พี่ยาดาแวะมาเตือน กลัวน้องๆจะพลาดโอกาส กฏของวีซ่า🟢 485 Graduate Work stream ที่ให้ยื่นได้โดยไม่ต้องใช้ Skill assessment ยื่นได้ทุกสาขาที่จบวุฒิดังนี้ ปริญญาตรีหรือสูงกว่า, a diploma, an advanced diploma, หรือ a trade qualification ที่เรียนอย่างน้อย 2 ปีการศึกษา หรือ 92 weeks กฏนี้อนุญาตให้ยื่นถึงแค่ 30 June 2023 แล้วนะคะ

‼เพราะฉะนั้นน้องๆ ต้องเริ่มเตรียมคะแนนภาษาให้พร้อมจะได้ไม่เสียโอกาสนี้

.

ลิสต์คะแนนภาษาที่ใช้ยื่นได้แก่🔻

💚PTE Academic Overall score of at least 50 with a minimum score of 36 for each of the 4 parts

💚 IELTS Overall score of at least 6 with a minimum score of 5 for each of the 4 parts

💚 TOEFL iBT Total score of at least 64 with a minimum score of 4 for listening, 4 for reading, 14 for writing and 14 for speaking

💚 OET At least B for each of the 4 parts

💚 Cambridge C1 Advanced test verall at least 169 with a minimum score of at least 154 in each of the 4 test components

.

คุณสมบัติอื่นๆดูรายละเอียดได้ที่👉 https://immi.homeaffairs.gov.au/…/temp…/graduate-work…

เตรียมตัวสอบ PTE ได้ที่👉 https://pteplus.co.th/user/login (PTE ของคนไทย ต้อง .co.th นะคะ*)

.

✏️Please note:

– ข้อมูลบนโพสนี้ไม่ใช่การให้คำแนะนำด้านไมเกรชั่น หากต้องการรับคำปรึกษาควรติดต่อไมเกรชั่นเอเจ้นท์โดยตรง เพราะนอกจากวุฒิการศึกษาแล้ว ยังต้องมีประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติอื่นๆอีกด้วย

– ข้อมูล ราคาและเงื่อนไขต่างๆ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตาม Department of home affairs

– การลงทะเบียนเรียน ไม่ได้การันตี employment และ visa outcome

.

💟เพราะเราใส่ใจมากกว่า💟