🏷แนะนำแหล่งหางานฟาร์มจาก Agri Labour #Australia

.

#Agri Labour Australia เป็นองค์กรที่ให้บริการจัดหางานที่มุ่งเน้นไปที่การหางานในอุตสาหกรรมการเกษตรเพียงองค์กรเดียวใน #ออสเตรเลีย ซึ่งจะทำการสรรหาแรงงานใหม่ตลอดทุกฤดูกาล หากติดตามความเคลื่อนไหวของ Agri Labour ไว้ก็จะได้มีโอกาสหางานทางด้านการเกษตรได้มากขึ้น 📈

.

ทาง #AgriLabour เชี่ยวชาญในการค้นหาและคัดกรองแรงงานที่มีทักษะการเกษตรจากเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 👨‍🌾เพื่อผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทำงานตามฤดูกาลต่าง ๆ

.

🚚 องค์กรดำเนินการจัดหางานด้วยการร่วมมือกับฟาร์มผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของประเทศหลากหลายหน่วยงาน ทำให้สามารถจัดหางานให้กับผู้คนจำนวนมากได้ตลอดทั้งปี

.

ซึ่งแรงงานทุกคนจะได้รับการอบรมและคัดกรองอย่างละเอียดแล้วว่าศักยภาพและน่าเชื่อถือมากพอที่จะสามารถส่งไปทำงานในฟาร์มต่าง ๆ ได้

.


โดยเราสามารถเข้าไปสมัครงานในเว็บไซต์ของทาง Agri Labour ได้โดยตรง ซึ่งจะแบ่งแรงงานออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 👇

.

❶ Permanent แรงงานประจำฟาร์มแบบถาวร

อาชีพที่เป็นที่ต้องการ เช่น ผู้จัดการฟาร์ม, ผู้ช่วยผู้จัดการฟาร์ม, ช่างเทคนิคดีเซล, คนขับรถแทรกเตอร์, นักปลูกองุ่น🍇

.

❷ Casual พนักงานสัญญาจ้างชั่วคราว

มักเป็นตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บเกี่ยวตามฤดูกาล โดยในปี 2022 ที่ผ่านมาทางองค์กรได้เปิดรับแรงงานเก็บเกี่ยวด้วยกัน 4 ประเภทได้แก่ นาข้าว🌾 สวนอัลมอนต์ สวนธัญพืชและสวนฮ็อป

.

❸ PRO บุคลากรภายนอก

เป็นตำแหน่งงานแบบจ้าง Out source มาทำงานแบบสัญญาจ้างหรือแบบประจำที่ฟาร์ม โดยแรงงานที่จัดหามานั้นจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

.

Agri Labour จัดหางานให้กับอุตสาหกรรมใดบ้าง 🔻

✔ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

✔ สัตว์ปีก 🐓

✔ การแปรรูปเนื้อสัตว์ 🍖

✔ ปศุสัตว์

✔ พืชสวน 🍒

✔ ฝ้าย

.

Agri Labour มีเป้าหมายในการที่จะช่วยเหลือผู้มีทักษะทางด้านการเกษตรให้ได้เจอกับนายจ้างได้ง่ายมากขึ้น เป็นโซลูชั่นในการแก้ไขปัญหาแรงงานในอุตสาหกรรมการเกษตร ที่ได้ประโยชน์ทั้งผู้ผลิตและแรงงาน 👍

.

🚜 หากใครสนใจอยากทำงานในอุตสาหกรรมการเกษตรของออสเตรเลีย สามารถอดไลน์ @Edenstudentservice เพื่อสอบถามรายละเอียดและรับคำปรึกษาฟรีวันนี้ได้เลยค่ะ 🥰

—————————————-

📍ไม่อยากพลาดข่าวสารหรือข้อมูลดีๆ

เกี่ยวกับการเรียนต่อ

ทำงาน หรือย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศออสเตรเลีย

นิวซีแลนด์ และแคนาดา

อย่าลืมติดตาม Eden Student Service

ให้ครบทุกช่องทางนะคะ😊😊

Facebook: https://bit.ly/3Bs4o12

Instagram: https://bit.ly/3DwVqBn

Website: https://bit.ly/3kHtP7I

Line: https://bit.ly/3t1RiV3

YouTube: https://bit.ly/38tOO8p

Twitter: https://bit.ly/3BlQ4H2

TikTok: https://bit.ly/3kFAUFT

.

💟เพราะเราใส่ใจมากกว่า💟