Next event เราพร้อมแล้ว 💚 เจอเราที่ไหน อย่าลืมแสกนบาร์โค้ดเก็บไว้ เรียนต่อ วีซ่า ย้ายถิ่นฐาน ครบวงจร ที่ EDEN STUDENT SERVICE นะคะ😊

#เพราะเราใส่ใจมากกว่า