ประเทศไทย ตกเลเวล 3 ไม่ต้องตกใจ ทำความเข้าใจแล้วเตรียมความพร้อมด้านภาษา ก็ยังยื่นวีซ่านักเรียนได้ 💚

👉ทำความเข้าใจ Immigration Risk Rating

.

เลเวลประเทศ หรือ Immigration Risk Rating ถูกจัดโดยข้อมูลทางสถิติ เกี่ยวกับ the refusal rate, fraud, and non-fraud ของผู้สมัครโดยรวมทั้งประเทศ โดยจะมีการอัพเดตทุกๆ 6 เดือน❗️

ประเทศที่เป็นเลเวล 1 และ 2 ลงเรียนโรงเรียนเลเวล 1-2 ผู้สมัครจะถูกจัดอยู่ใน a streamlined student visa applicant ซึ่งผู้สมัครไม่ต้องส่งหลักฐานทางการเงินและภาษาแต่ต้อง declare เท่านั้น❗️

👉”ประเทศเลเวล 3 ถ้าลงเรียน โรงเรียนเลเวล 1 ยังคงไม่ต้องใช้หลักฐานทางการเงินและผลภาษา”

👉”ประเทศเลเวล 3 ถ้าลงเรียน โรงเรียนเลเวล 2 ขึ้นไป ต้องใช้หลักฐานทางการเงินและผลภาษา”

.

เมื่อตกเลเวลเป็นเลเวล 3 และลงเรียนโรงเรียนเลเวล 2 ขึ้นไป เราจะถูกจัดเป็น a regular evidentiary student visa application นั่นคือ ต้องแสดงหลักฐานทางการเงินหรือ Financial capacity และต้องแสดงผลภาษา เช่น PTE หรือ IELTS เพื่อเข้าเรียนระดับ vocational degree ขึ้นไป (เรียนภาษา GE ไม่ต้องใช้ผลภาษานะคะ)

.

ผลคะแนนภาษา🔻

1 — ใช้ผล

PTE Academic 42

IELTS 5.5

TOEFL 46

CAE 162

OET B each test

หรือ

2 — ใช้ผลคะแนนภาษา + package เรียนภาษา ELICOS 10 weeks

PTE Academic 36

IELTS 5

TOEFL 35

CAE 154

OET N/A

หรือ

3 — ใช้ผลคะแนนภาษา + package เรียนภาษา ELICOS 20 weeks

PTE Academic 30

IELTS 4.5

TOEFL 32

CAE 147

OET N/A

.

👉 คนที่ submit visa ไปแล้ว หากไม่ได้ถูกเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรค่ะ

👉 คนที่ยังไม่ได้ submit ทุกคนทั้ง Onshore และ Offshore จะต้องยื่นเอกสารตามเลเวลปัจจุบันของประเทศเท่านั้น

📨 เตรียมคะแนน PTE เพื่อยื่นวีซ่านักเรียน แอดไลน์👉 @pteplusthailand วันนี้ เพื่อจองที่และสมัครเรียนได้เลย รีบด่วน เราเปิดรับจำนวนจำกัดนะคะ‼️

.

#เพราะเราใส่ใจมากกว่า#wah#pte