วันนี้พี่ฟลุ๊ค ทีมวีซ่าท่องเที่ยวเบื้องหลังวีซ่าท่องเที่ยวของลูกค้า EDEN ผ่านกันมาอย่างต่อเนื่อง จะมาแชร์ข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับวีซ่า visitor subclass 600 Tourist stream ที่ให้เราได้มาเที่ยว และเยี่ยมคนที่รักกันครับ

💚 Visitor visa (subclass 600) Tourist stream สามารถยื่นได้ทั้งจาก offshore นอกออสเตรเลีย และ Onshore ยื่นในออสเตรเลีย

💚 ผู้สมัครจะได้วีซ่าอยู่ที่ 3, 6 หรือ 12 เดือน

💚 ระยะเวลาการรอวีซ่า

25% of applications: 5 Days

50% of applications: 10 Days

75% of applications: 18 Days

90% of applications: 28 Days

💚 วีซ่า visitor นี้ทำงานไม่ได้

💚 ต้องแสดงหลักฐานการเงินว่ามีเพียงพอ โดยปกติทางเราแนะนำที่ 3 แสนบาทขึ้นไป โดยแสดงทั้งสเตตเม้นท์และ Bank certificate

💚 ควรมีหลักฐานการทำงาน เช่นใบลางาน หรือหลักฐานการเรียน ว่าเราจะกลับไปทำงานหรือเรียนที่ไทย

💚 หากมีญาติหรือเพื่อนที่เราต้องการมาเยี่ยม สามารถแสดงจดหมายเชิญได้

💚 ผู้ที่เกษียณแล้ว สามารถทำวีซ่านี้มาท่องเที่ยว เยี่ยมเยียนญาติได้ ไม่มีปัญหา โดยสามารถให้ญาติเป็นสปอนเซอร์ได้

💚 ผู้ที่ยังอยู่ในวัยทำงาน และต้องการลางานเพื่อมาท่องเที่ยว ควรแสดงหลักฐานทางการเงินของตนเอง

💚 ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการทำผิดกฏหมาย substantial criminal record

💚 เกี่ยวกับเงื่อนไข 8503 เป็นเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ถือวีซ่า ไม่สามารถต่อวีซ่าในออสเตรเลียได้ โดยการที่จะได้เงื่อนไขนี้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับผู้พิจารณาวีซ่า โดยส่วนมากจากประสบการณ์ของทีม EDEN อัตราส่วนผู้ที่ติด 8503 ยังน้อยเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ติดนะครับ

ทาง EDEN รับบริการทำวีซ่ามาท่องเที่ยว ในราคาเพียง 9500 บาท รวมค่า visa fee แล้ว เราจะทำการตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียด และดูแลเรื่องการเขียนจดหมายชี้แจงวัตถุประสงค์การเดินทางให้ครอบคลุม นอกจากนี้เรายังดูแลทุกคนที่มาถึงออสเตรเลียแล้วเปลี่ยนใจต้องการต่อวีซ่า ทั้งท่องเที่ยวหรือวีซ่านักเรียนอีกด้วยนะครับ

สนใจทำวีซ่าท่องเที่ยว ทักไลน์ไปคุย ปรึกษาพี่ฟลุ๊คได้ที่👉 @edenstudentservice