📣📣ประกาศแจ้งวันหยุด📣📣

💚Eden Student Service (Thailand)💚

👉วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

และจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในวันจันทร์⭐️ที่ 31 กรกฎาคม 2566 ค่ะ