สำหรับคนที่คุ้นชินกับการขับรถไปไหนมาไหนด้วยตัวเองแล้วกำลังสงสัยว่าถ้าทำใบขับขี่สากลจากไทยจะสามารถเอาไปใช้ขับขี่ในออสเตรเลียได้หรือไม่❓ โพสต์นี้มีคำตอบค่ะ 🔻

👉สำหรับผู้ถือวีซ่าชั่วคราวที่เดินทางมาท่องเที่ยว เรียนหรือทำงานในออสเตรเลีย สามารถใช้ใบขับขี่สากลที่ทำภายในประเทศบ้านเกิดเพื่อรับรองในการขับขี่รถยนต์ภายในประเทศได้✅

ดังนั้นจึงอยากแนะนำว่าถ้ามีความต้องการที่จะขับรถยนต์ด้วยตัวเองในออสเตรเลียก็ให้เตรียมทำใบขับขี่สากลมาตั้งแต่อยู่ไทยให้เสร็จสรรพจะช่วยให้การเดินทางของเราสะดวกขึ้นมาก

.

โดยสามารถเข้าไปสมัครได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ โดยมีค่าธรรมเนียมเพียง 505 บาท‼️ ซึ่งมีอายุเพียง 1 ใบหลังจากได้รับการอนุมัติจากกรมขนส่งทางบก

.

[ 📑เอกสารที่ต้องใช้ในการทำใบขับขี่สากล]

1 – สำเนาบัตรประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ

2- สำเนาหนังสือเดินทาง เล่มที่ใช้ในการเดินทาง ประวัติหน้าที่แก้ไข ที่ยังไม่หมดอายุ

3 – ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล(ชนิด 5ปี) หรือตลอดชีพ

4 – รูปถ่ายขนาด 2นิ้ว 2 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน) รูปหน้าตรง ไม่ใส่หมวก ไม่ใส่แว่น

5 – สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล/ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า(กรณีชื่อสกุลไม่ตรงที่ปรากฏ ไม่ตรงกับหลักฐานอื่น)

แต่หากคุณถือวีซ่า PR จะต้องเปลี่ยนมาใช้ใบอนุญาตขับขี่ของออสเตรเลียภายใน 3 หรือ 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางมาถึง

.

🚘บางประเทศสามารถเทียบโอนใบขับขี่มาใช้งานได้เลย แต่ส่วนของประเทศไทยจำเป็นจะต้องไปเข้ารับการสอบให้ครบทุกชุดถึงจะได้รับใบอนุญาตขับขี่มาใช้งาน โดยเงื่อนไขและการสอบจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละรัฐ

สิ่งที่ยากที่สุดสำหรับคนไทยไม่ใช่วิธีการขับรถ แต่เป็นเรื่องของกฎหมายจราจรที่แตกต่างกับประเทศของตัวเอง การอ่านป้ายภาษาอังกฤษ และการขับรถฝั่งซ้ายมือที่แตกต่างจากไทย ดังนั้นใครที่อยากโอนย้ายใบขับขี่ ต้องไม่ลืมที่จะไปศึกษาวิธีการขับรถในออสเตรเลียมาให้ละเอียดซะก่อน จะทำให้การขับรถภายในประเทศทำได้อย่างราบรื่นที่สุด✨

.

💟เพราะเราใส่ใจมากกว่า💟