สอย

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • General English (Elementary, Pre- intermediate, Intermediate, Upper- intermediate, Advance)
 • IELTS Preparation

VET Course:

ACCOUNTING

 • Certificate IV in Accounting and Bookkeeping
 • Diploma of Accounting

MANAGEMENT

 • Diploma of Leadership and Management
 • Advanced Diploma of Leadership and Management

Pathway:

Blue Lotus College                                                          Southern Cross course

Diploma of Leadership and Management:            Bachelor of Business

                                                                                                Bachelor of Information Technology

                                                                                                Bachelor of Digital Media and Communications

                                                                                                Bachelor of Psychological Science

                                                                                                Bachelor of Arts

Diploma of Accounting:                                                 Bachelor of Business

                                                                                                Bachelor of Accounting

                                                                                                Bachelor of Digital Media and Communications

                                                                                                Bachelor of Psychological Science

                                                                                                Bachelor of Arts

*Successful completion of a diploma, delivered and assessed in English, will satisfy the English language proficiency requirement for a Southern Cross University degree that requires IELTS 6.0 with no band less than 5.5.

Location

Level 2, 540 Elizabeth Street Melbourne VIC 3000 Australia

ซึ่งอยู่ในฟรีเเทรมโซน หากเดินลงมาจาก Melbourne Centre ใช้เวลาประมาณ 4 นาที มีเเทรมสตอปป้ายอยู่หน้าโรงเรียนหลายสาย ทั้งวิ่งตรงมาจาก Melbourne central station, Flinders street station และ southern cross station

Website: www.bluelotus.edu.au

24. Australian Pacific College Melbourne(APC)

Australian Pacific College(APC) เป็นสถาบันสอนภาษาที่โดดเด่นในด้านความทันสมัย สถาบันนี้มีวิทยาเขตสอนภาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติถึง 3 แห่ง ในเมืองซิดนีย์ วิทยาเขตแรกก่อตั้งในปี ค.ศ.1993 บนถนน Kent Street ใจกลางย่านธุรกิจการค้าที่สำคัญของเมืองSydney และด้วยจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น ทางสถาบันจึงได้เปิดวิทยาเขตที่ 2 บนถนน Clarence Street ใจกลางเมืองSydney ซึ่งก็อยุ่ไม่ไกลจากวิทยาเขตแรก เพื่อดำเนินการเรียนการสอนสาขาวิชาบริหารธุรกิจและคอมพิวเตอร์ ต่อมาในปี ค.ศ.2006 ทางสถาบันได้เปิดวิทยาเขตที่ 3 เพื่อดำเนินการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในวิทยาเขตManly ซึ่งเป็นสถานที่ที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองSydney เพราะมีชายหาดที่สวยงาม บรรยากาศดี และมีร้านค้าให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อของเป็นจำนวนมาก

Australian Pacific College (APC) ปัจจุบันมีทั้งหมด 7 วิทยาเขต คือ

 1. Sydney CBD Kent Street
 2. Sydney CBD Clarence Street
 3. Sydney CBD York Street
 4. Bondi Junction
 5. Manly
 6. Brisbane
 7. Melbourne

Australian Pacific College(APC) ยังได้รับการรับรองจาก NEAS, Australia และเป็นสมาชิกของ English Australia นักเรียนจึงเชื่อมั่นได้ถึงคุณภาพมาตรฐานของหลักสูตร และระบบการเรียนการสอนที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐของประเทศออสเตรเลีย

Australian Pacific College Melbourne(APC) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเมลเบิร์น ใกล้กับระบบขนส่งสาธารณะและแหล่งช็อปปิ้งหลักๆในย่านธุรกิจและสถานที่ท่องเที่ยวของเมลเบิร์น

จุดเด่นของโรงเรียน

 • มีคอร์สเรียนให้เลือกหลากหลาย
 • เป็นวิทยาเขตเปิดใหม่
 • อาจารย์ผู้สอนมีคุณภาพและมากด้วยประสบการณ์
 • มีอุปกรณ์การเรียนที่ครบครันและทันสมัย
 • การจัดสรรเวลาเรียนทำได้ง่าย เพราะเปิดสอนทั้งภาคเช้า และบ่าย
 • หมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเน้นมีเวลาว่างสำหรับ การฝึกงานระหว่างการเรียน / ทำงานในสายวิชาชีพ

สิ่งอำนวยความสะดวก 

 • อินเตอร์เน็ต WIFI
 • ห้องคอมพิวเตอร์
 • Interactive whiteboards
 • กิจกรรมต่าง ๆ
 • มีเจ้าหน้าที่แนะนำการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย
 • ห้องสมุด
 • ห้องนั่งเล่น

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • General English Course
 • IELTS Preparation Course
 • English for Academic Purposes
 • English for Tourism & Hospitality
 • Business English
 • High School Preparation
 • Exam Preparation
 • Junior English Program
 • Study Tour

หลักสูตรอื่น ๆ

 • Vocational Courses
 • Vocational Further Study Pathway

Location

Level 4,398 Lonsdale Street, Melbourne VIC 3000

Website: https://www.apc.edu.au/

25. Barkly International College

บริเวณที่ตั้งของสถาบัน Barkley International College ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจใจกลางเมืองเมลเบิร์น ซึ่งง่ายต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน  สาธารณะ  อีกทั้งยังใกล้กับสถานที่สำคัญต่าง ๆ เช่น สถาบัน RMIT, The State Library, Queen Victoria Shopping Complex และ Carlton Gardens

Barkley International College ได้มีการคัดสรรคณาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถสูงมาให้การดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และจัดห้องเรียน ให้มีขนาดเล็กเพื่อการดูแลที่ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพรวมไปถึงการให้บริการด้านจัดหาที่พัก บริการรถรับส่งที่สนามบินและจัดให้มีศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการหางาน Job and Career Service ไว้คอยบริการนักเรียน

หลักสูตรภาษาอังกฤษของสถาบัน Barkley International College เป็นหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรโดยใน 1 หลักสูตรจะใช้ระยะเวลาเรียน 26 สัปดาห์ (หรือประมาณ 6 เดือน) ซึ่งจะมีสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับต้นไปจนถึงภาษาอังกฤษขั้นสูง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องจนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

จุดเด่นของโรงเรียน

 • ค่าเรียนราคาไม่แพงทั้งคอร์สภาษาและคอร์สวิชาชีพ
 • โรงเรียนตั้งอยู่ใน Melbourne City ซึ่งก็หมายความว่านักเรียนจะสามารถเดินทางไปเรียนได้อย่างสะดวกสบาย
 • หลักสูตรภาษาและหลักสูตรวิชาชีพใช้อาจารย์ที่มีประสบการณ์ ทั้งการสอน และวิชาชีพการเรียนโดยเฉพาะ Automotive เน้นปฏิบัติ และมี Work Shop ที่มาตรฐาน
 • มีเจ้าหน้าที่คนไทยประจำอยู่ที่สถาบันฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการหางานพิเศษและแนะนำข้อมูลอื่น ๆที่เป็นประโยชน์
 • เรียนภาษาผ่านเกณฑ์เร็วกว่ากำหนดที่สมัครไว้ สามารถย้ายไปเรียนหลักสูตรอื่น ๆ แทนได้
 • จบคอร์สเรียนภาษา นำคะแนนโอนเข้าสู่การเรียนมหาวิทยาลัยได้ โดยไม่ต้องสอบไอเอล

สิ่งอำนวยความสะดวก 

 • อินเตอร์เน็ต WIFI
 • ห้องคอมพิวเตอร์
 • Interactive whiteboards
 • กิจกรรมต่าง ๆ
 • มีเจ้าหน้าที่แนะนำการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย
 • ห้องสมุด
 • ห้องนั่งเล่น
 • จัดให้มีศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการหางาน Job and Career Service ไว้คอยบริการนักเรียน

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • General English
 • IELTS Paperation
 • English for Academic Purposes (EAP)

VET Courses

 • Certificate III in Automotive Mechanical Technology
 • Certificate IV in Business
 • Diploma of Business
 • Certificate IV in Marketing
 • Diploma of Marketing
 • Advanced Diploma of Management

Location

Level 1,377 Lonsdale Street Melbourne VIC 3000 Australia

Website: https://www.barklycollege.vic.edu.au/

26. Flinders International College

Flinders International College เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองและควบคุมโดย Australian Skills & Quality Authority (ASQA) ทางสถาบันมีความภูมิใจที่จะมอบประสบการณ์การเรียนอันยอดเยี่ยมให้กับนักเรียนจากทั่วโลกให้ได้รับการศึกษาตามที่พวกเขาต้องการ สถาบัน Flinders International College มีสองวิทยาเขตตั้งอยู่ใจกลางเมืองเมลเบิร์น ทั้งสองวิทยาเขตมีบริการระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูง

Flinders International College ได้รับการรับรองจดทะเบียนหลักสูตรคอร์สภาษาและคอร์สวิชาชีพที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ หลักสูตรที่เปิดสอนได้ดีไซน์เพื่อตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ของนักเรียนและผู้ที่ต้องการที่จะเตรียมตัวออกสู่โลกแห่งการทำงานในอนาคต

จุดเด่นของโรงเรียน

 • มีวิทยาเขตตั้งอยู่ใจกลางเมืองเมลเบิร์น
 • หลักสูตรคอร์สภาษาและคอร์สวิชาชีพที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ
 • มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนอย่างครบครัน
 • มีเจ้าหน้าที่แนะนำการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย

สิ่งอำนวยความสะดวก 

 • อินเตอร์เน็ต WIFI
 • ห้องคอมพิวเตอร์
 • Interactive whiteboards
 • กิจกรรมต่าง ๆ
 • มีเจ้าหน้าที่แนะนำการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย
 • ห้องสมุด
 • ห้องนั่งเล่น
 • จัดให้มีศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการหางาน Job and Career Service ไว้คอยบริการนักเรียน

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • General English (Pre-Intermediate, Intermediate and Upper-Intermediate)
 • IELTS Foundation course

VET Courses

 • Certificate III in Business
 • Certificate IV in Business
 • Diploma of Business
 • Advanced Diploma of Business

Location

Level 3, 608 St Kilda Road, Melbourne, Victoria 3004

Website: http://www.flinderscollege.edu.au/

27. Empire Institute of Education

Empire Institute of Education ตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจเมืองเมลเบิร์น (CBD) ใกล้แหล่งขนส่งสาธารณะ ทั้งรถไฟ รถราง และรถโดยสาร ภายในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ มีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในการฝึกอบรมอื่น ๆ เพื่อที่ผู้เรียนจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเรียนที่ Empire Institute of Education หลักสูตรของทางโรงเรียนเปิดสอนทั้งนักเรียนต่างชาติและในประเทศ

จุดเด่นของโรงเรียน

 • สถาบันตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมืองเมลเบิร์น
 • มีสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย
 • หลักูสตรเปิดสอนทั้งนักเรียนต่างชาติทั่วโลก

สิ่งอำนวยความสะดวก 

 • อินเตอร์เน็ต WIFI
 • ห้องคอมพิวเตอร์
 • Interactive whiteboards
 • กิจกรรมต่าง ๆ
 • มีเจ้าหน้าที่แนะนำการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย
 • ห้องสมุด
 • ห้องนั่งเล่น

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • General English
 • English for Academic Purposes (EAP)

VET Courses

 • Diploma of Leadership and Management
 • Advanced Diploma of Leadership and Management
 • Certificate IV in Property Services (Real Estate)
 • Diploma of System Analysis and Design
 • Diploma of Interpreting (LOTE-English)
 • Advanced Diploma of Translating

Location

Level 7, 190 Queen Street, Melbourne, VIC 3000

Website: http://www.empire.edu.au/

28. LA Trobe University, Melbourne Campus

สถาบันภาษา La Trobe University Language Centre เป็นสถาบัน ของ มหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่ Bundoora และ Bendigo สถาบันภาษามีหลักสูตร ภาษาอังกฤษ ELICOS  เริ่มตั้งแต่ beginners จนถึง  advanced  สำหรับนักเรียนของ ศูนย์ภาษาอังกฤษ The La Trobe University Language Centre เท่านั้น จบหลักสูตร ที่สถาบันกำหนดสามารถเข้าเรียนที่ La Trobe University ในระดับ ปริญญาตรีและปริญญาโทได้ทันทีโดยไม่ต้อง สอบ IELTS

มหาวิทยาลัย La Trobe มีอายุครบ50ปีในปี2017 ถูกจัดอับดับให้อยู่ใน50อันดับแรกตามการจัดอันดับของ QS World University Rankings 2017นับเป็นมหาวิทยาลัยที่เปี่ยมไปด้วยความทะเยอทะยาน และความมุ่งมั่นอย่างสูง งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ นับเป็น1.4%ของงานวิจัยทั้งหมดของโลก และด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย ศูนย์วิทยาศาสตร์ด้านโมเลกุล และโรงเรียนกฎหมาย หรือแม้แต่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า ทำให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำได้อย่างแท้จริง

มหาวิทยาลัย La Trobe ได้จัดตั้งทีมให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในการจัดหางาน ภายหลังการสำเร็จการศึกษาผ่านทาง Career Ready team ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้ารับการแนะแนวด้านอาชีพ การเขียน CV และเทคนิคต่าง ๆในการสมัครงาน

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ในหลากหลายวิทยาเขตทั้ง9 เพื่อให้เหมาะสมที่สุดตามความต้องการของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาอย่างที่วิทยาเขต Melbourne หรือวิทยาเขต Mildura ที่ตั้งของศูนย์วิจัย Freshwater Research Facility รวมไปถึงวิทยาเขต Sydney ที่ซึ่งพร้อมให้ทุกคนได้ค้นหา

จุดเด่นของโรงเรียน

 • ได้รับการยอมรับจาก NEAS
 • สำหรับการเลือกเรียนที่ La Trobe คือ นักเรียนที่จบหลักสูตร Inter Program จากเมืองไทยสามารถเรียนต่อได้เลย
 • เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 1 ใน 10
 • มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในออสเตรเลีย
 • La Trobe University มีทั้งหมด 3 แคมปัสใน Melbourne (Bundoora) Bendigo และ Albury-Wodonga
 • La Trobe University, Melbourne มหาวิทยาลัยห่างจากใจกลางเมือง melbourne ประมาณ 30 นาทีโดยรถไฟ La Trobe University มี 5 วิทยาเขต แต่วิทยาเขตหลัก คือ Bundoora (Melbourne Campus) และ Bendigo มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงทางด้าน Nursing และ Education รวมถึงหลักสูตร IT และ IS ด้วย

สิ่งอำนวยความสะดวก 

 • อินเตอร์เน็ต WIFI
 • ห้องคอมพิวเตอร์
 • Interactive whiteboards
 • กิจกรรมต่าง ๆ
 • ห้องสมุด
 • ห้องนั่งเล่น

หลักสูตรภาษาที่เปิดสอน

General English

 • Core skills: speaking, listening, reading and writing
 • Grammar and vocabulary development
 • Computer skills, language laboratory
 • Courses include excursions, as well as social and recreational activities

English for Further Studies

 • Library and project research
 • Academic reading, listening and note taking
 • Presentations and public speaking
 • Academic essay and report writing
 • Critical thinking and analysis
 • Academic study skills

English for Further Studies Entry requirements

Location

Main Campus: Plenty Road & Kingsbury Drive, Melbourne, VIC 3086 Australia

City Campus: Level 20,360 Collins Street, Melbourne, VIC 3000 Australia

Sydney Campus: Level 10,11 York Street, Sydney NSW 2000 Australia

Website:https://www.latrobe.edu.au/

29. Bayside International English College

สถาบัน Bayside International English College ตั้งอยู่ในย่าน St. Kilda ซึ่งเป็นย่านที่มีความสวยงามและใกล้กับหาด St. Kilda Beach สถาบัน Bayside College เป็นโรงเรียนที่ใหญ่มาก จึงทำให้นักเรียนและครูผู้สอนทุกคนมีความสนิทสนมกันมาก ทำให้มีบรรยากาศการเรียนที่สนุกสนานและอบอุ่น สถาบัน Bayside College มีหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้แก่นักเรียนต่างชาติมายาวนานมาก จึงทำให้นักเรียนทุกคนที่มาเรียนกับ

Bayside College ต่างได้รับความรู้และความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งภายในโรงเรียนมี Internet WIFI ให้นักเรียนได้ใช้ฟรี และยังมีสวนเล็ก ๆ เพื่อให้นักเรียน และครูผู้สอนได้มีกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ ได้อย่างสนุกสนาน

จากที่ Bayside College นักเรียนสามารถเดินทางเข้าไปเที่ยวในเมืองเมลเบิร์นโดยทางรถเมล์ หรือรถรางก็ได้โดยนักเรียนสามารถเดินจาก Bayside ไปที่ป้ายรถเมล์เพียง 5 นาที และใช้เวลาประมาณ 20 นาที ก็ถึงใจกลางเมืองเมลเบิร์น

จุดเด่นของโรงเรียน

 • ตั้งอยู่ย่าน Kilda ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว และ พักผ่อนของชาวเมล์เบิร์น เนื่องจากเป็นพื้นที่ติดริมชายหาดที่มีความสะอาด นับได้ว่าเป็นแหล่งที่อากาศบริสุทธิ์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเรียนและผ่อนคลาย
 • หลีกหนีความวุ่นวาย พลุกพล่านจากสังคมเมือง ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้รับกับความรู้สึกของการเรียน ในต่างประเทศได้อย่างแท้จริง
 • หลังจากเลิกเรียน หรือ ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ นักเรียนประกอบกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ได้
 • การเดินทางได้ง่ายๆ ทั้งBus หรือ Tram
 • อาคารเรียน สะอาด ปรับแต่งได้ทันสมัย ไม่แออัด และแน่นหนาเหมือนในเมือง โดยเฉพาะจำนวน นักเรียนไทยในสถาบันมีน้อยมาก เพียง 5% จึงมั่นใจได้ว่ามาเรียนที่นี่แล้วได้พัฒนาทางภาษาอย่างเต็มที่

สิ่งอำนวยความสะดวก 

 • อินเตอร์เน็ต WIFI
 • ห้องคอมพิวเตอร์
 • Interactive whiteboards
 • กิจกรรมต่าง ๆ
 • ห้องสมุด
 • ห้องนั่งเล่น

หลักสูตรภาษาที่เปิดสอน

 • General English Program
 • IELTS Preparation Program
 • Part Time English Study

Location

Bayside College : 55 Acland Street, St. Kilda, Melbourne, Victoria, 3182 Australia

Website: http://www.languageschoolsreviews.com/languages-schools/43-bayside-international-english-college

30. Turner English

Turner English เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัล ‘Top Results in The State’ หรือรางวัลผลงานยอดเยี่ยมที่สุดในรัฐ ทั้งด้าน PTE และ IELTS ในปี 2016 และ 2017

ที่ Turner English อาจารย์ทุกท่านได้รับการฝึกอบรมส่วนตัวโดย Miss Nerada Turner ผู้อำนวยการของโรงเรียนซึ่งจบปริญญาโทในด้านการสอนจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ หมายความว่านักเรียนจะสามารถมั่นใจกับบทเรียนที่เน้นย้ำความสำคัญ สนุกสนานและวางแผนมาอย่างดีแล้วในทุกคาบเรียน

จุดเด่นของโรงเรียน

 • ได้รับรางวัล Top Results in The State
 • อาจารย์ทุกท่านมีประสบการณ์ในการเรียนการสอน และใส่ใจเด็กนักเรียนในเรื่องการเรียนเป็นอย่างมาก
 • มีการพัฒนาบทเรียนให้เรียนอย่างสนุกสนาน เข้าใจง่าย และทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน

สิ่งอำนวยความสะดวก 

 • อินเตอร์เน็ต WIFI
 • ห้องคอมพิวเตอร์
 • Interactive whiteboards
 • กิจกรรมต่าง ๆ
 • ห้องสมุด
 • ห้องนั่งเล่น

หลักสูตรภาษาที่เปิดสอน

 • General English Beginner to Advanced
 • IELTS Preparation
 • High School Access Preparation
 • PTE Preparation
 • Young Learners
 • Pathways

Location

Suite 508,Level 5,235 Queen St, Melbourne VIC 3000 Australia

Website: https://turnerenglish.com.au/

Back to Top