จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของ Covid ที่ผ่านมา จะเห็นได้เลยว่าการศึกษาเกี่ยวกับสาธารณสุขได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะสาธารณสุขมีความสำคัญอย่างมากในการดูแลและจัดการสุขภาพของประชากร โดยเน้นการป้องกัน ควบคุม รักษาโรคภัย และการฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชนให้กลับไปสู่สุขภาพที่ดี ทาง La Trobe University🏫 ที่ Melboure จึงได้มีคอร์ส ป.โท สาธารณสุขโดยเฉพาะ สำหรับคนที่สนใจเรียนด้านนี้ค้าา 🚑💊

.

Master of Public Health (M.P.H.) เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทที่เน้นการศึกษาเกี่ยวกับสาธารณสุข คือ วิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมโรค การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของประชาชน และการจัดการทรัพยากรและบริการด้านสุขภาพ หลักสูตรนี้มีจุดประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา วางแผน ประเมินผล และดำเนินการด้านสาธารณสุขในระดับชุมชน ประเทศ และโลก 🥰👏

.

🌟Master of Public Health

🌟เรียน 2 ปี

🌟ค่าเทอม $38800 ต่อ ปี

🌟IELTS 6.5/PTE 58

.

🚩 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ M.P.H. สามารถประกอบอาชีพในด้านสาธารณสุขได้ เช่น นักวิชาการสาธารณสุข ผู้บริหารงานด้านสุขภาพ อาจารย์ในสถาบันการศึกษา เป็นต้น

.

หลังเรียนจบมีโอกาสขอวีซ่าทำงาน 485 และดูลู่ทางต่อยอดขอวีซ่าเป็น PR ได้ในอนาคตค้า 😍💚

ใครสนใจจะเรียนต่อสาย Public Health ทาง Eden มีสถาบันมากมายให้เลือก พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำตลอดเวลา สามารถทักมาขอคำปรึกษาได้ฟรีที่ไลน์👉 @edenstudentservice นะคะ