ณ ปัจจุบันนี้ หลายๆคน คงทราบกันแล้วว่า สถานการณ์การยื่นขอวีซ่านักเรียนนั้น ค่อนข้างเข้มงวดนะคะ โดยการเปลี่ยนแปลง มีีเป็นประเด็นหลักดังนี้ค่ะ

1. ประเทศไทย จัดอยู่ในระดับเลเวล 3 (ลดลงจาก 2 ค่ะ) 

ซึ่ง จะทำให้มีการเพ่งเล็ง และคัดกรองคนไทยที่จะไปศึกษาต่อเข้มงวดขึ้นทุกขั้นตอนค่ะ และจะมีการบันทึกพฤติกรรมต่างๆ ตลอดการเรียนค่ะ พี่ๆ จึงจะสอบถามน้องๆ มากขึ้นกว่าเดิมหน่อยนะคะ

2. ทุกสถาบันในออสเตรเลีย ถูกจัดระดับเลเวลเช่นกัน

ใช่ค่ะ โรงเรียนในออสเตรเลียเอง ก็ถูกจัดระดับเลเวลเช่นกัน ซึ่งจะแบ่่งเป็น
2.1 โรงเรียน Level 1 – ระดับสูงสุดของคุณภาพโดยรวม ใครสมัครเรียนกับ ร.ร. เลเวล 1 ไม่ต้องสอบ IELTS ค่ะ
2.2 โรงเรียน Level 2 – คุณภาพโดยรวมระดับปานกลาง ยังคงต้องใช้ผลภาษาค่ะ
2.3 โรงเรียน Level 3 – โรงเรียนที่คุณภาพโดยรวม น้อยสุด จะราคาไม่แพงค่ะ แต่ก็ใช้ผลภาษาค่ะ
ซึ่งทั้งหมดนี้ ทางโรงเรียนก็จะคัดใบสมัครอีกทีด้วยเช่นกันค่ะ ทางรงเรียนสามารถขอเอกสารเพิ่มเติมได้ค่ะ

3. Immigration ต้องการเอกสารอธิบายจุดประสงค์การมาเรียน (GTE)

ตัวนี้สำคัญมากๆ ณ เวลานี้ค่ะ ผู้สมัครเรียนต้องเขียนจดหมายชี้แจง ว่าเป็นใคร มาจากไหนโดยละเอียด และชี้แจงว่าทำไมถึงต้องมาเรียนที่ออสเตรเลีย โดยให้อธิบายให้ละเอียดที่สุด เท่าที่จะเขียนได้ค่ะ และต้องมีความสมเหตุสมผลพอ ถึงจะผ่านการพิจารณาค่ะ

4. เอกสารต่างๆ ที่จำเป็น อาจต้องตรวจเพิ่มขึ้น

​เช่น เอกสารทางการศึกษา ,เอกสารของผู้สนับสนุน ,เอกสารทางการเงิน ,เอกสารความสัมพันธ์ เป็นต้นค่ะ

* ความเข้มงวดนี้ เพราะต้องการให้เด็กไทยที่ขอวีซ่านักเรียน ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนจริงๆ ค่ะ เน้นย้ำว่าให้เรื่องเรียนเป็นเรื่องหลัก ส่วนเรื่องอื่นๆ ให้เป็นเรื่องรองค่ะ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่พี่ๆ อีเดน เลยค่ะ

Leave a Reply