เรียนต่ออะไรดี? 🧐 เรียนต่อปริญญาโทที่ออสเตรเลีย แต่ไม่รู้จะเลือกเรียนอะไรดี เราขอแนะนำหลักสูตร Master of Information Technology จากสถาบัน APIC

.

[ ทำไม ❓หลักสูตรด้านเทคโลโนโลยีสารสนเทศจึงน่าเรียน ]

จากการสำรวจของ Corporate Recruiters Survey ของ Graduate Management #Admission Council พบว่า ทักษะความเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ และความสามารถในการจัดการเทคโนโลยี 🖥 เป็นทักษะที่นายจ้างต้องการจากลูกจ้างมากที่สุดในปัจจุบัน 👍

.

แถมข้อมูลนี้ก็ยังสอดคล้องกับระดับการเติบโตของตลาดธุรกิจดิจิทัลที่เข้ามามีอิทธิพลต่อธุรกิจแทบทุกชนิดของโลก ซึ่งมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้น 📈

.

คอร์ส #Master of Information Technology จาก APIC🏫

.

👉เป็นคอร์สเรียนปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก #Asia Pacific International College โดยออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับคนธรรมดาที่ไม่ได้จบด้าน IT มาสามารถรู้เรื่อง #IT ได้ง่าย ๆ หรือใครที่จบตรงสายมาก็สามารถโอนถ่ายหน่วยกิตได้

.

👉 โดยหลักสูตรจะเริ่มให้ความรู้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นความรู้เชิงลึกเฉพาะทางที่ตอบโจทย์กับตลาดงานไอทีในปัจจุบัน เช่น การออกแบบซอฟแวร์, การวิเคราะห์และจัดการข้อมูล, เทคโนโลยี Big Data เป็นต้น

.

ซึ่งหลักสูตรของ APIC จะแบ่งออกเป็นสองสาขาหลักคือ 🔻

1 — ความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber #Security)

2 — เทคโนโลยีเพื่อธุรกิจ (#Enterprise Networks)

.

หลักสูตร MIT ของ APIC ใช้เวลาเรียนเต็มเวลา 2 ปี หรือ 4 ปี สำหรับการเรียนแบบ part-time หากใครอยากลองย้ายสายงานหรือมองหาสายงานที่ทำงานที่ออสเตรเลียแล้วได้เงินดี 🧑‍💻อาชีพสาย IT ก็เป็นหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจ

.

[ ✋เงื่อนไขการสมัคร ]

• ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ซึ่งจบจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นที่ยอมรับในทุกสาขาวิชา

• มีคะแนน #IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 ในทุกแบนด์ หรือใช้คะแนนอื่น ๆ ที่เทียบเท่า

.

📩 หากใครสนใจอยากเรียนต่อในสายงานด้าน IT สามารถแอดไลน์ @Edenstudentservice เพื่อสอบถามรายละเอียดและรับคำปรึกษาฟรีวันนี้ได้เลยค่ะ 🥰

—————————————-

💟เพราะเราใส่ใจมากกว่า💟