👩‍🏫อยากทำงานเป็นครูอนุบาล ‘ดูแลและสอนเด็กเล็ก’ ต้องลงเรียนคอร์ส 📚Certificate III in Early Childhood Education and Care ของประเทศออสเตรเลีย

.

Certificate III in Early Childhood Education and Care เป็นคอร์สสายอาชีพที่จะสอนเกี่ยวกับวิธีการดูแลเด็กเล็ก👩‍🍼 และให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการสอนที่เหมาะสมกับบริบทพัฒนาการของเด็กเล็ก เพื่อให้เด็กที่เราดูแลนั้นเติบโตมาอย่างปลอดภัย และมีคุณภาพ👍

.

[ ตัวอย่างวิชาเรียนที่น่าสนใจ 📑 ]

🍼การรับรองสุขภาพและความปลอดภัยของเด็ก

🍼การดูแลเด็กเล็ก และทารก

🍼การพัฒนาความสัมพันธ์เชิงบวกและให้เกียรติกับเด็ก

🍼การจัดหาอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

🍼การปฐมพยาบาลฉุกเฉินในสถานศึกษา

🍼การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการเล่น

.

👉โดยเมื่อเรียนจบมาเราก็จะสามารถมาทำงานเป็น Early childhood educators หรือ นักการศึกษาปฐมวัย ทำหน้าที่สอนและดูแลเด็กอายุตั้งแต่ 0 – 8 ปี ในสถานรับเลี้ยงเด็ก หรือโรงเรียนอนุบาล

.

สถาบันการศึกษาที่มีคอร์สนี้ในออสเตรเลียได้แก่ 🔻

– Shafston

– Imagine

– Swinburne

– Tafe

– SSBT

– Stanley college

– IHNA

.

คอร์ส Certificate III in Early Childhood Education and Care เป็นหลักสูตรระยะยาว 52 สัปดาห์ และจะต้องฝึกงานดูแลเด็กถึงจะสำเร็จการศึกษาได้

.

เมื่อเรียนจบคอร์สนี้เราก็สามารถทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กหรือครูอนุบาลได้ทันที และยังสามารถใช้เป็น #Pathway ไปเรียนต่อด้านนี้ในระดับ #Diploma ได้หรือจะเรียนเป็นแพ็คเกจต่อเนื่อง Certificate บวก Diploma ก็ได้ค่ะ


💟เพราะเราใส่ใจมากกว่า💟