👉รู้จักอาชีพ ” นักกิจกรรมบำบัด (Occupational Therapist) ” หนึ่งในอาชีพสายสุขภาพมาแรง

.

นักกิจกรรมบำบัด ทำอะไรบ้าง❓

.

👉โดยอาชีพนักกิจกรรมบำบัด คืองานที่จะทำการบำบัดอาการผิดปกติทางร่างกายและจิตใจ ตลอดจนดูแลพัฒนาการของเด็ก การบำบัดฟื้นฟู ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ

เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติในสังคม หรือได้เต็มศักยภาพของบุคคลนั้น ๆ โดยจะเน้นการกระตุ้นให้ผู้ป่วยเป็นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมฟื้นฟูด้วยตัวเอง

.

[ 💁‍♀️ จะมาเป็นนักกิจกรรมบำบัดในออสเตรเลียได้ยังไง ]

.

1️⃣ – จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป เช่น Bachelor of #Occupational Therapy (4 ปี), Master of Occupational Therapist Practice (2 ปี) – ต้องมีพื้นฐานด้าน #Human anatomy, social science หรือ #physiology🎓

2️⃣ – จะต้องจบจากสถาบันการศึกษาในออสเตรเลียที่ได้รับการรับรองจาก Occupational Therapy Council (#OTC) สามารถเข้าไปดูมหาวิทยาลัยที่ผ่านการรับรองได้ที่ 🔻

https://www.ahpra.gov.au/Accreditation/Approved-Programs-of-Study.aspx?ref=Occupational%20Therapist

3️⃣ – มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ #IELTS Academic รวม 7.0 และแต่ละพาร์ทไม่ต่ำกว่า 7.0 โดย หรือคะแนนอื่นๆที่เทียบเคียงได้

4️⃣ – สอบใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ

—————————————-

📍ไม่อยากพลาดข่าวสารหรือข้อมูลดีๆ

เกี่ยวกับการเรียนต่อ

ทำงาน หรือย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศออสเตรเลีย

นิวซีแลนด์ และแคนาดา

อย่าลืมติดตาม Eden Student Service

ให้ครบทุกช่องทางนะคะ😊😊

Facebook: https://bit.ly/3Bs4o12

Instagram: https://bit.ly/3DwVqBn

Website: https://bit.ly/3kHtP7I

Line: https://bit.ly/3t1RiV3

YouTube: https://bit.ly/38tOO8p

Twitter: https://bit.ly/3BlQ4H2

TikTok: https://bit.ly/3kFAUFT

💟เพราะเราใส่ใจมากกว่า💟