🔤 อยากเตรียมปูพื้นฐานภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนต่อระดับวิชาชีพหรือมหาวิทยาลัยใน #ออสเตรเลีย ขอแนะนำหลักสูตร#ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES จาก Brown English Laguage School 🏫

.

ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES (EAP) เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางวิชาการ มีเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาให้กับนักศึกษาต่างชาติที่กำลังจะเข้าเรียนต่อทั้งในสายอาชีพหรือมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย 🇦🇺

.

👉โดยหลักสูตรจะเน้นพัฒนาทักษะการสื่อสารพื้นฐานทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน ให้มีคุณภาพมากพอที่จะเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาได้อย่างราบรื่น พร้อมกับการพัฒนาทักษะทางไวยากรณ์และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพิ่มเติมให้อีกด้วย

.

นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับทักษะอื่น ๆ ที่จะสามารถนำไปใช้ในการเรียนจริงได้ เช่น

✔️ทักษะการนำเสนอ

✔️ทักษะการค้นคว้า และการรู้เท่าทันการค้นหาข้อมูลออนไลน์

✔️รวมไปถึงมีการเน้นการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ตลอดหลักสูตร

.

คอร์ส EAP ของ Brown English Laguage School เป็นหลักสูตรที่สามารถปรับความยาวสั้นของการเรียนได้ตาม Level ของผู้เรียน โดยเริ่มต้นการเรียนได้ตั้งแต่ 1-71 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 20 ชั่วโมง โดยสามารถเรียนได้ทั้งในวิทยาเขต #บริสเบน และ #โกลด์โคสต์

.

[ ✋ เงื่อนไขการสมัคร ]

– อายุ 16 ปีขึ้นไป

– ต้องใช้ผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐาน หรือผลการทดสอบวัด- ระดับออนไลน์ของ BROWNS

.

เมื่อเรียนจบ👩‍🎓ในแต่ละระดับก็จะได้ Pathway ไปเรียนต่อได้ในระดับที่ต่างกัน ดังนี้ 🔻

📌เข้าเรียนด้วยคะแนน IELTS 4.5 เข้าเรียนใน Level 3 หากจบด้วยคะแนน IELTS 5 จะได้ Pathway ไปเรียนต่อ Cert IV

📌เข้าเรียนด้วยคะแนน IELTS 5 เข้าเรียนใน Level 4 หากจบด้วยคะแนน IELTS 5.5 จะได้ Pathway ไปเรียนต่อ Diploma

📌เข้าเรียนด้วยคะแนน IELTS 5.5 เข้าเรียนใน Level 5 หากจบด้วยคะแนน IELTS 6 จะได้ Pathway ไปเรียนต่อ ปริญญาตรี

📌เข้าเรียนด้วยคะแนน IELTS 6 เข้าเรียนใน Level 5 หากจบด้วยคะแนน IELTS 6.5 จะได้ Pathway ไปเรียนต่อ ปริญญาโท

.

✉️ หากใครสนใจอยากปูพื้นฐานทักษะภาษาเชิงวิชาการ สามารถแอดไลน์👉 @Edenstudentservice เพื่อสอบถามรายละเอียดและรับคำปรึกษาฟรีวันนี้ได้เลยค่ะ

.

💟เพราะเราใส่ใจมากกว่า💟