Agrijobs เป็นบริษัทตัวแทนให้คำปรึกษา และการจัดหาบุคลากรคนทำงานในธุรกิจการเกษตร👩‍🌾ชั้นนำของออสเตรเลีย🇦🇺 ซึ่งเปิดทำการมานานกว่า 10 ปี

.

ซึ่งมีเป้าหมายในการช่วยเหลือ partner ในอุตสาหกรรมการเกษตรให้สามารถบรรลุเป้าหมายการทำงานได้อย่างตรงจุดด้วยการจัดหาทรัพยากรบุคคลที่สามารถเพิ่มมูลค่าของธุรกิจและขับเคลื่อนนวัตกรรมและผลผลิตจากภายในองค์กร 📈

.

โดยทางองค์กรมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตร จึงสามารถที่จะจัดสรรบุคลากรได้ตรงกับตำแหน่งงานที่อุตสาหกรรมต้องการ

.

ซึ่งได้รับการดูแลโดยตรงจาก แอชเชอร์ แฮมมอนด์ กรรมการผู้จัดการของ Agrijobs ออสเตรเลีย ซึ่งจบจากสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร และมีประวัติเคยจัดหาพนักงานการเกษตรเข้าไปทำงานในบริษัทการเกษตรชั้นนำระดับโลกมาแล้ว 🌍

.

ทำให้ทางองค์กรมีระบบในการคัดหาคนที่ครอบคลุมในทุกประเด็น ตั้งแต่ประเภทของอุตสาหกรรมการทำงาน ระดับความเชี่ยวชาญ ตำแหน่ง สถานที่ และวัฒนธรรมของผู้ทำงาน ทำให้เราสามารถหางานทำที่ตรงกับความต้องการและได้สภาพแวดล้อมการทำงานในแบบที่เราต้องการ

.

ตัวอย่างงานที่เปิดสมัคร 🔻

✔️#Horticultural Sales Agronomist นักปฐพีวิทยาฝ่ายขายพืชสวน

✔️ Irrigation Leading Hand ผู้จัดการชลประทาน

✔️ Territory Sales Manager ผู้จัดการเขตพื้นที่

✔️#Harvest Planner นักวางแผนการเพราะปลูก

.

หากใครที่สนใจอยากมาทำงานสาย เกษตรกรรม ในออสเตรเลีย🇦🇺 หรือกำลังเรียนสาย Horticulture ก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนสมัครงานกับเว็บไซต์ Agrjobs ไว้ได้

.

หากทางบริษัทเจอตำแหน่งงานที่เหมาะสมก็จะติดต่อเราเข้ามา หรือไม่ก็สามารถเข้าไปกดค้นหาตำแหน่งงานที่ตัวเองต้องการได้ผ่าน ปุ่ม Hot Job ของเว็บไซต์

.

👉 หากใครสนใจอยากมาทำงานการเกษตร งานฟาร์ม สามารถหางานที่ http://www.agrijobs.com.au/


.

💟เพราะเราใส่ใจมากกว่า💟