ชวนมาเรียนคอร์สสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ Graduate Diploma in Health Leadership and Management 🩺จาก #UNSW มหาวิทยาลัยที่มีอัตรานักศึกษาได้งานมากที่สุดติด Top 100 ของโลก🌏

.

🏫Graduate Diploma in Health Leadership and Management หรือ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตด้านภาวะผู้นำและการจัดการด้านสุขภาพ🥗 เป็นหลักสูตรที่จะปูพื้นฐานความรู้ทางทฤษฎี 💊และการฝึกปฏิบัติในด้านการจัดการบริการสุขภาพในออสเตรเลียหรือในระดับนานาชาติ

.

✏️โดยเหมาะเป็นคอร์สเรียนเพิ่มเสริมความรู้ให้กับคนที่เรียนจบสาขาสายสุขภาพมา แล้วอยากย้ายมาทำงานในสายการบริการด้านสุขภาพในภาคส่วนสาธารณสุขของรัฐบาลและหน่วยงานเอกชน 👍

.

ซึ่งสามารถไปทำงานเป็น🔻

✅ health services general management พนักงานจัดการบริการสุขภาพทั่วไป

✅ government and non-government policy นักวางนโยบายของรัฐบาลและเอกชน

✅ medical communications การสื่อสารทางการแพทย์

✅ health economics เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

✅ health care consultancy การให้คำปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพ

.

ซึ่งหลักสูตรจะเพิ่มทักษะ✨ของผู้นำทั้งการจัดการและการตัดสินใจในการทำงาน รวมไปถึงส่งเสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับการจัดการด้านสุขภาพ🥗 แถมยังใช้ #️⃣pathway ศึกษาต่อในหลักสูตร Master of Health Leadership and Management ระดับปริญญาตรีได้ 🎓

.

หลักสูตร Graduate Diploma in Health Leadership and Management ใช้เวลาเรียนเพียง 8️⃣ เดือน – 1️⃣ ปี โดยมีค่าเรียนตลอดหลักสูตร 💲36,500

.

เงื่อนไขการสมัคร 📝

1️⃣ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขหรือการจัดการด้านสุขภาพและสองปีเต็มเวลา 📑

2️⃣ มีประสบการณ์ระดับมืออาชีพหรือมีประสบการณ์อาสาสมัคร

3️⃣ หรือหากมีประสบการณ์ทางวิชาชีพที่เทียบเท่าที่ได้รับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระยะเวลาการเรียนสี่ปีขึ้นไป (เช่น #MBBS, MD) ก็สามารถใช้สมัครได้

.

🔠คะแนนภาษาอังกฤษที่ใช้ยื่นสมัคร

1️⃣ สำเร็จการศึกษาระดับ Year 12 ของ #ออสเตรเลีย (เช่น #NSW HSC หรือเทียบเท่า)

2️⃣ ใช้คะแนน #IELTS Academic over all 6.0

.

💟เพราะเราใส่ใจมากกว่า💟

#edenstudentservice

#educationagency#askyada

#อีเดน#เอเดน#Australia#Sydney#ออสเตรเลีย#ซิดนีย์#เรียนต่อออสเตรเลีย#ทุน#ทุนเรียนต่อนอก#ทุนออสเตรเลีย#ทุนเรียนต่อ#ทุนการศึกษา#ทุน#รวมทุนเรียนต่อ#ทุนแลกเปลี่ยน