สำหรับคนที่มีทักษะดีดี ล่า Point แบบที่ต้องใช้ความสามารถ และประสบการณ์ล้วนๆ

ก่อนอื่นขอพาทุกคนมาทำความรู้จักกับการขอ PR แบบใช้สกิลทักษะการทำงานกันก่อนว่ามีอะไรบ้าง ?

 1. Independent Skilled Migrant (subclass 189)

คือ การขอวีซ่าเป็น PR โดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ในการทำงาน วิธีนี้ไม่ต้องให้ใครสปอนเซอร์

โดยคะแนนที่จะต้องทำให้ได้ คือ  65 คะแนนขึ้นไป

2. Skilled Nominated (Subclass 190)

เป็นการขอ PR โดยให้รัฐสปอนเซอร์ให้ 5 คะแนน แต่จะต้องอยู่ในสาขาอาชีพที่รัฐนั้นต้องการ ดังนั้น

คะแนนที่เหลือจะต้องทำให้ได้ คือ 60 คะแนน

3. Skilled Work Regional (subclass 491)

เป็นการขอ PR โดยให้รัฐบาลท้องถิ่นของแต่ละรัฐ (town council) ที่อยู่แถบนอกเมืองใหญ่ (regional area)

หรือญาติที่อยู่แถบนอกเมืองใหญ่ (regional area)  สปอนเซอร์ในสาขาอาชีพที่รัฐบาลท้องถิ่นนั้น ๆ

ต้องการ 15 คะแนน ดังนั้น คะแนนที่จะต้องทำให้ได้ 50 คะแนน

จะเห็นว่าวิธีการที่เราจะสามารถทำได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องพึ่งใครเลยก็คือ Skilled Migrant

เหมาะสำหรับคนที่มีวุฒิการศึกษาสูง จบจากสาขาอาชีพที่ทางรัฐออสเตรเลียต้องการ

สำหรับใครที่เริ่มสนใจเรามาดูกันว่าหลักในการคำนวณคะแนนมีอะไรบ้าง แล้วจะทำยังไงจะล่า Point ให้ได้ !

 1. ช่วงอายุสำคัญต่อการล่าแต้ม : ช่วงอายุที่ต่างกันจะได้คะแนนต่างกันไปด้วย

18-24; 25 points

25-32; 30 points

33-39; 25 points

40-44; 15 points

โดยช่วงอายุ 25-32 ปี จะได้ คะแนนสูงสุดคือ 30  Point เพราะรัฐถือว่าเป็นคนที่อยู่ในช่วงวัยทำงาน

มีความสามารถในการส่งเสริมเศรษฐกิจของออสเตรเลียและเสียภาษี

2. ทักษะภาษาอังกฤษดีมีชัยไปกว่าครึ่ง :

 • Proficient English ; IELTS 7 (general) each band/OET B หรือเทียบเท่าได้ 10  Point
 • Superior English ; IELTS 8 (general) each band/OET A หรือเทียบเท่าได้ 20  Point

*Competent English; IELTS 6 (general) each band/OET B หรือเทียบเท่าสามารถสมัคร Skilled Migrant ได้ แต่ไม่มี point ให้

3. ประสบการณ์การทำงานจากประเทศอื่น

เงื่อนไข คือ ต้องทำงานเกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงกับสาขาอาชีพที่ขอ PR และเป็นประสบการณ์หลังจากที่เรียนจบเท่านั้น

ทำงาน 20 ชั่วโมงต่ออาทิตย์ขึ้นไป การนับ Point คือ

 • 3 ปี แต่น้อยกว่า 5 ปี ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา, 5 points
 • 5 ปี แต่น้อยกว่า 8 ปี ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา, 10 points
 • 8-10 ปี ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา, 15 points

ดังนั้น จดหมายผ่านงาน (work reference) ที่ระบุว่าทำตำแหน่ง หน้าที่ และวันเริ่ม-สิ้นสุดการทำงานวันที่เท่าไหร่จึงสำคัญมาก

4. วุฒิการศึกษาช่วยคุณได้

โดยวุฒิจากประเทศใหนก็ได้แต่ต้องได้มาตฐานของประเทศออสเตรเลีย นับคะแนนจากการศึกษาที่สูงที่สุด 

(ไทยได้มาตรฐานของประเทศออสเตรเลียทุกสถาบัน)

 • ปริญญาเอกได้ 20  Point
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโทได้ 15 Point
 • Diploma , ปวช-ปวสได้ 10  Point

5. เข้าคอร์สของออสเตรเลียสิ

ไม่ว่าจะคอร์สอะไรหากเรียนอย่างต่ำ 2 ปี  (ไม่นับเรียนภาษาอังกฤษ) จะได้ 5  Point

6. สถานะโสด

ได้ 10  Point แต่ถ้ามีคู่ชีวิต ภาษาดี  ก็มีส่วนช่วยได้อีก 5 Point  กลับมา

7. ล่า  Point  อื่นๆโดยจะขอหยิบยกมาบางส่วน

 • สอบผ่านภาษาต่างประเทศ ที่รับรองโดยระดับผู้เชี่ยวชาญ (NATTI) จะได้ 5  Point
 • โสด จะได้ 10  Point (เพราะรัฐบาลเห็นว่าหากคนสมัครคู่ครองไม่ค่อยมี skill อะไรอาจเป็นภาระได้)
 • Professional Year จะได้ 5  Point  (IT, Accounting, Engineering)
 • เรียนที่ประเทศออสเตรเลียในสถาบันที่อยู่พื้นที่ส่วนภูมิภาครอบนอกได้ 5  Point

เอาละ ใครอยากคำนวณ Point ของตัวเอง ไปลองได้ที่

https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/tools/points-calculator

สู้สู้นะคะ เราเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่า

Update : 30 June 2021