ครอบครัวพี่ยาดา CEO Eden Student Service💚 ได้เดินทางไปท่องเที่ยวที่ออสเตรเลีย เพื่อชื่นชมความสวยงามของประเทศ และเยี่ยมลูกหลานที่อยู่ที่นู่นด้วย โดยการมาครั้งนี้ได้ขอ “วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย (Visitor visa subclass 600)” เป็นวีซ่าที่ผู้เยี่ยมเยือนประเทศออสเตรเลียใช้ถือเพื่อเดินทางเข้าออสเตรเลียเพื่อจุดประสงค์การท่องเที่ยวหรือกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ เช่น การพักร้อน การเดินทางเพื่อธุกิจ การเยี่ยมญาติหรือเพื่อน 👨‍👩‍👦✈️

.

ทาง EDEN💚 รับบริการทำวีซ่าท่องเที่ยว ในราคาเพียง 9500 บาท รวมค่า visa fee แล้ว เราจะทำการตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียด และดูแลเรื่องการเขียนจดหมายชี้แจงวัตถุประสงค์การเดินทางให้ครอบคลุม นอกจากนี้เรายังดูแลทุกคนที่มาถึงออสเตรเลียแล้วเปลี่ยนใจต้องการต่อวีซ่า ทั้งท่องเที่ยวหรือวีซ่านักเรียนอีกด้วยนะค้า 📝✅

.

ใครอยากไปเที่ยวออสเตรเลีย หรืออยากไปเยี่ยมญาติที่ออสเตรเลีย สามารถทักมาขอคำปรึกษาได้ฟรีที่👉 @edenstudenservice นะคะ 🥰