ประกาศยกเลิกวีซ่าโควิท 408 Closure of the Pandemic Event visa🟢

1. ตั้งแต่เดือน กพ 2024 วีซ่าตัวนี้จะปิดรับผู้สมัครทั้งหมด

2. ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2023 วันเสาร์นี้ วีซ่าตัวนี้จะเปิดรับเฉพาะผู้ที่ถือวีซ่า 408 อยู่เดิม (และต้องการต่อ 408)

3. คนที่ถือวีซ่าประเภทอื่นที่ไม่ใช่ 408 โควิท (the pandemic event visa) จะไม่สามารถยื่นสมัครได้จากวันที่ 2 กันยายน 2023 เป็นต้นไป

4. จากวันที่ 2 กันยายน 2023 ผู้ที่ถือ 408 และต้องการต่อ 408 จะมีค่าสมัคร $405 และต่อวีซ่าได้ 6 เดือน

ข้อมูลนี้แปลเนื้อหาหลักมาจาก ควรศึกษาข้อมูลจากแหล่งที่มาให้ละเอียดและปรึกษาไมเกรชั่นผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจ https://minister.homeaffairs.gov.au/…/closure-of-the…