ด้วยสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศทั่วโลก🌏มีแนวโน้มจะทำให้หลากหลายพื้นที่ของประเทศออสเตรเลียเสี่ยงต่อการเกิดภัยธรรมชาติตามฤดูกาลต่าง ๆ ได้มากขึ้น

🏥 ทางสภากาชาดออสเตรเลียจึงออกมาแนะนำให้คุณเตรียมชุดอุปกรณ์สำหรับเอาตัวรอดหรือ Survival kit🎒 ติดไว้ในที่พักของตัวเอง ซึ่งจะเป็นกระเป๋าฉุกเฉินที่ควรมีทุกบ้าง ซึ่งเราได้เตรียมสิ่งของสำคัญสำหรับการเอาตัวรอดเมื่อต้องเผชิญกับภัยพิบัติ

.

รายการสิ่งของแนะนำสำหรับการเตรียม Survival kit มีดังนี้🔻

📌วิทยุแบบแบตเตอรี่หรือแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร หาข่าวและขอความช่วยเหลือ

📌อุปกรณ์ให้แสงสว่าง เช่น ไฟฉาย เทียน ไม้ขีดไฟ

📌น้ำดื่มควรเตรียมไว้ให้ได้ประมาณ 10 ลิตรต่อคนเป็นเวลาสามวัน

📌อาหารแห้งอาหารกระป๋อง ที่เปิดกระป๋องและช้อนส้อม

📌ของใช้ในห้องน้ำ

📌เงินสด

📌ชุดปฐมพยาบาลและหนังสือคู่มือ

📌กระเป๋ากันน้ำสำหรับใส่ของมีค่าและเอกสาร

📌สำเนาเอกสารสำคัญ

📌หนังสือรวบรวมแผนเอาชีวิตรอดในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ไฟป่า พายุไซโคลน น้ำท่วมหรือเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ รวมถึงหมายเลขติดต่อของครอบครัวและเพื่อนบ้าน

📌เครื่องแต่งกายสำหรับป้องกันภัยต่าง ๆ เช่น รองเท้าบูต เสื้อกันหนาว

📌ยาสามัญ ยาประจำตัว

📌อุปกรณ์สำหรับเลี้ยงดูเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และสัตว์เลี้ยง

.

📢โดยทางสภากาชาดมีคำแนะนำเพิ่มเติมให้เก็บ Survival kit เอาไว้ในที่ที่หยิบได้สะดวก และบรรจุของทุกอย่างลงในถุงที่ใหญ่พอจะเก็บของทุกชิ้นไว้ได้ นอกจากนี้ยังมีคำแนะนำอื่น ๆ อีก 3 ข้อสำคัญในการเอาชีวิตรอดในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งสามารถเข้าไปอ่านและขอความช่วยเหลือได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Red Cross Get prepared