อาชีพ Social Worker หรือ นักสังคมสงเคราะห์นั้นอยู่ใน Skilled Occupation List (SOL) ของประเทศออสเตรเลีย🇦🇺 ซึ่งเป็นรายการของอาชีพที่ต้องการและขาดแคลนในตลาดแรงงานของประเทศ สำหรับคนที่สนใจในสายนี้ ที่ University of Tasmania🏫 มีหลักสูตร Master of Social Work ที่เน้นการศึกษาในด้านการประเมินความต้องการของผู้รับบริการและให้บริการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการจัดการกับปัญหาทางสังคม โดยใช้วิธีการทำงานแบบเป็นระบบ และใช้ทักษะในการสื่อสาร เพื่อช่วยผู้รับบริการให้สามารถเข้าถึงบริการที่เหมาะสมได้ โดยหลักสูตรนี้ได้รับการรับรองจาก Australian Association of Social Workers และเป็นหลักสูตรที่จำเป็นต้องได้รับเพื่อเข้าสู่วงการ Social Work ค่ะ 👩‍💼✨

.

🚩 Master of Social Work (Qualifying)

– เรียนทั้งหมด 2 ปี

– ค่าเทอมประมาณ $37,726 ต่อ ปี

– Campus – Hobart, Launceston, Cradle Coast

– IELTS (Academic) 7

.

เนื่องจากเป็นสายงานที่จำนวนคนขาดแคลนเป็นอย่างมาก ทำให้มีงานรองรับแน่นอนหลังจากเรียนจบ สามารถทำงานในสายงานที่เกี่ยวกับ Social Worker ได้หลากหลาย และมีโอกาสดูลู่ทางต่อยอดเพื่อขอ PR ในอนาคตค่ะ 😍💚

.

👉ใครสนใจจะเรียนต่อสาย Social Worker ทาง Eden พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำตลอดเวลา สามารถทักมาขอคำปรึกษาได้ฟรีที่ไลน์ @edenstudentservice นะคะ 🥰💖