พี่ตั้ม จากโรงเรียน🏫 Albright มา visit Eden💚 สาขาประเทศไทย เมื่อวานนี้ค่ะ🥰

สถาบัน Albright Institute มีหลากหลายหลักสูตรให้เลือกเรียนรู้ตามความต้องการของนักเรียน รวมถึง 🔻

— หลักสูตรการศึกษาทางธุรกิจและการจัดการ

— หลักสูตรการบัญชีและการเงิน

— หลักสูตรการตลาดและการขาย

— หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน

— หลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์

— หลักสูตรการจัดการโครงการ

.

นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการจัดการให้เลือกเรียนรู้อีกมากมาย โดยทุกหลักสูตรจะเน้นการเรียนรู้แบบปฏิคมและการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานในองค์กรจริงในอนาคตค่ะ💚💚

.

#เรียนต่อออสเตรเลีย#การศึกษาต่อในต่างประเทศ#สถาบันการศึกษา#สอบเข้าเรียนต่างประเทศ#ตัวแทนการศึกษา#ตัวแทนเรียนต่อ#การศึกษาในออสเตรเลีย#เรียนภาษาอังกฤษในออสเตรเลีย#เรียนที่ออสเตรเลีย#เรียนมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย#สมัครเรียนออสเตรเลีย#สมัครเรียนที่ออสเตรเลีย#ตัวแทนศึกษาต่อออสเตรเลีย#ตัวแทนการศึกษาต่างประเทศ#เอเจ้นต์การศึกษา#เอเจ้นต์การศึกษาต่างประเทศ