ทีม RPL ก็ทำเคสกันอย่างตั้งใจ ผ่านไปอีกหนึ่งคนสำหรับน้องเอิร์นเชฟคนเก่งที่ใช้ประสบการณ์ทำงานมาขอวุฒิที่ออสเตรเลียสายเชฟ👩‍🍳 ยินดีด้วยค่ะ 🥰

.

RPL (Recognition of Prior Learning) ในออสเตรเลีย🇦🇺 คือกระบวนการที่ช่วยให้เราสามารถใช้ความรู้ ประสบการณ์และความสามารถที่มีอยู่แล้วมาเปลี่ยนเป็นวุฒิ โดยไม่ต้องเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรธรรมดา

.

การทำ RPL จะเริ่มต้นด้วยการส่งเอกสารแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์และความสามารถของเราในตำแหน่งหรือสาขาที่ต้องการรับรอง ตัวอย่างเช่น ประวัติการทำงาน ใบรับรองการฝึกอบรม หรือผลงานในงานนั้นๆ

.

หลังจากที่คุณส่งเอกสารเสร็จแล้ว องค์กรหรือสถาบันการศึกษาที่ดำเนินการ RPL จะตรวจสอบและประเมินความสามารถของเรา ซึ่งอาจใช้เวลานานหรือสั้นขึ้นอยู่กับระดับและความซับซ้อนของงานที่ต้องการรับรอง✅

.

🟢การรับรอง RPL สามารถช่วยให้เราได้รับวุฒิการศึกษา ที่เป็นที่ยอมรับอย่างถูกฏหมายนะคะ จากนั้นสามารถนำเอกสารนี้ไปใช้ในการสมัครงานหรือเข้าศึกษาต่อในออสเตรเลียหรือที่อื่น ๆ หรือยื่นวีซ่า ที่ต้องการการรับรองความสามารถในสาขานั้น ๆ

.

สนใจทำ RPL ขอเพียงแค่เรามีประสบการณ์สายงานนั้นๆ และอยู่ออสเตรเลียแล้ว แอดไลน์👉 @edenstudentservice มาเลยค่ะ😍