✅มาทำความรู้จักกันก่อน PR คืออะไร ?

Permanent Residence (PR) คือ กระบวนการที่มีการพำนักอาศัยถาวรในประเทศ เบื้องต้นบุคคลนั้น ๆ

เดินทางมาด้วยวีซ่าชั่วคราวก่อน เช่น วีซ่านักเรียน หรือ ผู้ถือใบอนุญาตการทำงาน

และในภายหลังได้มีการยื่นขอวีซ่าถาวรในประเทศนั่นเองค่ะ

.

✅การขอ PR เหมาะกับใครบ้าง ?

การขอ PR เหมาะกับบุคคลที่ต้องการสิทธิในการอาศัยทำงาน ศึกษาในออสเตรเลีย  มีสิทธิประกอบอาชีพ

ในหลาย ๆ ได้ระหว่างอยู่ในออสเตรเลียได้ และสามารถยื่นสิทธิสมัครเป็นพลเมืองของออสเตรเลียได้ค่ะ

.

✅เลือกเรียนช่าง / สายอาชีพไหนบ้างที่ต่อยอดเป็น PR ได้

1.ช่างไม้

2.ช่างไฟฟ้า

3.ช่างประกอบโลหะและช่างเครื่อง

4.ช่างประปา

5.ช่างยนต์

6.ช่างงานโครงสร้างเหล็กและงานเชื่อม

7.ช่างก่ออิฐและช่างหิน

8.ช่างปูน

9.ช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น

10.ช่างอุตสาหกรรม เครื่องกล และการผลิต

.

💥 อ่านสรุปการขอ PR ออสเตรเลียเพิ่มเติมได้ที่นี่เลย >> https://bit.ly/3C6gLzC

.

📍ไม่อยากพลาดข่าวสารหรือข้อมูลดีๆ

เกี่ยวกับการเรียนต่อ

ทำงาน หรือย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศออสเตรเลีย

นิวซีแลนด์ และแคนาดา

อย่าลืมติดตาม Eden Student Service

ให้ครบทุกช่องทางนะคะ😊😊

Facebook: https://bit.ly/3Bs4o12

Instagram: https://bit.ly/3DwVqBn

Website: https://bit.ly/3kHtP7I

Line: https://bit.ly/3t1RiV3

YouTube: https://bit.ly/38tOO8p

Twitter: https://bit.ly/3BlQ4H2

TikTok: https://bit.ly/3kFAUFT