อยากมาทำงานที่ออสเตรเลียต้องรู้จักเลข #ABN หมายเลขธุรกิจสำหรับเสียภาษีในออสเตรเลีย 📝

.

[ ABN คืออะไร ⁉️]

ABN ย่อมาจาก Australian Business Number คือ หมายเลขธุรกิจของออสเตรเลีย 11 หลัก ซึ่งเป็นหมายเลขสำคัญที่เราจะต้องใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับภาษีจากการทำธุรกิจของเรา

.

[ 🙋‍♀️ใครบ้างที่ต้องจด ABN ]

คนที่จำเป็นต้องขอหมายเลข ABN คือคนที่ทำงานในลักษณะของ #Contractor / Sub-Contractor หรือ #Sole Trade หมายถึงผู้ที่ทำธุรกิจจำหน่ายสินค้า หรือให้บริการ โดยที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างคนอื่น

.

ลักษณะเหมือนบริษัทรับเหมาจ้างพนักงานรายวัน เช่น เช่น ขับ #Uber แม่บ้านทำความสะอาด หรืองานร้านนวด ไม่ใช่งานแบบ Part-time, Full-time หรือ Casual

.

[ 💰การจ่ายภาษีของผู้ที่จดทะเบียน ABN ]

การจดทะเบียน ABN มีขึ้นมาให้ระบบการจ่ายค่าแรงเพื่อใช้ทำธุรกิจ แต่เวลาเสียภาษี ก็ทำเหมือนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

.

โดยเอาข้อมูลรายได้ที่ได้จากธุรกิจนี้ ใส่รวมเข้าไปในโปรแกรม Tax Return ตามปกติ โดยการจ่ายค่าแรงผ่าน ABN จะเป็นการจ่ายแบบเต็มจำนวน เหมือนกับผู้เสียภาษีปกติทั่วไป 💸💸💸

.

[ 📑 การยื่นภาษีสำหรับคนที่จดทะเบียน ABN ]

ดำเนินการยื่นตามรอบการยื่นภาษีตามปกติของ #ออสเตรเลีย คือช่วงระหว่าง 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายนปีถัดไป โดยผู้ที่ถือ ABN อาจต้องจ่ายภาษีเพิ่มด้วยตัวเอง หรืออาจจะไม่ได้ Tax Refund คืนจากการทำงาน เนื่องจากรูปแบบการทำงานต่างจากพนักงานสัญญาจ้างทั่วไป

.

แต่ในบางกรณีก็สามารถขอคืนเงินภาษีได้ โดยจะต้องไปศึกษาเกณฑ์ของ ATO (#Australian Tax Office) เพิ่มเติมสำหรับการขอภาษีคืนจากที่โดนหัก อาจมีรายละเอียดแตกต่างกันไปในแต่ละอาชีพ 💵💵💵

.

หลัก ๆ คือจะต้องใส่หมายเลข ABN ลงในใบแจ้งหนี้เมื่อทำงานเสร็จ จะป้องกันไม่ให้โดนหักภาษีออกจากเงินค่าจ้างที่เราได้

.

[ วิธีการขอเลข ABN ]

1—ดำเนินการขอ #TFN (Tax File Number) หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษี จาก ATO

2—เมื่อได้เลข TFN มาแล้ว สามารถไปขอจดเลข ABN โดยสามารถขอได้จากเว็บไซต์ของ #ATO ง่าย ๆ ขอได้ภายใน 15 นาที สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่เลยค่ะ 🔻

https://abnregistration.com.au/…

.

💟เพราะเราใส่ใจมากกว่า💟