ทุนการศึกษาน่าสนใจสำหรับนักเรียนต่างชาติใน #ออสเตรเลีย ปี 2023💖

.

1️⃣ Queensland University #Law Scholarships👨‍⚖️

เป็นทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย #ควีนแลนด์ ที่จัดขึ้นให้เฉพาะคนที่เลือกเรียนในสาขากฎหมาย ของมหาวิทยาลัย โดยจะมอบให้กับนักศึกษาปริญญาตรีและโทที่สมัครเรียนโดยทุนจะครอบคลุมค่าเล่าเรียน 25% หรือ 50% ขึ้นอยู่กับผู้ประเมินและผลการเรียนของเรา✅

เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่👇

https://bit.ly/3W3zA1r

.

2️⃣ #Rotary Peace Fellowship Program🎓

ทุนสันติภาพ #โรตารี เป็นทุนการศึกษาเต็มจำนวนสำหรับนักศึกษานานาชาติใน 6️⃣ ประเทศได้แก่ หรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร #ออสเตรเลีย สวีเดน ไทย🌟โดยจะมอบให้กับสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเท่านั้น ทุนครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม ค่าที่พักและค่าอาหาร ค่าเดินทางไปกลับ และค่าฝึกงานและค่าเรียนภาคสนาม💸

เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่👇

https://bit.ly/3TZYMnF

.

3️⃣ University of #Sydney International Scholarships🌏

ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย #ซิดนีย์ เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่จะมอบทุนเต็มจำนวนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งทุนการศึกษานี้ครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ💰คิดเป็นจำนวนเงินคือ AUD 40,000 ต่อปี ซึ่งจะแบ่งจ่ายเป็น 2️⃣ งวด ในทุก ๆ ปี

เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่👇

https://bit.ly/3TY5CKE

.

4️⃣ University of South #Australia Scholarships🧬

ทุนการศึกษาจาก University of #SouthAustralia🎓เป็นทุนที่จะมอบให้กับนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยเรียกกันว่าทุน International Research Tuition Scholarships หรือ ทุนการศึกษาค่าเล่าเรียนการวิจัยระหว่างประเทศ #IRTS ซึ่งจะมอบค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนให้พร้อมกับเงินสนับสนุนในการทำวิจัย🔬ตลอดการศึกษา

เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่👇

https://bit.ly/3Fd6cA1

.

5️⃣ #Griffith University Scholarships❤️

มหาวิทยาลัยกริฟฟิท ประกาศแจกทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาทุกระดับชั้นตั้งแต่ปริญญาตรีไปจนถึงปริญญาเอก โดยมีทั้งทุนการศึกษาเต็มจำนวน✅และทุนการศึกษาแบบบางส่วน✨

เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่👇

https://bit.ly/3N7dgju

—————————————-

💟เพราะเราใส่ใจมากกว่า💟

#edenstudentservice

#educationagency#askyada

#อีเดน#เอเดน#ทุนเรียนต่อ#เรียนต่อนอก#เรียนต่อต่างประเทศ#เรียนต่อออสเตรเลีย#เรียนต่อ#เรียต่อAustralia#ทุน