VET course หรือ Vocational Education and Training Sector เป็นเสมือนคอร์สเรียนสายอาชีวศึกษาที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนเชิงทักษะอาชีพ เน้นลงมือปฏิบัติงานจริง ซึ่งเป็นคอร์สเรียนที่นักเรียนไทยจำนวนมากนิยมเลือกมาเรียนต่อที่ออสเตรเลีย🇦🇺

.

โดยผู้ที่มาเรียนจะต้องทำการขอวีซ่านักเรียน Subclass 500 ถึงจะสามารถเข้าเรียนได้ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการอัปเดตระยะเวลาอนุญาตวีซ่าสำหรับผู้ที่สมัคร VET course ระยะเวลาการรอขึ้นอยู่กับระดับการดำเนินการต่อไปนี้🔻

25% of applications in 30 Days

50% of applications in 3 Months

75% of applications in 7 Months

90% of applications in 14 Months

.

📩 หากใครสนใจอยากมาเรียนต่อ Vet Course หรือหากใครมีข้อสงสัยสามารถแอดไลน์ @Edenstudentservice เพื่อสอบถามรายละเอียดและรับคำปรึกษาฟรีวันนี้ได้เลยค่ะ 🥰

—————————————-

📍ไม่อยากพลาดข่าวสารหรือข้อมูลดีๆ

เกี่ยวกับการเรียนต่อ

ทำงาน หรือย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศออสเตรเลีย

นิวซีแลนด์ และแคนาดา

อย่าลืมติดตาม Eden Student Service

ให้ครบทุกช่องทางนะคะ😊😊

Facebook: https://bit.ly/3Bs4o12

Instagram: https://bit.ly/3DwVqBn

Website: https://bit.ly/3kHtP7I

Line: https://bit.ly/3t1RiV3

YouTube: https://bit.ly/38tOO8p

Twitter: https://bit.ly/3BlQ4H2

TikTok: https://bit.ly/3kFAUFT

.

💟เพราะเราใส่ใจมากกว่า💟