ประเทศไทย🇹🇭 ยังอยู่Level 2 🍾🎉🌈

ทุกสามเดือน จะมีการประกาศ การจัดอันดับความเสี่ยงประเทศของผู้ยื่นขอวีซ่านักเรียนออสเตรเลียโดยแบ่งเป็น 3 ระดับ🔻

Level 1 – ความเสี่ยงระดับต่ำสุด ไล่ไป Level 3 – เสี่ยงระดับสูง

*ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ Level 2 – เสี่ยงระดับปานกลาง*

.

👉แต่การยื่นขอวีซ่านักเรียนต้องใช้เอกสารคำนวณควบคู่กันไปกับระดับความเสี่ยงของสถาบันการศึกษาที่เลือกเรียนด้วย (Institute Level แบ่งเป็น 3 ระดับเช่นกัน) ถ้าเราเลือกสถาบัน Level 1 ก็จะช่วยให้ เราเตรียมเอกสารง่ายขึ้น และไม่จำเป็นต้องขอเอกสารการเงินย้อนหลัง และผลสอบภาษาในการสมัครเรียน

.

สู้สู้ นักล่าฝัน💚พี่ยาดา

#เพราะเราใส่ใจมากกว่า#askyada#edenstudentservice#เรียนต่อออสเตรเลีย