อิมไมเกรชั่นชอบบอกว่า “คอร์สที่เรียนดูไม่คุ้มค่า” วันนี้ EDEN ขอรวม 5 คอร์สคุ้มค่าน่าลงทุนเรียนให้เลือกกันค่ะ 🤩✌️

สำหรับคนที่กำลังอยากไปเรียนที่ออสเตรเลียแต่ไม่รู้จะเรียนอะไร วันนี้ทาง Eden ได้รวม 5 คอร์สที่น่าสนใจ เรียนไปไม่ผิดหวัง รับรองว่าจบไปหางานทำได้แน่นอน มาฝากกันค่ะ จะมีคอร์สอะไรบ้างไปดูกันเลยยย😍🔻

.

1. Certificate III in Aviation (Cabin Crew) 👩‍✈️✨

เป็นหลักสูตรที่เน้นการฝึกฝนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการบริการผู้โดยสารในเครื่องบิน รวมถึงการปฏิบัติงานในสถานการณ์ปกติและฉุกเฉิน ารใช้อุปกรณ์ดับเพลิง การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย และการสื่อสารในอุตสาหกรรมการบิน ในการทำงานจะต้องมีความรับผิดชอบในการดูแลผู้โดยสารและความปลอดภัยของผู้โดยสาร โดยหลักสูตรนี้จะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในการทำงานในวงการอากาศยานได้อย่างมืออาชีพ หลังเรียนจบสามารถทำงานเป็น พนักงานบริการและความปลอดภัยบนเครื่องบิน หรือ flight attendant ได้ค่ะ

.

2. Master of Business in Global Hotel Leadership 👩‍💼✨

เป็นหลักสูตรที่เน้นการบริหารและนำทีมในอุตสาหกรรมโรงแรม การท่องเที่ยว และการพักผ่อน จะช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการดำเนินงานของโรงแรม หลักการบริหารทรัพย์สิน การออกแบบและให้บริการ รูปแบบการดำเนินธุรกิจ และเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโรงแรม นอกจากนี้ ผู้เรียนยังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารและการเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการหรือผู้ที่ต้องการเปิดธุรกิจของตัวเอง หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ทำงานในตำแหน่งผู้บริหารหรือผู้ดูแลโรงแรม ไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือต่างประเทศ

.

3. Master of Construction Project Management 👷‍♂️✨

เป็นหลักสูตรที่เรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง โดยเน้นทักษะด้านกลยุทธ์ องค์การ และการบริหารบุคคล รวมถึงทักษะด้านเทคนิค การเงิน และการบริหารงานในบริบทของกระบวนการก่อสร้าง หลักสูตรนี้จะครอบคลุมขั้นตอนต่างๆ ในการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างในทุกขั้นตอน และปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สถาบัน และกฎหมายที่มีผลกระทบ สามารถทำงานในหลายสาขาอาชีพได้ เช่น ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) ที่มีหน้าที่จัดการโครงการต่างๆ ตั้งแต่การวางแผน การดำเนิน การตรวจสอบ การควบคุม และการปิดโครงการ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญในอุตสาหกรรมก่อสร้าง อีกทั้งยังสามารถทำงานเป็นผู้ออกแบบโครงสร้าง (Structural Designer) หรือผู้วิเคราะห์โครงสร้าง (Structural Analyst) ได้อีกด้วย

.

4. International Relations and National Security 🧑‍💻✨

เป็นหลักสูตรที่เน้นการศึกษาเรื่องการเมืองระหว่างประเทศและสถาบันต่างๆ การดำเนินการของการทูตและนโยบายต่างๆ รวมถึงการใช้ความรู้ในด้านสารสนเทศ การทำหน้าที่ของกองทัพ และเครื่องมือต่างๆ ในการปกครองป้องกันประเทศ หลังเรียนจบสามารถไปทำงานในหลายสาขาได้ เช่น การทำงานในภาครัฐด้านการปกครอง การทำงานในสถาบันการเมือง หรือเป็นที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศ โดยมีหลายตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันความมั่นคงของประเทศ เช่น ตำแหน่งผู้บริหารระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ ผู้บริหารโครงการด้านความมั่นคงของประเทศ ผู้จัดการโครงการด้านความมั่นคงของประเทศ การทำงานในภาคเอกชน เช่น บริษัทเอกชนที่มีธุรกิจต่างประเทศ หรือบริษัทที่มีการค้าข้ามชาติ และอื่นๆ อีกมากมาย

.

5. Master of Teaching (Early Childhood) 👩‍🏫✨

เป็นหลักสูตรที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการสอนเด็กปฐมวัยให้มีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย การพัฒนาทางอารมณ์ สังคม และความคิด การสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมพฤติกรรมบวก การดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ของตนเองและเด็ก และการเข้าใจวิถีชีวิตของชาวพื้นเมือง

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ทำงานในตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียน เด็กอุบาล เด็กเล็ก หรือศูนย์พัฒนาเด็ก ผู้เรียนยังสามารถทำงานในตำแหน่งอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการพัฒนาเด็ก เช่น ผู้ประสานงานบริการเด็ก ผู้วิจัย เจ้าหน้าที่การจัดทำนโยบาย ผู้ประเมินคุณภาพ หรือผู้ช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษค่ะ

.

ใครสนใจคอร์สไหน หรือมีคำถามที่สงสัยเกี่ยวกับการไปเรียนต่อที่ออสเตรเลีย ทาง Eden ของเรามีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและคำปรึกษาฟรีที่ไลน์👉 @edenstudentservice นะคะ 🥰💚

📌 สนใจอยากเรียนต่อ หรือทำงานในออสเตรเลีย ประเทศแห่งโอกาส สามารถแอดไลน์👉 @Edenstudentservice เพื่อสอบถามรายละเอียดและรับคำปรึกษาฟรีวันนี้เลยค่ะ