📣📣ประกาศแจ้งวันหยุด📣📣

Eden Student Service (Thailand)💚

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566

เนื่องในวันนวมินทรมหาราช (วันสวรรคตรัชกาลที่ 9)

และจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง

ในวันจันทร์🟡ที่ 16 ตุลาคม 2566 ค่ะ😊