การเดินทางในประเทศออสเตรเลียมีระบบคมนาคมขนส่งหลากหลาย ทันสมัย และครอบคลุม เช่น รถประจำทาง รถยนต์ รถราง รถไฟฟ้า รถไฟ เรือเฟอร์รี่ หรือ เรือข้ามฟาก รวมไปถึง สายการบินในระดับภูมิภาคและสายการบินระดับชาติ  ในแต่ละรัฐ/เมืองจะมีการคมนาคมแตกต่างกันไปเช่น Brisbane เน้นการใช้ รถประจำทาง รถไฟ และ เรือเฟอร์รี่-City Cat ซึ่งทุกประเภทให้บริการจะตรงเวลาเสมอ ทำให้เราคาดการณ์ ได้ว่าจะถึงที่หมายกี่โมงและใช้เวลาเดินทางกี่นาที โดยในการเดินทางจะต้องมีบัตรโดยสารหรือตั๋วเดินทาง ที่ใช้ในการโดยสารรถเมล์ รถไฟ และเรือข้ามฟากนั้น จะมีให้เลือกเป็นบัตรโดยสารแบบรายสัปดาห์ แบบรายเดือน แบบรายสามเดือน ขึ้นไปจนถึงบัตรโดยสารแบบรายปี

ในออสเตรเลียรถไฟถือเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างสะดวกเพราะมีสถานีครอบคลุมทั่วเมือง ราคาตั๋วแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าเราไป Zone ไหนและเลือกตั๋วแบบใด อาทิ ตั๋ว One way, Return จะเป็นรายสัปดาห์ หรือรายเดือน การจำหน่ายตั๋ว สามารถซื้อได้ที่เคาน์เตอร์ หรือเครื่องยอดเหรียญ สามารถเช็คราคาตั๋วได้ที่นี่

รถไฟฟ้า ( City Rail )

การเดินทางโดยรถไฟแบ่งเป็น 3 แบบคือ บริการนครหลวง (Metropolitan Service), สายสนามบิน (Airport Link) และบริการระหว่างรัฐและภายในรัฐ (Interstate and Intrastate Services)

รถประจำทาง

รถประจำทางปรับอากาศจะมีต้นสายหลักอยู่ในเมือง หากจะนั่งข้าม Suburb ต้องมาต่อสายในเมือง หรือถ้าจะให้สะดวกในบางพื้นที่ควรเลือกขึ้นรถไฟ เพราะรวดเร็วกว่า การโดยสารรถประจำทางจึงเป็นในระยะ การเดินทางที่ไม่ไกลนัก หรือเดินทางใน Suburb นั้นๆจะสะดวกกว่า ตั๋วโดยสารของรถประจำทางนั้นมีหลากหลาย สามารถซื้อได้ในร้านสะดวกซื้อทั่วเมืองหรือจะจ่ายกับคนขับบนรถโดยตรงกรณีคนที่ไม่ได้เดินทางโดย รถโดยสารบ่อยนัก แต่ต้องดูให้แน่ใจก่อนว่ารถสายนั้นเป็น “Prepaid only” หรือการชำระผ่านบัตรโดยสารเท่านั้น หรือไม่

รือข้ามฟาก ( Sydney Ferry )

ด้วยสภาพภูมิประเทศที่เป็นเกาะ และเต็มไปด้วยอ่าวต่างๆ การเดินทางไป Suburb ที่อยู่ติดริมน้ำโดยทางเรือ จึงสะดวกมาก การเดินเรือจะมีตารางเดินเรือที่แน่นอน ท่าเรือหลักอยู่ที่ Circular Quay ในตัวเมือง Sydney ผู้ที่โดยสารเรือเป็นประจำสามารถหาซื้อตั๋วรายสัปดาห์ได้ที่ท่าเรือหรือเครื่องหยอดเหรียญ

รถราง (Light Rail )

เป็นการคมนาคมวิ่งในระยะที่ไม่ยาวนัก ระยะทางของรถรางอยู่ในเขต แหล่งท่องเที่ยวจากย่านไชน่าทาวน์ ผ่าน Darling Harbour ไปทาง คาสิโน และ Fish Market? โดยจะมีท่ารถ อยู่ตามจุดต่างๆในเมืองซึ่งผู้โดยสารสามารถซื้อตั๋วได้จากตู้หยอดเหรียญเฉพาะ หรือซื้อจากเคาท์เตอร์ขายที่ Central Station

รถแท็กซี่ (Taxi)

ให้บริการเหมือนบ้านเราคือเป็นแท็กซี่มิเตอร์ ค่าโดยสารเริ่มจาก A$ 3.00 + ระยะทาง 90 เซ็นต์/กิโลเมตร

Leave a Reply